breadcrumbs
  1. Home
  2. Sajtóközleményei
  3. Q2/2014

A kedvező első félév után a Continental közel 11 százalékra emelte a korrigált operatív EBIT árrésre vonatkozó kilátásait

Jul 31, 2014

  • A konszern eredménye 14,2 százalékkal 1,3 milliárd euróra ill. részvényenként 6,52 euróra emelkedett
  • A forgalom az elmúlt hat hónap során 2,1 százalékkal, 16,9 milliárd euróra nőtt
  • Az operatív eredmény (EBIT) 1,8 milliárd euró közelében van
  • A kedvezőbb finanszírozási kondíciók hatására jelentősen csökkent a kamatteher

2014 július 31., Hannover. A kedvező első félév után a Continental konszern ismét megemelte a 2014-es évre vonatkozó eredmény-előrejelzését. „A korrigált operatív eredményre (korrigált EBIT) vonatkozóan az eddigi 10,5 százalék minimális cél helyett szeretnénk elérni a 11 százalékos árrést. Az első félévben tapasztalt kedvező folyamatoknak köszönhetően az akvizíciók előtti Free Cashflow esetében már 1,5 milliárd euróval számolunk, szemben a korábbi 1,2 milliárd eurós várakozásunkkal“, mondta csütörtökön, az első félév üzleti mutatószámainak prezentációján Dr. Elmar Degenhart, a Continental igazgatóságának elnöke.

Download JPG

Download PDF

„A hatékonyság folyamatos javulása mellett a nyersanyagárak kedvező alakulása is hozzájárult a pozitívabb kilátásokhoz. Mint ahogy már az első negyedévben is utaltunk rá, az árfolyamhatások erősen negatív irányban fogják befolyásolni a 2014. évi forgalmat. 700 millió euró helyett közel egymilliárd eurós negatív hatást várunk. Ezért a folyó évre vonatkozóan egy visszafogottabb forgalomnövekedésre és ennek hatására közel 34,5 milliárd eurós konszern forgalomra számítunk“, magyarázta Degenhart.

A konszolidálási hatásokkal és árfolyamhatásokkal szemben korrigált konszern forgalom az előző év hasonló időszakához viszonyítva közel 5,7 százalékkal nőtt. Viszont korrekció nélküli a többlet csak 2,1 százalék, így a konszern forgalma 16,9 milliárd euró. Az árfolyamokból adódó negatív átszámítási hatás már az első félévben elérte a közel 600 millió eurós értéket. A részvényeseknek beszámítandó konszerneredmény nagymértékben, 14,2 százalékkal 1,3 milliárd euróra növekedett. A 5,71 eurós előző évi hasonló időszakkal összevetve így a részvényenkénti eredmény 6,52 euróra emelkedett.

Június 30.-ig, az előző év hasonló időszakához viszonyítva az operatív eredmény (EBIT) szintén nagymértékben, közel 11 százalékkal, 1,8 milliárd euróra nőtt. Az előző évi 9,8 százalékkal összevetve ez 10,7 százalékos árrésnek felel meg.

A korrigált operatív eredmény (korrigált EBIT) az előző év hasonló időszakához képest az első félévben 10,2 százalékkal, közel két milliárd euróra nőtt. A 2013-as év első hat hónapjának 10,8 százalékos értékével összehasonlítva a korrigált EBIT-árrés ez évben 11,6 százalék volt.

Június 30.-ig a Continental konszern 4,3 milliárd euróra csökkentette nettó pénzügyi adósságállományát. Ez 1,7 milliárd euróval kevesebb, mint egy évvel korábban. A nettó pénzügyi adósságállomány összege szintén a 2013 december 31.-i szint alatt van. Az eladósodottság, a Gearing Ratio, a félév végére 42,4 százalékra javult.

„A negatív kamateredményt az első félévben 220 millió euróról 141 millió euróra mérsékeltük, tehát csaknem felére csökkentettük“, magyarázta Wolfgang Schäfer, pénzügyi vezető. „Ehhez hozzájárult az is, 2014 áprilisában csoportos hitelünket egy új, kedvezőbb kondíciókkal rendelkező hitellel váltottuk ki, így folytatódott a már 2013-ban megkezdődött kedvező folyamat, melynek során a kötvényeink átlagos nominális kamata közel 7,5 százalékról 2,9 százalékra mérséklődött“, tette hozzá Schäfer.

2014 első félévi eredmény-kimutatása alapján a Continental összesen közel 324 millió euró adót fizet be bevételei és jövedelmei után. Az előző évi 6,6 százalékkal összevetve ez 19,4 százalék adóhányadnak felel meg. „Az alacsonyabb adóhányad oka azon látens adópozíciók aktiválásában keresendő, melyeket eddig nem használtunk fel, de most a kedvező eredmények miatt sor kerülhetett erre“, magyarázta Schäfer. „Egy hasonló mechanizmust már 2013-ban hasznosított a Continental, amikor is az Egyesült Államokban hasznosította átvitt veszteségeit. A teljes 2014-es évre vonatkozóan 25 százalék alatti adóhányadot várunk.“

2014 június 30.-án a Continental közel 6 milliárd eurós likviditási tartalékkal rendelkezett, ebből csaknem 2 milliárd euró likvid tőke és 4 milliárd euró engedélyezett, kihasználatlan hitelkeret volt. A Continental az első két negyedévben 663 millió euróval 575 millió euróra javította szabad cashflow-ját. „Az eredmény kedvező alakulása mellett a működő tőke csökkentésére tett folyamatos erőfeszítéseink is hozzájárultak a szabad cashflow ilyen szintű javulásához“, tette hozzá Schäfer.

Az első hat hónapban a Continental 794 millió eurót fektetett be állóeszközökbe és szoftverekbe. Az előző év hasonló időszakának 5,2 százalékával összevetve ez 4,7 százalékos befektetési aránynak felel meg. 2013 első félévéhez képest a Continental 8,8 százalékkal, közel 1,1 milliárd euróra növelte kutatás-fejlesztési ráfordításait. Az előző évi 6,0 százalékkal összevetve ez a forgalom 6,3 százalékának felel meg.

A második negyedév végén a Continental 186 278 munkavállalót foglalkoztatott. Ez közel 8500 alkalmazottal több, mint 2013 év végén. Ennek oka mindenek előtt bizonyos termékek gyártásának elindításában, az Automotive Group kutatás-fejlesztésének bővítésében, valamint a Rubber Group kiegészítő gyártókapacitásában keresendő.

Az Automotive Group az év első hat hónapjában 10,3 milliárd eurós forgalmat termelt. Az árfolyamhatás-korrekció előtti forgalom az első félévben 6,7 százalékkal nőtt. A korrigált operatív EBIT árrés az előző évi 7,8 százalékos értékkel összehasonlítva 8,4 százalékon alakult.

A Rubber Group az első félévben elért 6,6 milliárd eurós forgalmával enyhe növekedést tudhat magáénak és az előző éves 16,0 százalékhoz képest most 17,5 százalékos korrigált EBIT-árrést ért el.

A Continental konszern mutatószámai

 

Január 1-től június 30-ig

Második negyedév

millió €

2014

2013

2014

2013

Forgalom

16 918,1

16 574,3

8 528,0

8 541,0

EBITDA

2 605,8

2 479,3

1 310,0

1 309,9

a forgalom %-ában

15,4

15,0

15,4

15,3

EBIT

1 810,1

1 630,6

906,9

883,2

a forgalom %-ában

10,7

9,8

10,6

10,3

A konszern tulajdonosok számára kifizetendő eredménye

1 303,8

1 141,9

715,5

700,7

Részvényenkénti eredmény €-ban

6,52

5,71

3,58

3,50

 

 

 

 

 

Korrigált forgalom1

16 842,9

16 502,3

8 487,1

8 504,6

Korrigált operatív eredmény (korrigált EBIT)2

1 958,3

1 776,3

1 005,2

980,1

a korrigált forgalom %-ában

11,6

10,8

11,8

11,5

 

 

 

 

 

Free Cashflow

574,8

-88,2

511,3

222,9

 

 

 

 

 

Nettó pénzügyi adósságok (06.30-án)

4 272,8

6 011,9

 

 

Gearing Ratio %-ban

42,4

68,5

 

 

 

 

 

 

 

Munkavállalók száma (március 31.-én)3

186 278

174 713

 

 

 

 

 

 

 

1 Konszolidálási módosításokkal korrigálva.

2 A vételárfelosztásból származó immateriális javak leírásaival (PPA), konszolidálási módosításokkal és speciális hatásokkal korrigálva.

3 Képzésüket végzők nélkül.