breadcrumbs
  1. Home
  2. Tisková sdělení
  3. 2013 Q1

Společnost Continental po očekávaně těžkém začátku potvrzuje prognózu pro celý rok

May 3, 2013

  • První čtvrtletí nebylo podle očekávání snadné
  • Očekává se stabilizace celosvětové výroby osobních automobilů
  • Obrat koncernu je po třech měsících okolo 8 miliard eur
  • Zisk před zdaněním a úroky činí okolo 800 milionů eur / marže 10,0 procent
  • Investice především do trhů budoucnosti stouply na zhruba 430 milionů eur

Hannover, 3. května 2013. Mezinárodní dodavatel pro automobilový průmysl společnost Continental se navzdory slabému vývoji trhu v Evropě v prvním čtvrtletí roku 2013 prosadila a potvrdila svou prognózu pro celý rok 2013. „První tři měsíce tohoto roku nebyly podle očekávání snadné. Náš podnik však již znovu nabral rychlost a věříme, že celosvětová výroba osobních automobilů se bude nadále stabilizovat. Kromě toho počítáme po neobyčejně dlouhém období studeného počasí s oživením trhů s náhradními pneumatikami v Evropě“, řekl předseda představenstva společnosti Continental Dr. Elmar Degenhart v pátek v Hannoveru při příležitosti zveřejnění čtvrtletních ukazatelů. „Tento rok tedy očekáváme beze změny s nárůstem obratu o zhruba 5 procent na více než 34 miliard eur a očištěné marže EBIT více než 10 procent, protože jsme tohoto ukazatele navzdory všem nesnázím dosáhli již v prvním čtvrtletí.“

Download WORD

Dowload JPEG

Během prvních tří měsíců se obrat koncernu Continental snížil o 3,4 procenta na 8,0 miliard eur v porovnání s prvním čtvrtletím minulého roku, které zaznamenalo největší obrat v historii společnosti Continental. Kvůli přestupnému roku 2012 a brzkým velikonočním svátkům v roce 2013 mělo první čtvrtletí ve srovnání se stejným časovým obdobím v uplynulém roce o tři pracovní dny méně, což se v mnoha zemích negativně projevilo na vývoji výroby osobních automobilů a odbytu pneumatik. K tomu se přidalo nezvykle dlouhé období chladného počasí ve značné části severní Evropy, takže řidiči přezuli na letní pneumatiky později než obvykle.

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) během prvních tří měsíců ve srovnání s uplynulým rokem lehce poklesl o 40 milionů eur, respektive 5,1 procenta na 747 milionů eur. Stalo se tak mimo jiné kvůli stále vysokým nákladům na výzkum a vývoj, které v Automotive Group narostly na 8,7 procent z obratu. Marže zůstala téměř stabilně na 9,3 procenta po 9,5 procentech v odpovídajícím období předchozího roku.

Očištěný operativní zisk koncernu (očištěný EBIT) klesl ve srovnání s prvními třemi měsíci uplynulého roku o asi 93 milionů eur na 10,4 procenta, a tedy 796 milionů eur. Očištěná marže EBIT zůstala s 10 procenty dvoumístná, poté co během velmi silného období předchozího roku činila 10,7 procent. Hodnoty z předchozího roku i ty ze stávajícího zahrnují první aplikaci předpisu o účetnictví IAS 19 (přepracováno 2011)*.

Výsledek koncernu připsaný akcionářům poklesl během prvních tří měsíců o 8,6 procent na 441 milionů eur. Výsledek na akcii tak v prvním čtvrtletí činil 2,21 eur po 2,41 eur na akcii v předchozím roce.

Po prvních třech měsících snížila společnost Continental své čisté finanční zadlužení oproti stejnému období předchozího roku* o více než 1,2 miliard eur na 5,6 miliard eur. „Ve srovnání s koncem roku jsme zaznamenali obvyklý lehký sezónní nárůst o 293 milionů eur“, prohlásil finanční ředitel společnosti Continental Wolfgang Schäfer. Míra zadlužení, gearing ratio, se po prvních třech měsících roku 2013 nacházela okolo 64,2 procent.

Schäfer poukázal na to, že ohlášený úrokový výsledek se zhoršil na mínus 123 milionů eur: „Museli jsme přizpůsobit aktuální hodnotu našich derivátů, především tedy bilancovanou hodnotu pro aktuální možnost odkupu dluhopisů v prvním čtvrtletí roku 2012, což vyvolalo pozitivní efekt. Během prvních tří měsíců tohoto roku se však tento efekt již neobjevil, takže ve srovnání s obdobím předchozího roku to mělo negativní dopad, který se nepodařilo zcela kompenzovat ani dalším snížením úrokových nákladů. Ty kvůli výraznému snížení čistého zadlužení poklesly oproti stejnému období předchozího roku o 33 milionů eur neboli více než o pětinu na 112 milionů eur.

Dále pracujeme na snižování našich úrokových nákladů a do konce tohoto roku se připravujeme na uhrazení jedné nebo více eurových půjček.“

Mezinárodní dodavatel pro automobilový průmysl, výrobce pneumatik a průmyslový partner investoval během prvních tří měsíců tohoto roku 431 milionů eur. To odpovídá nárůstu o více než 40 milionů eur ve srovnání s obdobím předchozího roku a investiční kvótě 5,4 procent po 4,7 procenta v uplynulém roce. Šedesát procent investic přitom spadá na Rubber Group, jedná se především o rozšíření kapacit v Severní a Jižní Americe a Asii.

Koncem prvního čtvrtletí zaměstnával koncern Continental téměř 173 000 zaměstnanců, od konce roku 2012 tak bylo vytvořeno více než 3 200 pracovních míst.

Automotive Group dosáhla po třech měsících obratu 4,9 miliard eur při očištěné marži 7,2 procenta po 8,1 procenta ve srovnatelném období předchozího roku. „Vzhledem k negativnímu vývoji výroby osobních automobilů v Evropě a nezměněným vysokým nákladům na výzkum a vývoj nových výrobků se jedná o solidní výsledek“, řekl Degenhart.

Rubber Group dosáhla během prvního čtvrtletí obratu 3,1 miliard eur. Očištěná marže se zvýšila na 15,4 procent po 15,2 procentech v předchozím roce. „V Rubber Group nám stabilní vývoj ceny na straně prodeje pomohl udržet vysokou úroveň marže z předchozího roku a tím kompenzovat klesající odbyt. Počítáme s tím, že objem se bude pozitivně vyvíjet i v druhé polovině roku. K tomu by se mohl v druhém čtvrtletí pozitivně projevit časový posun výměny zimních pneumatik za letní vlivem neobyčejně dlouhé zimy“, prohlásil Degenhart.

*Informace o první aplikaci předpisu o účetnictví IAS 19 (přepracováno 2011):

K 1. lednu 2013 byly poprvé aplikovány změny předpisu o účetnictví IAS 19 (přepracováno 2011), plnění vůči zaměstnancům. Podnik podle předpisu přizpůsobil všechny hodnoty odpovídajících srovnávacích období.

Nyní tak již nebudou náklady z úročení penzijních závazků a výnosy z penzijních fondů přiřazovány k osobním nákladům v patřičných funkčních oblastech, nýbrž samostatně vykazovány v úrokovém výsledku. To rovněž platí pro výsledné úrokové hodnoty dalších dlouhodobě splatných plnění vůči zaměstnancům.

Těžiště nové úpravy spočívá v odstranění evidence pojistně-matematických zisků a ztrát prostřednictvím koridorové metody. Dále odpadá rozložení dodatečně zúčtovatelných nákladů na služební dobu za období do nepropadnutelnosti nároků. Byl změněn výkaz nákladů z výkonově orientovaných plánů a hodnocení čistých úrokových nákladů, respektive čistého výtěžku úroků.