breadcrumbs
  1. Home
  2. Tisková sdělení
  3. Continental Mobility Study 2013

Řidiči automobilů po celém světě jsou otevření myšlence automatizovaného řízení.

Jan 14, 2014

  • Rostoucí hustota silničního provozu zvyšuje zatížení řidičů automobilů – každý druhý měl již za volantem nehodu.
  • Jízdní asistenční systémy zažívají na celém světě velký rozmach.
  • Pozitivní zkušenosti s jízdními asistenčními systémy připravují prostor pro přijetí automatizovaného řízení.
  • Za užitečnou se považuje automatizace především pro situace na dálnicích.
  • Celosvětově umírněná očekávání z hlediska dostupnosti na trhu při současně realistických cenových odhadech.
  • Zejména asijští řidiči chtějí využít čas za volantem k jiným aktivitám

Hannover, 14. ledna 2014. Řidičky a řidiči automobilů po celém světě se k automatizovanému řízení staví relativně pozitivně. Ve studii „Continental Mobility Study 2013“ většina dotázaných tyto technologie přivítala: 79 % Číňanů, 77 % Japonců, 53 % Němců a 50 % Američanů si uvědomuje výhody automatizovaného řízení. Dle vlastních slov by řidiči tuto technologii nejčastěji využili v okolí dálničních staveb, v dopravních zácpách a na dlouhých trasách a také by rádi nechávali automaticky parkovat svá vozidla v parkovacích garážích.

Download Tiskové sdělení (Word).

Download JPEG. 

Tato přání odpovídají údajům dotazovaných o jejich každodenních zkušenostech za volantem: Výsledky studie ukazují, že celosvětově je se zvýšeným stresem nejvíce spojena vysoká hustota provozu (Japonsko 64 %, Německo 51 %, USA 49 % a Čína 27 %), spolu s dopravními zácpami a pomalým popojížděním v kolonách (Japonsko 68 %, Německo 63 %, USA 52 % a Čína 22 %). Přesto sahá většina (Německo 67 %, USA 63 % a Japonsko 57 %) řidiček a řidičů automobilů ochotně po volantu – s výjimkou Číny (48 %) – a má důvěru ve vlastní řidičské umění (USA 85 %, Německo 63 %, Čína 60 % a Japonsko 53 %). Pouze malá část dotazovaných má k řízení skutečný odpor (Japonsko 17 %, Čína 11 %, Německo 9 % a USA 5 %).

„Potřeby řidičů automobilů na celém světě jsou ve shodě s možnostmi vývoje v nadcházejících letech. Protože částečně automatizovaná vozidla budou v první fázi zvládat jízdu přes staveniště a v zácpách na dálnicích a poté bude následovat možnost nechat si automaticky zaparkovat vozidlo v parkovací garáži,“ uvedl předseda představenstva společnosti Continental, dr. Elmar Degenhart, ve čtvrtek v Hannoveru u příležitosti zveřejnění studie.

„Výsledky studie navíc ukazují, že úspěšným zavedením jízdních asistenčních systémů a s tím spojeným přímým užitkem pro zákazníky z celého světa byl položen základní kámen pro přijetí automatizovaného řízení ze strany řidičů,“ dodal.

V rámci „Continental Mobility Study 2013“ se mezinárodní dodavatel pro automobilový průmysl, koncern Continental, obrátil na ústav pro průzkum trhu a sociální výzkum infas, který realizoval průzkum mezi reprezentativním vzorkem řidičů automobilů v Německu, USA, Japonsku a Číně doplněný o kvalitativní výzkum mezi řidiči ve Francii, Indii a Brazílii. Kromě toho byly provedeny pohovory s experty z vědeckých odvětví (dopravní psychologie, právo) a automobilového průmyslu. Studie tedy patří k nejrozsáhlejším pracím svého druhu na světě týkající se postoje k jízdním asistenčním systémům a automatizovanému řízení.

Každý druhý řidič automobilu měl již za volantem nehodu

Na téma nehod ukazuje studie hrozivé výsledky: Každý druhý řidič automobilu ve zkoumaných zemích se podle svých vlastních údajů již za volantem zúčastnil nehody (Německo 59 %, Čína 57 %, Japonsko 48 %, USA 62 %). Nejčastějším důvodem nehody je přitom kolize vozidel. 46 % dotázaných v USA, 45 % v Číně a 44 % v Německu, stejně jako 37 % v Japonsku takovou nehodu zažilo na místě řidiče. „Pro všechny třídy vozidel jsou již k dispozici nouzové brzdové asistenční systémy. Ty dokážou v mnoha případech srážce vozidel zcela zabránit. Díky slevám některých pojišťoven pro vozidla vybavená nouzovými brzdovými asistenty a díky spotřebitelským testům, jako je např. Euro NCAP, vládne na trhu s jízdními asistenčními systémy vysoká dynamika, která vytváří předpoklad, že se tyto systémy v budoucnu dočkají ještě většího rozšíření do všech tříd vozidel,“ okomentoval výsledky Frank Jourdan, člen představenstva společnosti Continental a ředitel divize Chassis & Safety.

Jízdní asistenční systémy zažívají v mezinárodním měřítku veliký rozmach

Rostoucí industrializace jízdních asistenčních systémů v novém tisíciletí znamenala tak výrazné snížení nákladů na potřebné technologie, jako jsou např. kamery, radary či lidary, že je nyní možné je nabídnout pro všechny třídy vozidel. To jasně ukazují i výsledky studie „Continental Mobility Study 2013“: Jízdní asistenční systémy orientované na komfort se těší vysoké míře obliby. V mezinárodním srovnání přitom přední místa zaujímají zejména tempomaty (USA 67 %, Německo 51 %, Čína 50 % a Japonsko 20 %), parkovací senzory (Čína 55 %, Německo 50 %, USA 19 % a Japonsko 18 %) a zpětné kamery (Čína 71 %, Japonsko 34 %, USA 20 % a Německo 13 %). Jízdní asistenční systémy orientované na komfort zažívají celkově veliký rozkvět: 90 % Němců a Číňanů, 84 % Američanů a 82 % Japonců tyto systémy hodnotí jako užitečné.

Jízdní asistenční systémy orientované na bezpečnost se těší široké známosti, jejich rozšíření je však zatím omezené. Nejznámější je ve všech zkoumaných zemích nouzový brzdový asistent (85 % v Japonsku, 61 % v Německu, 54 % v USA a 38 % v Číně). Pokud odhlédneme od elektronické kontroly stability ESC (62 % v Německu, 32 % v Číně, 19 % v Japonsku a 16 % v USA), pak podle výsledků studie vynikají v míře využívání z mezinárodního hlediska zejména čínští řidiči. Díky poměrně mladému vozovému parku (74 % vozidel je mladších než pět let) se v Číně pravidelně používá asistent změny jízdního pruhu (41 %), výstraha při opuštění jízdního pruhu (36 %) a parkovací asistent (30 %). Celkové přijetí jízdních asistenčních systémů orientovaných na bezpečnost je veskrze pozitivní - 93 % Němců a Číňanů, 84 % Japonců a 78 % Američanů tyto systémy hodnotí jako užitečné.

Výsledky studie dále ukazují, že takové vlastnosti, jako je věk řidiče, počet ujetých kilometrů nebo typ vozidla, nehrají v postoji k jízdním asistenčním systémům žádnou významnou roli. „Neexistuje typický uživatel jízdních asistenčních systémů - v Německu, USA, v Japonsku ani v Číně. Postoj k jízdním asistenčním systémům tedy není otázkou věku, počtu ujetých kilometrů, typu vozidla ani jeho třídy,“ vysvětlil Jourdan.

Automatizované řízení obecně užitečné, ale na celém světě panují stejné pochybnosti

Většina dotázaných německých (67 %), čínských (64 %) a amerických (50 %) řidičů automobilů zná automatizované řízení. Naproti tomu o automatizovaném řízení slyšel sotva každý třetí řidič z Japonska (29 %). Po přesném vysvětlení fungování hodnotila více než polovina respondentů (Čína 79 %, Japonsko 77 %, Německo 53 % a USA 50 %) možnost nechat místo sebe řídit automat jako smysluplné směřování vývoje. Výsledky studie zároveň ukazují, že automatizované řízení prozatím nemá stejnou míru důvěry jako jízdní asistenční systémy. Velká část dotazovaných řidičů automobilů z celého světa pochybuje o tom, že automatizované řízení bude spolehlivě fungovat (74 % v Číně, 50 % v USA, 48 % v Německu a 43 % v Japonsku).

Více než polovina řidičů navíc hledí na vývoj automatizovaného řízení s obavami: po 52 % v Číně a Německu a 42 % v Japonsku. Obzvláště vysoká je tato hodnota v USA (66 %). Výsledky studie však také ukazují, že čím pozitivněji řidiči vnímají jízdní asistenční systémy, tím lepší vztah mají rovněž k automatizovanému řízení. „Zkušenosti s jízdními asistenčními systémy mají pozitivní vliv na hodnocení automatizovaného řízení. Kdo si mohl vyzkoušet spolehlivost nouzového brzdového asistenta ve vlastním vozidle, ten má menší pochybnosti o automatizovaném řízení,“ vysvětlil Christian Senger, ředitel vývoje automobilové elektroniky společnosti Continental. Další souvislost můžeme vidět v tom, že automatizované řízení, podobně jako jízdní asistenční systémy, neoslovuje žádný speciální typ řidičů automobilů.

Dotazovaní řidiči pokládali užívání automatizovaného řízení za smysluplné především při dlouhých jízdách po dálnici (62-76 %). Naopak používání v dopravních zácpách na dálnici je hodnoceno různě: za smysluplné je považuje 70 % německých řidičů, avšak pouze 36 % řidičů v USA; mezi nimi pak leží Japonsko s 59 % a Čína se 43 %. Celkově však pro automatizované řízení získávají největší podporu situace na dálnici.

Řidiči automobilů hodnotí dostupnost na trhu zdrženlivě a cenovou hladinu realisticky

Názor na dostupnost částečně automatizovaných vozidel, u nichž je ještě zapotřebí neustálé sledování provozu řidičem, se v mezinárodním srovnání liší. Polovina řidičů automobilů v Číně očekává vozidla s částečně automatizovanými funkcemi mezi lety 2018 a 2019, následuje Německo (2023), USA (2024) a Japonsko (2024 až 2028). Dohromady odhaduje více než polovina dotazovaných řidičů z celého světa, že automatizované řízení bude za 10 až 15 let patřit do běžné výbavy vozidel. Nejoptimističtější jsou v tomto ohledu Číňané (65 %), ve srovnání s Japonskem (57 %), USA (53 %) a Německem (50 %).

V rámci studie mohli respondenti navíc vyjádřit svá očekávání ve vztahu k pořizovacím nákladům. Respondenti v USA hodnotili náklady obecně spíše níže než respondenti z Japonska, Číny a Německa. Němečtí řidiči tak udávali cenu za systémy automatizovaného řízení na dálnici průměrně 2900 €, za nimi následovala Čína s 2600 €, Japonsko s 2300 € a USA s 1100 €. V poměru k místním průměrným cenám osobních automobilů (zdroj: POLK 2013) to v Číně a Japonsku odpovídá vždy 14 %, v Německu 10 % a v USA 5 % průměrných pořizovacích nákladů na nové vozidlo.

„Cenové představy řidičů automobilů z celého světa jsou vcelku na realistické úrovni. Kromě toho budou moci využívat částečně automatizované jízdní funkce ještě dříve, než předpokládají,“ komentoval Senger očekávání ohledně ceny a dostupnosti částečně automatizovaných jízdních systémů.

Click here for more information and more pictures:
Continental Mobility Study 2013

Kontakt pro novináře

Hannes Boekhoff

Vedoucí mediálního odd.

Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover

Telefon: +49 511 938-1278

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: hannes.boekhoff@conti.de


Vincent Charles

Tiskový mluvčí pro inovace a technologie Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover

Telefon: +49 511 938-1622

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: vincent.charles@conti.de