breadcrumbs
  1. Home
  2. Learning Program
  3. Programare Orientată pe Obiecte

Programare Orientată pe Obiecte

TEME

Modele de proiectare

Modele de Creaţie (Factory, Singleton, ...);
Modele Structurale (Adapter,Decorator, ...);
Modele Comportamentale (Iterator, Mediator, ...);
Modele Concurenţiale (Lock,Thread pool, ...).

Programarea în Java 

Tipuri, Variabile, Operatori;
Obiecte,Clase şi Interfeţe;
Controlul accesului, Domeniul de vizibilitate, Pachete;
Interfeţe;
Moştenirea şi Polimorfismul;
Excepţii;
Iteratori, Colecţii,Vectori;
JNI (Interfata nativă JAVA);
JVM (Maşina virtuală JAVA, e.g. Colector de reziduri de memorie);
Programarea concurentă (fire, ...);
Tehnici de sincronizare pentru programarea concurentă;
Programarea bazata pe evenimente (evenimente, acţiuni, ...);
UML (Unified Modelling Language): d
iagrame structurale, de interacţiune şi comportament; sisteme de modelare software.

BIBLIOGRAFIE

[1] Thinking in Java, Bruce Eckel, Prentice Hall, 2002
[2] Taming Java Threads, Allen Holub, Apress, 2000

Programarea în C++ 

Elemente de bază: operatori, expresii, etc.;
Structuri de control: Vectori, Siruri, etc.;
Pointeri, Structs, Pointeri Smart
Încapsulare: clase, spaţii de nume, constructori şi destructori;
Gestionarea memoriei in C++;
Supraîncarcarea operatorilor şi funcţiilor;
Moştenirea şi polimorfismul;
Excepţii;
Biblioteca de şabloane standard (STL);
Programarea concurentă (fire, procese, …);
Technici de sincronizare pentru programarea concurentă;
Programarea bazată pe evenimente (evenimente, acţiuni, ...);
UML (Unified Modelling Language): Diagrame structurale, de interacţiune şi comportament; Sisteme de modelare software. 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Thinking in C++, Bruce Eckel, Prentice Hall, 2000
[2] Accelerated C++. Practical Programming by Example, Andrew Koenig and Barbara E. Moo, Addison-Wesley, 2000

Joburi@CONTINENTAL

Pe portalul online de joburi, găsiţi toate posturile deschise în momentul de faţă Aplică acum!