breadcrumbs
  1. Home
  2. Bezpečnost
  3. ESC

Propojené systémy zvyšují bezpečnost

Elektronická kontrola stability (ESC - Electronic Stability Control) je nyní nejdůležitějším aktivním bezpečnostním systémem. Rozpozná kritické jízdní situace již během jízdy a automaticky přijme – pokud to bude nutné – opatření k nápravě.

„Po objevu a povinném zavedení bezpečnostních pásů byl vývoj i narůstající využití elektronické kontroly stability od roku 1995 rozhodujícím milníkem na cestě ke snížení počtu nehod obecně a zejména počtu úmrtí a zranění při dopravních nehodách“, vysvětluje Frank Jourdan, člen představenstva společnosti Continental AG a vedoucí divize Chassis & Safety (podvozků a bezpečnosti). „Neboť elektronická kontrola stability zabraňuje tomu, aby se vozidla dostala do smyku.“ A právě smyk byl v minulosti odpovědný za vysoký podíl nehod s minimálně těžkými následky. Technicky se za pojmem elektronické kontroly stability (ESC) skrývá elektronicky řízený asistenční systém řidiče pro motorová vozidla, který cíleným brzděním jednotlivých kol a intervencí v motoru působí proti vybočení vozidla. ESC je rozšířením a propojením systému ABS se systémem regulace prokluzu kol (ASR - Anti-Slip Regulation) a elektronickým rozdělením brzdné síly a také regulací momentu vybočení. „Tento asistenční systém“, říká Jourdan, „může zabránit tomu, aby řidič v nebezpečných situacích, jako je náhlý manévr vybočení, ztratil kontrolu nad vozidlem tak, že zcela cíleně zabrzdí jednotlivá kola při přetáčivosti nebo nedotáčivosti a řídí výkon motoru přes jeho rozhraní.“ Systém tak až 150krát za vteřinu srovnává jízdní situaci se záměry řidiče. Senzor zabudovaný do sloupku řízení měří, jak se volant pohybuje jedním nebo druhým směrem, a podává tak informace o žádoucím směru jízdy. Údaje o skutečném chování vozidla dodávají vysoce citlivé senzory, které mimo jiné ovládají řízení motoru a ESC. Středem systému je takzvaný senzor úhlové rychlosti, který měří otáčení vozidla kolem osy otáčení a který se do roku 1995 používal pouze v leteckém průmyslu. Systém aktivně zakročí, jakmile elektronika ESC zjistí podstatnou odchylku vypočítané jízdní situace od přání řidiče. V rámci milisekund se pak buď brzděním předního kola na vnější křivce zabrání přetáčivosti, nebo brzděním zadního kola na vnitřní křivce upraví nedotáčivost. Studie provedená automobilovými výrobci roku 2007 prokázala, že počty nehod jejich aut od sériového vybavování elektronickou kontrolou stability klesly o 15 procent. Podle dalších studií je možné počet smrtelných dopravních nehod snížit o 25 procent, pokud by všechna vozidla byla vybavena ESC. Vědci zabývající se nehodami srovnávají úroveň bezpečnosti zvýšené elektronickou kontrolou stability s bezpečnostními pásy a airbagy. Šetření průzkumů nehod pojišťovatelů v Celostátním svazu německého pojišťovnictví (GDV) mimo to ukázala, že elektronickou kontrolou stability mohlo být zabráněno nebo alespoň výrazně sníženo 25 procent nehod osobních automobilů se zraněními a minimálně 35 procent smrtelných nehod osobních automobilů. Pokud tyto poznatky vztáhneme na nehody osobních automobilů podle oficiální statistiky z roku 2007, pak by v Německu – s ohledem na skutečnost, že v roce 2007 již 36 procent všech osobních automobilů bylo vybaveno ESC – díky ESC mohlo být zabráněno téměř 21 000 zmíněných nehod se zraněními a kolem 400 smrtelných nehod nebo by mohly být zmírněny jejich následky. V této souvislosti není překvapivé, že podle rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. března 2009 jsou od listopadu 2011 všechny nové typy osobních automobilů a od listopadu 2014 všechny nové osobní automobily v Evropské unii sériově vybaveny ESC. EU tak následovala příkladu USA, kde tato povinnost začala postupně platit již od roku 2008. Roku 2012 se přidalo i Japonsko a Korea. Významná zadržovaná poptávka existuje ještě v takzvaných státech BRIC - Brazílii, Rusku, Indii a Číně - s jejich značně rostoucí (auto)mobilitou. Tak jsou například v Číně dosud vybaveny ESC pouze čtyři z deseti nových vozidel.

Electronic Stability Control (ESC)

Přetáčivost: Hrozí-li vozidlu přetáčivost, zasáhne ESC a zabrzdí kola na vnější křivce. Většina brzdné síly se zpravidla rozloží na přední kolo, kde prokluz dosahuje asi 50 procent. Tak vznikne protimoment, který vyrovná moment vybočení, jenž spustil přetáčivost.

Nedotáčivost: ESC zasáhne, pokud se auto v zatáčce nedotáčí a pohybuje se rovně. Zde ESC zabrzdí kola na vnitřní straně vozidla, přičemž největší brzdná síla se přenáší na zadní kolo.