breadcrumbs
  1. Home
  2. Persberichten
  3. Continental Mobility Study 2013

Wereldwijd staan automobilisten open voor geautomatiseerd rijden

Jan 14, 2014

  • Toenemende verkeersdrukte verhoogt de belasting voor de automobilist - de helft van hen heeft zelf al eens een ongeval gehad
  • Rij-assistentsystemen krijgen wereldwijd al grote waardering
  • De acceptatie van het geautomatiseerd rijden profiteert van positieve ervaringen met rij-assistentsystemen
  • Automatisering wordt vooral zinvol ervaren voor situaties die op de autosnelweg plaatsvinden
  • Wereldwijd voorzichtige verwachtingen over de beschikbaarheid op de markt bij een tegelijkertijd realistische prijsinschatting

Hannover, 14 januari 2014. Automobilisten over de hele wereld staan in beginsel open voor geautomatiseerd rijden. In de "Continental Mobiliteitsstudie 2013" pleit een duidelijke meerderheid van de respondenten voor een geschikte technologie: 79% van de Chinezen, 77% van de Japanners, 53% van de Duitsers en 50% van de Amerikanen beoordeelt het geautomatiseerd rijden als zinvol. Wanneer er gevraagd wordt in hoeverre men hier zelf gebruik van wil maken, zeggen de automobilisten dat zij zich vooral bij congesties op de snelweg en bij files graag willen laten rijden en ook dat zij hun voertuig automatisch in parkeergarages willen laten inparkeren.

Download Persmededeling (Word)

 Picture download

Deze wensen komen exact overeen met de informatie van de respondenten over hun dagelijkse deelname aan het verkeer: De onderzoeksresultaten tonen aan dat wereldwijd vooral de verkeerstoename (Japan 64%, Duitsland 51%, USA 49% en China 27%), files en stop-and-go situaties (Japan 68%, Duitsland 63%, VS 52% en China 22%) het sterkst worden geassocieerd met verhoogde stress. Toch rijdt de meerderheid (Duitsland 67%, VS 63% en Japan 57%) van de automobilisten‑ - met uitzondering van China (48%) - nog altijd graag zelf en heeft men vertrouwen in de eigen rijvaardigheid (VS 85%, Duitsland 63 %, 60% China en Japan, 53%). Slechts een minderheid heeft zich geheel van het rijden afgekeerd (Japan 17%, China 11%, Duitsland 9%, US 5%).

„De behoeften van automobilisten over de hele wereld passen perfect bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de komende jaren. Want semi-geautomatiseerde voertuigen zullen in een eerste fase ritten afleggen met wegwerkzaamheden en files op de snelweg, gevolgd door de mogelijkheid om het voertuig geautomatiseerd te laten parkeren in een parkeergarage, " zei dr. Elmar Degenhart, CEO van Continental donderdag in Hannover naar aanleiding van de bekendmaking van de studie.

„De resultaten tonen ook aan dat met de succesvolle introductie van rij-assistentsystemen wereldwijd gepaard aan directe voordelen voor de klant de basis werd gelegd voor de acceptatie van het geautomatiseerde rijden", voegde hij eraan toe.

Voor de "Continental Mobiliteitsstudie 2013", heeft het markt- en sociaal onderzoeksinstituut infas namens de internationale automobieltoeleverancier Continental automobilisten ondervraagd die representatief zijn voor Duitsland, de VS, Japan en China, en kwalitatief voor Frankrijk, India en Brazilië. Daarnaast zijn deskundigen geïnterviewd uit de wetenschap (verkeerspsychologie, rechten) en de automobielindustrie. Deze studie over de acceptatie van rij-assistentsystemen en geautomatiseerd rijden is daarmee een van de meest uitgebreide in zijn soort.

De helft van de automobilisten heeft zelf al eens een ongeval gehad

De studie toont angstaanjagende resultaten over ongevallen: de helft van de bestuurders in de onderzochte landen is volgens eigen zeggen zelf al eens bij een ongeluk betrokken geraakt (Duitsland 59%, China 57%, Japan 48%, VS 62%). De meest voorkomende oorzaak van ongelukken zijn kop-staartbotsingen. 46% van de respondenten in de VS, 45% in China, 44% in Duitsland en 37% in Japan hebben een dergelijk ongeval al eens als bestuurder ervaren. „Noodremsystemen zijn reeds beschikbaar voor alle voertuigklassen. Kop-staartbotsingen kunnen dus in veel gevallen helemaal vermeden worden. Door eerste kortingen bij verzekeraars voor voertuigen die zijn uitgerust met noodremsystemen en consumententests, zoals Euro NCAP, ontstaat op de markt van rij-assistenten een hoge dynamiek waardoor de verwachting gerechtvaardigd is dat deze systemen voortaan een steeds grotere rol zullen spelen in alle voertuigklassen ", verklaart Frank Jourdan, Continental bestuurslid en voorzitter van de afdeling Chassis & Safety.

Rij-assistentsystemen krijgen internationaal een zeer grote waardering

De op comfort gerichte rij-assistentsystemen verheugen zich nu al in hoge gebruikscijfers. In een internationale vergelijking zijn vooral cruise control (US 67%, Duitsland 51%, China 50%, Japan 20%) parkeersensoren (China 55%, Duitsland 50%, USA 19%, Japan 18%) en de achteruitrijcamera (China 71%, Japan 34%, US 20%, Duitsland 13%) het meest gewild. De op comfort gerichte rij-assistentsystemen genieten als geheel een zeer hoge populariteit: 90% van de Duitsers en Chinezen, 84% van de Amerikanen en 82% van de Japanse vindt deze systemen behulpzaam.

De op veiligheid gerichte rij-asistentsystemen mogen zich in een hoge bekendheid verheugen, de verspreiding ervan is echter nog beperkt. Het noodremsysteem is in alle onderzochte landen het meest bekend (85% in Japan, 61% in Duitsland, 54% in de VS en 38% in China). Afgezien van de elektronische stabiliteitscontrole ESC (62% in Duitsland, 32% in China, 19% in Japan en 16% in de VS) tonen de gebruikscijfers volgens de gegevens aan dat deze bij een internationale vergelijking vooral door de Chinese automobilisten het meest gewild zijn. Als gevolg van de relatief jonge vloot (74% van de voertuigen zijn jonger dan vijf jaar) worden in China de lane change assistant (41%), het lane departure warning system (36%) en de parkeerhulp (30%) in China regelmatig gebruikt. In totaal vertonen de acceptatiewaarden voor de op veiligheid gerichte rij-assistentsystemen een zeer positief beeld. 93% van de Duitsers en Chinezen, 84% van de Japanse en 78% van de Amerikanen vindt deze systemen zeer behulpzaam.

Hier laat een blik op de verdeling van de acceptatiewaarden naar kenmerken van de bestuurder zoals leeftijd, rijprestaties en het type bestuurder zien dat deze in de onderzochte landen geen noemenswaardige rol spelen. „Er bestaat niet zoiets als de typische gebruiker van rij-assistentsystemen. Noch in Duitsland, de VS, in Japan of in China. De acceptatie van rij-assistsystemen is dus geen kwestie van leeftijd, rijprestaties, het type bestuurder of de voertuigklasse", verklaarde Jourdan.

Geautomatiseerd rijden over het algemeen nuttig bij wereldwijd gelijksoortige bezwaren

De meerderheid van de ondervraagde Duitse (67%), Chinese (64%) respondenten en respondenten uit de VS (50%) zijn bekend met geautomatiseerd rijden. Daarentegen heeft slechts een op de drie Japanse automobilisten (29%) gehoord van geautomatiseerd rijden. Nadat hen de precieze werking was uitgelegd, vond meer dan de helft (China 79%, Japan 77%, Duitsland 53% en de VS 50%) de mogelijkheid om zich in de toekomst te laten rijden een zinvolle ontwikkeling. Tegelijkertijd tonen de onderzoeksresultaten aan dat men met het geautomatiseerd rijden niet in hetzelfde tempo vertrouwd zal raken als met rij-assistentsystemen. Het merendeel van de ondervraagde bestuurders wereldwijd twijfelt eraan of geautomatiseerd rijden betrouwbaar zal functioneren (74% in China, 50% in de VS, 48% in Duitsland, 43% in Japan). Voor meer dan de helft van de bestuurders boezemt de ontwikkeling van geautomatiseerd rijden ook angst in: 52% in China en Duitsland en 42% in Japan. In de VS is deze waarde met 66% bijzonder uitgesproken. De onderzoeksresultaten tonen echter ook aan dat: hoe hoger de acceptatie van rij-assistentsystemen, hoe hoger de acceptatie van geautomatiseerd rijden.

"Ervaring met rij-assistentsystemen heeft dus een positieve invloed op de waardering van geautomatiseerd rijden. Voor diegenen die de betrouwbaarheid van een noodremsysteem in de eigen auto heeft mogen ervaren, is de fundamentele vraag of geautomatiseerd rijden functioneert niet meer aan de orde", verklaarde Christian Senger, hoofd van de afdeling voorontwikkeling voor automobielelektronica bij Continental. Een andere samenhang komt tot uiting in de verdeling van de acceptatiewaarden. Geautomatiseerd rijden spreekt net als bij rij-assistentsystemen niet een speciaal type automobilisten aan.

De ondervraagde automobilisten beschouwen in meerderheid (62-76%) geautomatiseerd rijden vooral voor lange afstanden op de autosnelweg als zinvol. Daarentegen wordt het gebruik ervan bij files op de snelweg verschillend beoordeeld: 70% van de Duitse automobilisten beschouwt het als zinvol, in de VS slechts 36%, daartussen liggen Japan met 59% en China met 43%. Over het algemeen krijgen de situaties op de snelweg de grootste pleitbezorging.

Automobilisten schatten de beschikbaarheid op de markt afwachtend en het prijsniveau realistisch in

In een internationale vergelijking varieert de beschikbaarheid van semi-geautomatiseerde voertuigen met permanente bewaking van het verkeer. De helft van de bestuurders in China verwacht voertuigen met gedeeltelijk geautomatiseerde functies tussen 2018-2019, gevolgd door Duitsland (2023), de VS (2024) en Japan (2024-2028). In totaal schat meer dan de helft van de ondervraagde bestuurders wereldwijd in dat geautomatiseerd rijden in tien tot 15 jaar tot de dagelijkse gang van zaken behoort. Chinezen zijn in dit opzicht het meest optimistisch (65%) vergeleken met Japan (57%), de Verenigde Staten (53%) en Duitsland (50%).

In deze studie konden de respondenten ook hun verwachtingen aangeven over de kosten van de afzonderlijke functies. In het algemeen schatten de respondenten in de Verenigde Staten de kosten wat lager in dat de respondenten in Japan, China en Duitsland. Zo taxeren de Duitse automobilisten de prijs voor geautomatiseerd rijden op de snelweg gemiddeld op € 2.900,-, gevolgd door China met € 2.600,-, Japan € 2.300,-  en de Verenigde Staten € 1100,-. Vergeleken met de gemiddelde prijzen van een personenwagen (bron: POLK 2013), komt dit overeen met voor China en Japan 14%, Duitsland 10% en de Verenigde Staten 5% van de gemiddelde kosten van een nieuwe auto.De prijsverwachtingen van automobilisten wereldwijd liggen over het algemeen op een realistisch niveau. Bovendien zullen zij al eerder gedeeltelijk geautomatiseerde rijfuncties kunnen benutten dan verwacht", was het commentaar van Senger op de verwachtingen van de prijs en de beschikbaarheid van gedeeltelijk geautomatiseerde rijfuncties.

Click here for more information and more pictures:
Continental Mobility Study 2013

Contactpersoon voor Journalisten

Hannes Boekhoff

Manager Media

Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover

Telefoon: +49 511 938-1278

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: hannes.boekhoff@conti.de


Vincent Charles

Persvoorlichter Innovaties & Technologie Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover

Telefoon: +49 511 938-1622

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: vincent.charles@conti.de