breadcrumbs
  1. Home
  2. Learning Program
  3. Testare de Sistem

Testare de Sistem

TEME 

Teorii de testare
Concepte de test

Ce este un caz de test - „Testcase”?;
Diferenţe între TestCase-urile funcţionale şi nefuncţionale;
Ce sunt specificaţiile de testare?;
Ce este un raport de testare?;
Teste de fum, teste de regresie, teste de stres;
Teste de Validare\verificare a design-ului;
Teste de Validare a produsului (teste EMC, teste funcţionale, teste de mediu etc.).

Metode şi tehnici de testare

Ce este metoda de testare cutie neagră - „Black Box” ?;
Ce este metoda de testare cutie albă – „White Box” ?;
Tehnica valoarea limită (exerciţii special practice);
Tehnica clasa de echivalență (exerciţii special practice).

Nivele de testare (definiţii)

Ce este „Unit Test”;
Ce sunt testele de integrare – „Integration tests”;
Ce sunt testele de sistem – „System Test”;
Ce sunt testele de acceptare – „Acceptance Test”.

Defecte /  Erori / „bug-uri”

Definiţii, diferenţe, utilizare.

Modele de dezvoltare software

Ciclul de dezvoltare V – „V-Cycle”.

BIBLIOGRAFIE

[1] Foundation Level Syllabus (2011) - International Software Testing Qualification Board (ISTQB),

Programare
Fundamentele programării calculatoarelor

Conversii între diferitele baze numerice (2, 10, 16);
Reprezentarea numerelor în memoria calculatoarelor: „Little Endian” vs.” Big Endian”;
Elemente de logică booleană;
Tipuri de date, interval de valori, cu sau fără semn;
Variabile şi constante;
Structuri repetitive, structuri de decizie;
Reprezentarea pseudocod.

BIBLIOGRAFIE

[1] Bazele matematice ale calculatoarelor, Florian Mircea Boian, Liana Bozga, Presa Universitara Clujeana, 2000
[2]The C Programming Language (2nd edition), Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall Software Series, 1988, chapters:Types, operators and expressions (variables, types and sizes, constants, declarations, arithmetic operators, relational and logical operators, increment/decrement operators, bitwise operators, assignment, conditional expressions, precedence); Control flow (if, else-if, switch, while, for, do-while, break-continue, goto-lables).
[3]Limbajele C şi C++ pentru incepatori Vol. I (p.1 si 2) - Limbajul C, Liviu Negrescu, Editura Albastra, 2009,
[4] Tehnici de programare şi structuri de date, editia a 2-a , Horia Ciocârlie, Editura : Eurostampa 2012

Electronică
Componente discrete

Rezistenţe, capacitori, tranzistori, diode, LED-uri;
Conexiuni înseriate sau paralele;
Legile lui Ohm şi Kirchhoff;
Abilitatea de a citi scheme electrice simple;
Porţi logice.

BIBLIOGRAFIE 

[1] Electronică industrială şi automatică, Babutia,I.,Boraci,R. , I.P.T.V.Timisoara 1989
[2] Dispozitive şi circuite electronice; D.Dascalu, M.Profirescu, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982

Echipamente de testare
Echipamente de măsură şi control

Multimetre, osciloscoape;
Surse de tensiune;
Generatoare de semnal;
Sisteme de achiziţie.

BIBLIOGRAFIE

[1] Măsurări electronice, senzori si traductoare - Ignea, A., Stoiciu, D., Ed. Politehnica, Timisoara, 2007

Microcontrolere, memorii
Bazele sistemelor integrate

Ce este un microcontroler?;
Microcontrolere vs. microprocesoare;
Tipuri de memorie (externă şi internă);
Întreruperi (tipuri, mod de funcţionare);
Magistrale de date, de adrese, spaţiu de adresare;
Internal structure of a microcontroller (registers, converters, ports, etc.).

BIBLIOGRAFIE

[1] Embedded C, Michael J. Pont , Addison Wesley, 2002
[2] First Steps with Embedded Systems, Byte Craft Limited, 2002
[3] Sisteme cu microcontrolere orientate pe aplicaţii, M. Popa, Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003

Achiziţie şi procesare de semnale
Cunoştinţe generale

Tipuri de semnale;
Amplitudine, perioadă, frecvenţă;
Conversii Analog Digitale, Digital Analogice;
Modulaţii de semnal (amplitudine şi frecvenţă). 

BIBLIOGRAFIE

[1] Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications, G. Proakis, D. G. Manolakis,  3rd Edition, Prentice-Hall, 1996.

Jobs@Continental

Overview of all open positions at Continental Apply now!