breadcrumbs
 1. Home
 2. Learning Program
 3. Electronică

Electronică

TEME

Dispozitive electronice şi circuite

Componente pasive

 • Rezistoare;
 • Condensatori;
 • Inductori;
 • Transformatoare.

Componente active

 • Diode;
 • Tranzistoare bipolare;
 • Tranzistoare cu efect de câmp;
 • Tranzistoare MOS;
 • Tiristori, diac-uri, triac-uri;
 • Dispozitive optoelectronice;
 • Amplificatoare operaţionale.

Circuite

 • Amplificatoare de semnal mic cu tranzistoare;
 • Stabilizatoare liniare de tensiune;
 • Surse de tensiune în comutaţie: buck, boost, flyback, forward;
 • Oscilatoare RC şi LC.

Teoria circuitelor

Electrostatică: sarcina electrică, forţa electrică, câmpul electric;
Electrocinetică şi circuite de curent continuu: curentul electric, legea lui Ohm, legile lui Kirchhoff;
Electrodinamică: legea lui Faraday, Legea lui Gauss, forţa lui Lorentz;
Circuite de curent alternativ: circuite RC, RL, RLC; utilizarea numerelor complexe în analiza circuitelor de curent alternativ;
Cuadripoli: matricea fundamentală, parametrii H, parametrii Z,  aplicaţii ale cuadripolilor;
Filtre: tipuri, funcţia de transfer, caracteristica de amplitudine şi de fază.

Semnale, circuite şi sisteme

Semnale continue şi semnale discrete în timp: semnale, eşantionarea semnalelor, convoluţia semnalelor;
Analiza Fourier: definiţie, proprietăţi;
Regimul tranzitoriu: transformata Laplace (definiţie, proprietăţi).

Circuite integrate digitale

Familii de circuite integrate digitale: porţi, memorii, codificatoare şi decodificatoare, multiplexoare şi demultiplexoare, multivibratoare, registre, numărătoare, schimbatoare de nivel;
Circuite de conversie: tipuri de ADC şi de DAC;
Magistrale seriale: RS232, CAN, LIN, K-line, SPI, Flex-ray.

BIBLIOGRAFIE 

[1] The Art of Electronics, Paul Horowitz , Winfield Hill, 2nd edition, 1989
[2] Microelectronic Circuits, Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, 6th edition, 2009
[3] Electronic devices, Thomas L. Floyd, 9th edition, 2011
[4] Electronic circuits , U. Tietze, Ch. Schenk, 2002
[5] Analysis and design of integrated circuits, Paul R. Gray, Robert G. Meyer, Berkley University - California, Editura Tehnica,1983
[6] Massachusetts Institute of Technology (SUA) -> http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/#electrical-engineering-and-computer-science - modules 6.002 and 6.003

Joburi@CONTINENTAL

Pe portalul online de joburi, găsiţi toate posturile deschise în momentul de faţă Aplică acum!