breadcrumbs
  1. Home
  2. Sajtóközleményei
  3. Q3/2014

A Continental bizonyítja termelőerejét és megerősíti 2014-es forgalom-, és eredmény-előrejelzését

Nov 4, 2014

  • A konszern forgalma a kilenc hónapos időszakban 14,1 százalékkal, 1,8 milliárd euróra nőtt
  • A forgalom 3 százalékkal, 25,6 milliárd euróra emelkedett
  • Az első három negyedév után az operatív eredmény (EBIT) 2,4 milliárd euró közelében van
  • A Powertrain részleg jövőbeli termelőerejének növelése érdekében felhasznált egyszeri ráfordítás 334 millió eurót tett ki
  • Az akvizíciók előtti Free Cashflow előrejelzés 1,8 milliárd euróra emelkedett

2014 november 4., Hannover. A Continental konszern 2014 első három negyedévére vonatkozóan bebizonyította termelőerejét: Az előző év hasonló időszakához viszonyítva a konszern eredménye átlagon felüli mértékben, 14,1 százalékkal, 1,8 milliárd euróra nőtt. A részvényenkénti eredmény az előző év hasonló időszakával összevetve 7,88 euróról 8,99 euróra emelkedett. A harmadik negyedév egészében véve kedvező alakulását követően a nemzetközi autóipari beszállító, gumiabroncsgyártó és ipari partner megerősítette a folyó üzleti évre vonatkozó előrejelzését.

 Download JPG  
Download PDF

„Folyamatosan szem előtt tartjuk a közel 11 százalékra emelkedett féléves korrigált EBIT-árrésünket és még azt is reálisnak tartjuk, hogy az év végére kissé meghaladjuk ezt az értéket. A negatív árfolyamhatások ellenére, melynek mértéke az első kilenc hónapban elérte a 650 millió eurót, ez év végére közel 34,5 milliárd eurós forgalomra számítunk“, mondta kedden, az első három negyedév üzleti mutatószámainak prezentációján Dr. Elmar Degenhart, a Continental Igazgatóságának elnöke. „Jelenleg úgy tűnik, hogy a számunkra mérvadó árfolyam az év végéig már nem fog jelentősen módosulni.“

A konszolidálási hatásokkal és árfolyamhatásokkal szemben korrigált konszern forgalom az első három negyedévben az előző év hasonló időszakához viszonyítva közel 4,7 százalékkal nőtt. Korrekció nélkül a növekedés 2,7 százalékos. Ezzel a konszern forgalma 25,6 milliárd eurót tett ki. A Powertrain termelési erejének növelése és főleg a Hybrid Electric Vehicle (HEV) üzletág jövőbeli kockázatainak csökkentése érdekében a részlegben a harmadik negyedévben összesen 334 millió euró értékben kerültek felhasználásra speciális eszközök és más vissza nem térülő ráfordítások. Ennek következtében szeptember 30.-ig, az előző év hasonló időszakához viszonyítva az operatív eredmény (EBIT) kis mértékben, 2,7 százalékkal, 2,4 milliárd euróra csökkent.

Az előző évi 10,1 százalékkal összevetve ez 9,6 százalékos árrésnek felel meg.

A korrigált operatív eredmény (korrigált EBIT) az első három negyedévben az előző évhez képest 4,4 százalékkal, közel 3 milliárd euróra növekedett. A korrigált EBIT árrés 11,5 százalék volt, ami kissé meghaladja a 2013-as év első kilenc hónapjának 11,3 százalékos értékét.

Szeptember 30.-ig a Continental konszern az előző év azonos időszakához képest több mint 1,6 milliárd euróval, 3,9 milliárd euróra csökkentette nettó adósságállományát. A 2013 december 31.-i állapothoz képest a nettó adósságállomány 363 millió euróval csökkent. Így az eladósodottság, a Gearing Ratio a harmadik negyedév végére 36,2 százalékra javult. 2014 szeptember 30.-án a Continental összesen több mint 6 milliárd eurós likviditási tartalékkal rendelkezett, ebből csaknem 2 milliárd euró likvid tőke és több mint 4 milliárd euró engedélyezett, kihasználatlan hitelkeret volt. A Continental az első három negyedévben 527 millió euróval 941 millió euróra javította szabad cashflow-ját.

„Mivel a speciális eszközök java részben nem befolyásolják a likviditást és mivel a Working Capital csökkentésére tett szisztematikus erőfeszítéseink továbbra is gyümölcsözőek, ezért az akvizíciók előtti Free Cashflow-ra vonatkozó egész éves 1,5 milliárd eurós előrejelzést megemeljük több mint 1,8 milliárd euróra“, jelentette be Wolfgang Schäfer pénzügyi vezető és hozzátette: „Így a Free Cashflow nagyjából elegendő az ebben az évben kifizetendő 500 millió euró összegű osztalékok, valamint a Veyance megvásárlására költött 1,4 milliárd euró fedezésére.“ Schäfer ezen kívül megemlítette, hogy a Veyance megvásárlásával kapcsolatos folyamatban lévő trösztellenes jóváhagyásokat továbbra is a negyedik negyedévre várják.

Az első kilenc hónap során, az előző év hasonló időszakához viszonyítva a negatív kamateredmény 415 millió euróval, 216 millió euróra csökkent. Ez a csökkenés főként négy, 2010 során felvett kölcsön idő előtti visszafizetési lehetőségének kihasználásából és ezen kölcsönök 2013 második félévében történő, jelentősen kedvezőbb kamatok melletti részleges újrafinanszírozásából ered. „A teljes 2014-es évre vonatkozóan most 300 millió euró körüli negatív kamateredménnyel számolunk“ - mondta Schäfer.

Az első három negyedéves eredmény-kimutatás alapján a Continental összesen 371 millió euró adót fizet be bevételei és jövedelmei után. Az előző évi 12,6 százalékkal összevetve ez 16,6 százalék adóhányadnak felel meg. Ebben jelentős részt képviselnek az amerikai és németországi, közel 260 millió euró összeget kitevő látens adópozíciók. Ezeket eddig nem aktiváltuk, de most a kedvező eredményeknek köszönhetően felhasználhatóvá válnak. Egy hasonló hatást már 2013-ban kihasznált a Continental, amikor is az Egyesült Államokban hasznosította átvitt veszteségeit. A teljes 2014-es évre vonatkozóan 20 százalék körüli adóhányadot várunk.

2014 harmadik negyedévében a Powertrain részlegben 334 millió eurós egyszeri ráfordítás mutatkozott. Ezen ráfordítások közel háromnegyede nem befolyásolja a likviditást. A ráfordítás körülbelül egy negyede nem befolyásolja a részleg korrigált EBIT mutatóját.

„Ezzel a lépéssel figyelembe vesszük a folyamatban lévő üzleti tevékenységek veszteségeit és csökkentjük a jövőbeli kockázatokat. Az autóipari akkumulátorcellák fejlesztésének és gyártásának területén egyre élesebbé váló verseny miatt koreai partnerünkkel, az SK Innovation vállalattal közép távon már nem látunk gazdasági indokot arra, hogy tovább működtessük vegyesvállalatunkat. Ezért a folyamatban lévő tevékenységeket és befektetéseket erősen redukáltuk“, magyarázta Degenhart.

„Ez azt jelenti, hogy vegyesvállalati részesedésünk eddigi mérleg szerinti értékét 78 millió euró összeggel kell kiigazítani. Ehhez még további mérlegérték kiigazítások jönnek, a HEV terület vagyontárgyaira vonatkozóan (58 millió euró), valamint két dízel injektor megbízással kapcsolatos ráfordítás. Mindenek előtt a dízel területen kezdeményeztük azon projektek felülvizsgálatát, melyek még a Siemens VDO átvétele előtti időkből származó technológiákra alapulnak“, magyarázta Schäfer a Powertrain részlegben a harmadik negyedévben alkalmazott speciális eszközöket.

Az első három negyedévben a Continental összesen 1,3 milliárd eurót fektetett be állóeszközökbe és szoftverekbe. Az előző év hasonló időszakának 5,4 százalékával összevetve ez 5,1 százalékos befektetési aránynak felel meg. Az év első kilenc hónapjában az előző év hasonló időszakához képest a Continental 10,4 százalékkal, közel 1,6 milliárd euróra növelte kutatás-fejlesztési ráfordításait. Az előző évi 5,9 százalékkal összevetve ez a forgalom 6,4 százalékának felel meg.

A harmadik negyedév végén a Continental 189 361dolgozót foglalkoztatott. Ez közel 11 600 alkalmazottal több, mint 2013 év végén. Ennek oka a növekvő volumenekben, az akvizíciókban, az Automotive Group kutatás-fejlesztésének bővítésében, valamint a Rubber Group kiegészítő gyártókapacitásában, forgalmazási csatornáiban és akvizícióiban keresendő.

Az Automotive Group az év első kilenc hónapjában 15,5 milliárd eurós forgalmat ért el. A korrigált EBIT árrés az előző évi 7,9 százalékos értékkel összehasonlítva pontosan ugyan azon a 7,9 százalékos szinten volt.

A Rubber Group az első három negyedévben kissé magasabb, csaknem 10,2 milliárd eurós forgalmat ért el, és 17,8 százalékos korrigált EBIT árrésével ismét meghaladja az előző éves azonos időszakában tapasztalt 17,0 százalékos értéket. A továbbra is csökkenő nyersanyagárak miatt a Rubber Group-tól az eddigi 160 millió eurós hozzájárulás helyett már 180 millió eurót várunk.

A Continental konszern mutatószámai

 

Január 1-től szeptember 30-ig

Harmadik negyedév

millió €

2014

2013

2014

2013

Forgalom

25 587,6

24 923,9

8 669,5

8 349,6

EBITDA

3 809,1

3 801,8

1 203,3

1 322,5

a forgalom %-ában

14,9

15,3

13,9

15,8

EBIT

2 447,9

2 516,9

637,8

886,3

a forgalom %-ában

9,6

10,1

7,4

10,6

A konszern tulajdonosok számára kifizetendő eredménye

1 798,9

1 576,0

495,1

434,1

Részvényenkénti eredmény €-ban

8,99

7,88

2,47

2,17

 

 

 

 

 

Korrigált forgalom1

25 378,2

24 851,9

8 535,3

8 349,6

Korrigált operatív eredmény (korrigált EBIT)2

2 920,3

2 798,2

962,0

1 021,9

a korrigált forgalom %-ában

11,5

11,3

11,3

12,2

 

 

 

 

 

Free Cashflow

941,0

414,2

366,2

502,4

 

 

 

 

 

Nettó adósságállomány (09.30-án)

3 926,2

5 589,7

 

 

Gearing Ratio %-ban

36,2

61,6

 

 

 

 

 

 

 

Munkatársak száma (09.30-án)3

189 361

177 387

 

 

1 A konszolidálási módosításokkal korrigálva.
2 A vételárfelosztásból (PPA) származó immateriális javak leírásaival, konszolidálási módosításokkal és speciális eszközökkel korrigálva.
3 Tanulók nélkül.