breadcrumbs
  1. Home
  2. Tisková sdělení
  3. Q3/2014

Společnost Continental dokazuje svou finanční odolnost a potvrzuje prognózu obratu a hospodářského výsledku pro rok 2014

Nov 4, 2014

  • Výsledek koncernu se po devíti měsících zvyšuje o 14,1 procenta na 1,8 miliardy eur
  • Obrat se zvyšuje téměř o 3 procenta na 25,6 miliardy eur
  • Provozní zisk (EBIT) činí po třech čtvrtletích 2,4 miliardy eur
  • Jednorázové výdaje k posílení současné výnosnosti divize Powertrain činí 334 miliony eur
  • Vyhlídky free cashflow před akvizicemi vzrostly na 1,8 miliardy eur

Hannover, 4. listopadu 2014. Koncern Continental v prvních třech čtvrtletích roku 2014 znovu dokázal svoji finanční odolnost: hospodářský výsledek koncernu se v porovnání s předchozím rokem výrazně zvýšil o 14,1 procenta na 1,8 miliardy eur. Výsledek na akcii se zvýšil na 8,99 eur oproti hodnotě 7,88 eur ve stejném období minulého roku. Současně posílil tento mezinárodní dodavatel automobilového průmyslu, výrobce pneumatik a průmyslový partner po celkově pozitivním průběhu třetího čtvrtletí svůj výhled na tento obchodní rok.

Download PDF
Download JPG

„Pozorně sledujeme marži čistého provozního výsledku, která se v pololetí zvýšila na zhruba 11 procent, a dokonce považujeme za reálné, že bychom na konci roku dosáhli ještě o trochu lepšího výsledku. Obrat by měl v tomto roce činit celkem asi 34,5 miliardy eur i přes negativně působící změny převodních kurzů měn – v prvních devíti měsících jsme zaznamenali jejich negativní efekt ve výši 650 milionů eur,“ uvedl předseda představenstva Continental Dr. Elmar Degenhart ve čtvrtek při prezentaci obchodních výsledků po třech čtvrtletích. „Z dnešního pohledu by se však neměl vývoj pro nás relevantních převodních kurzů do konce roku výrazně změnit.“

Obrat koncernu očištěný o změny konsolidačního rámce a změny převodních kurzů měn se po prvních třech čtvrtletích zvýšil oproti stejnému časovému období předchozího roku o 4,7 procenta. Bez očištění činil přírůstek 2,7 procent. Obrat koncernu tak činil 25,6 miliardy eur. Na posílení výnosnosti divize Powertrain a ke snížení budoucích rizik, především v oblasti hybridních elektrických vozidel (HEV), byly ve třetím čtvrtletí v této divizi uvedeny zvláštní vlivy a jiné jednorázové výdaje v celkové hodnotě 334 milionů eur. Následkem toho se mírně snížil provozní výsledek (EBIT) k 30. září v porovnání s minulým rokem o 2,7 procenta na 2,4 miliardy eur.

To odpovídá marži 9,6 procent oproti 10,1 procentům z minulého roku.

Očištěný provozní výsledek hospodaření (očištěný EBIT) se zvýšil v prvních třech čtvrtletích oproti stejnému období předchozího roku o 4,4 procenta na téměř 3 miliardy eur. Očištěná marže  EBIT činila 11,5 procenta a byla tak o málo vyšší v porovnání s 11,3 procenty dosaženými za prvních devět měsíců roku 2013.

Koncern Continental snížil své čisté finanční zadlužení k 30. září v porovnání s předchozím rokem o více než 1,6 miliardy eur na 3,9 miliard eur. Čisté finanční zadlužení se snížilo oproti stavu k 31. prosinci 2013 o 363 milionů eur. Stupeň zadlužení, tzv. Gearing Ratio, se tím na konci třetího čtvrtletí zlepšil na 36,2 procenta. Ke 30. září 2014 měla společnost Continental k dispozici rezervu likvidity celkem více než 6 miliard eur, z toho zhruba 2 miliardy eur tvořily použitelné platební prostředky a přislíbené, nevyužité úvěrové linky ve výši více než 4 miliardy eur. Společnost Continental vylepšila svůj free cashflow (provozní hotovostní toky) po prvních třech čtvrtletích o 527 milionů eur na 941 milion eur.

„Protože ostatní vlivy většinou neovlivňují likviditu a protože naše systematická snaha o snížení provozního kapitálu nesla i nadále své ovoce, zvyšujeme výhled na free cashflow před odečtením akvizic za celý rok ze současných asi 1,5 miliardy eur na více než 1,8 miliardy eur,“ oznámil finanční ředitel Wolfgang Schäfer a dodal: „Free cashflow je tak téměř dostatečný k tomu, abychom pokryli jak dividendu rozdělenou v tomto roce ve výši 500 milionů eur, tak také výdaje ve výši 1,4 miliardy eur na nákup společnosti Veyance.“ Wolfgang Schäfer také upozornil, že se ve čtvrtém čtvrtletí ještě očekává platba za dosud neuhrazené povolení nákupu společnosti Veyance vydané protikartelovým orgánem.

Negativní úrokový výsledek se za prvních devět měsíců v porovnání s předchozím rokem snížil o 415 milionů eur na 216 milionů eur. Toto snížení bylo způsobeno zvláště využitím možnosti předčasného splacení čtyř půjček poskytnutých v roce 2010 v minulém roce a částečným refinancováním uvedených půjček půjčkami s výrazně příznivějšími úroky poskytnutými ve druhém pololetí roku 2013. „Za celý rok 2014 počítáme s negativním úrokovým výsledkem zhruba 300 milionů eur,“ uvedl Wolfgang Schäfer.

V prvních třech čtvrtletích roku 2014 vykazuje společnost Continental ve svém výkazu zisků a ztrát celkem 371 milionů eur daní z příjmů a výnosů. To odpovídá daňové kvótě 16,6 procenta po 12,6 procentech ve stejném období předchozího roku. Pro nízkou daňovou kvótu je rozhodující zejména použití latentních daňových položek ve výši téměř 260 milionů eur v USA a v Německu. Tyto položky nebyly dosud uplatněny. Srovnatelný efekt zaznamenala společnost Continental již v roce 2013 ve vztahu k využití převodu ztráty z předchozích účetních období v USA. V roce 2014 celkově očekáváme daňovou kvótu okolo 20 procent.

V divizi Powertrain byly ve třetím čtvrtletí roku 2014 vynaloženy jednorázové náklady ve výši zhruba 334 milionů eur. Dobré tři čtvrtiny těchto výdajů neovlivnily likviditu. Zhruba jedna čtvrtina těchto výdajů se v očištěném provozním výsledku neupravuje.

„Tímto krokem zohledňujeme ztráty z probíhajících obchodních činností a snižujeme budoucí rizika. Na základě zostřující se soutěže při vývoji a výrobě baterií pro automobilový průmysl nevidíme společně s naším korejským partnerem SK Innovation ve střednědobém pohledu žádný ekonomický důvod pro podnikatelské činnosti v našem společném podniku. Proto byly probíhající činnosti a investice již silně omezeny,“ vysvětlil Elmar Degenhart.

„To znamená opravu dosavadní účetní hodnoty podílu ve společném podniku ve výši 78 milionů eur. K tomu přistupují další úpravy účetní hodnoty součástí majetku v oblasti HEV (58 milionů eur) a výdaje v souvislosti s objednávkou dieselových vstřikovačů. Vzali jsme si to rovněž za záminku k tomu, abychom zrevidovali především dieselová čerpadla, jejichž základem jsou technologie pocházející z doby před převzetím Siemens VDO,“ vysvětlil Wolfgang Schäfer složení jednorázově působících zvláštních vlivů v divizi Powertrain ve třetím čtvrtletí.

V prvních třech čtvrtletích investovala společnost Continental 1,3 miliardy eur do věcných investic a softwaru. Investiční kvóta tak činí 5,1 procenta po 5,4 procentech ve srovnatelném období předchozího roku. Společnost Continental zvýšila výdaje na výzkum a vývoj v porovnání s prvními devíti měsíci předchozího roku o 10,4 procent na zhruba 1,6 miliardy eur. To odpovídá kvótě 6,4 procenta obratu po 5,9 procentech z minulého roku.

Ke konci třetího čtvrtletí zaměstnávala společnost Continental 189 361 pracovníků. To znamená o zhruba 11 600 zaměstnanců více než na konci roku 2013. Umožnily to především zvýšené objemy, akvizice a budování oblasti výzkumu a vývoje ve skupině Automotive (Automobilový průmysl), ale také další výrobní kapacity, prodejní kanály a akvizice ve skupině Rubber (Gumárenský průmysl).

Skupina Automotive (Automobilový průmysl) dosáhla v prvních devíti měsících tohoto roku obratu 15,5 miliardy eur. Očištěná marže EBIT byla se 7,9 procenty přesně na úrovni z předchozího roku (rovněž 7,9 procent).Skupina Rubber (Gumárenský průmysl) dosáhla v prvních třech čtvrtletích mírně vyššího obratu 10,2 miliardy eur a se 17,8 procenty očištěné marže EBIT znovu dosáhla hodnoty, která byla rovněž vyšší než srovnávaná hodnota z minulého roku (17,0 procent). Díky dále klesajícím cenám surovin očekáváme pozitivní vliv ve prospěch skupiny Rubber ve výši 180 milionů eur oproti původně očekávaným 160 milionům eur.

Čísla podniku Continental

 

1. leden až 30. září

Třetí čtvrtletí

milionů €

2014

2013

2014

2013

obrat

25 587,6

24 923,9

8 669,5

8 349,6

EBITDA

3 809,1

3 801,8

1 203,3

1 322,5

v % z obratu

14,9

15,3

13,9

15,8

EBIT

2 447,9

2 516,9

637,8

886,3

v % z obratu

9,6

10,1

7,4

10,6

Výsledek připočítaný podílníkům

1 798,9

1 576,0

495,1

434,1

Výsledek na akcii v €

8,99

7,88

2,47

2,17

 

 

 

 

 

Očištěný obrat1

25 378,2

24 851,9

8 535,3

8 349,6

Očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT)2

2 920,3

2 798,2

962,0

1 021,9

v % očištěného obratu

11,5

11,3

11,3

12,2

 

 

 

 

 

Free Cashflow (provozní hotovostní tok)

941,0

414,2

366,2

502,4

 

 

 

 

 

Netto finanční dluhy (k 30. 9.)

3 926,2

5 589,7

 

 

Gearing Ratio v %

36,2

61,6

 

 

 

 

 

 

 

Počet zaměstnanců (k 30. 9.)

189 361

177 387

 

 

1 Očištěno od změn konsolidačního rámce.
2 Očištěno o odpisy nemateriálního investičního majetku z alokace kupních cen (PPA), změny konsolidačního rámce a zvláštní efekty.
3 Bez učňů.