breadcrumbs
  1. Home
  2. Persberichten
  3. Concern
  4. 2013 Q3

Continental verhoogt doelstelling voor de gecorrigeerde EBIT-marge voor 2013 tot minstens 10,5 procent

Nov 7, 2013

  • Omzet stijgt na negen maanden tot bijna 25 miljard euro
  • Gecorrigeerde operationele resultaat komt op bijna 2,8 miljard euro, marge 11,3 procent
  • Concernomzet zal in 2013 stijgen tot ongeveer 33,5 miljard euro

Hannover, 7 november 2013. Continental verhoogt op basis van een over de gehele linie positieve commerciële ontwikkeling in de eerste negen maanden de prognose voor de gecorrigeerde EBIT-marge van ruim 10 procent tot minstens 10,5 procent voor het lopende jaar. Naast de goede operationele ontwikkeling was de ontwikkeling van de grondstofprijzen een belangrijke factor, die in het bijzonder bij het synthetisch rubber minder sterk gestegen zijn dan verwacht. "Ondanks de zwakkere Europese automobielmarkt konden we onze succesvolle koers voortzetten. Toch stellen we intussen in Europa een stabilisering vast van de bedrijfsactiviteiten", aldus dr. Elmar Degenhart, bestuursvoorzitter, donderdag bij de presentatie van de concerncijfers na negen maanden. Tegelijk wees hij erop dat de concernomzet voor het gehele jaar zal stijgen tot ongeveer 33,5 miljard euro. Die stijging ligt iets onder de oorspronkelijke ramingen. De reden daarvoor is de onverwacht sterke opwaardering van de euro ten opzichte van veel andere valuta.

In de eerste negen maanden van dit jaar nam de concernomzet van de internationale automobieltoeleverancier, bandenproducent en industriepartner in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar toe met 1,2 procent tot ongeveer 25 miljard euro. Het operationele resultaat (EBIT) steeg op 30 september vergeleken met vorig jaar met 4,0 procent tot ruim 2,5 miljard euro. Dit komt overeen met een marge van 10,1 procent (vorig jaar 9,8 procent). Het gecorrigeerde operationele resultaat (EBIT gecorrigeerd) steeg in de eerste drie kwartalen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 3,1 procent tot bijna 2,8 miljard euro. De gecorrigeerde EBIT-marge lag op 11,3 procent en daarmee boven de waarde van 11,0 procent na de eerste negen maanden van 2012.

Het concernresultaat dat de aandeelhouders wordt toegekend, nam in de eerste negen van dit jaar met 8,5 procent toe tot bijna 1,6 miljard euro. Daarmee steeg de winst per aandeel naar 7,88 euro tegenover 7,26 euro in dezelfde periode van het vorig jaar.

Continental verminderde zijn netto financiële schulden in vergelijking met vorig jaar met meer dan 1,2 miljard euro tot net onder 5,6 miljard euro. De schuldgraad, de gearing ratio, verbeterde dienovereenkomstig tot 61,6 procent vergeleken met 87,1 procent vorig jaar. "De voorbije jaren  hebben we voortdurend gewerkt aan de verlaging van onze netto financiële schulden om op die manier onze financiële kerncijfers verder te verbeteren", vatte Wolfgang Schäfer, financieel directeur van Continental AG, samen. "Die consequente inspanningen werpen nu vruchten af en dat weerspiegelt zich niet in het minst in de jongste ramingen van de ratingbureaus. Daarmee hebben we de koers uitgezet voor langdurig gunstige financieringsmogelijkheden", ging hij verder. Ratingbureau Fitch classificeerde de kredietwaardigheid van Continental reeds in juli in de "investment grade", Moody's volgde midden september.

Continental verbeterde zijn vrije kasstroom in de eerste drie kwartalen met 246 miljoen euro tot 414 miljoen euro. Aan die verhoging werd bijgedragen door de verkoop van aandelen in S-Y Systems. "Voor het hele jaar verwachten we een vrije kasstroom van minstens 800 miljoen euro", aldus Schäfer.

De rentelasten liggen met 416 miljoen euro iets onder die van de 432 miljoen euro van vorig jaar, hoewel de omvang van dit jaar te lijden heeft onder rentelasten van de vroegtijdige terugbetaling van de drie jaar geleden aangegane leningen. "De aflossing van onze in 2010 uitgegeven lening en de in de laatste maanden doorgevoerde uitgifte van drie nieuwe leningen met aanzienlijk lagere rentecoupons zal ons vanaf 2014 jaarlijks meer dan 100 miljoen aan rentekosten besparen", verklaarde Schäfer.

Het Continental-concern investeerde de eerste drie kwartalen van dit jaar in totaal ongeveer 1,3 miljard euro in kapitaalgoederen en software. Het investeringsquotum bedroeg daarmee na negen maanden 5,4 procent tegen 5,1 procent in dezelfde periode van het vorig jaar. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling lagen in de periode van januari tot september van dit jaar rond 1,5 miljard euro, wat overeenkomt met een quotum van 5,9 procent van de omzet. Een jaar eerder was dat 5,5 procent. "We blijven stevig investeren in de toekomst van onze onderneming. Dat wordt bevestigd door het constant hoge investeringspercentage en door de licht toegenomen kosten voor onderzoek en ontwikkeling", benadrukt Degenhart.

Aan het einde van het derde kwartaal had Continental 177.387 medewerkers in dienst. Dit komt overeen met een stijging van meer dan 7.700 mensen in vergelijking met eind 2012. De reden daarvoor ligt hoofdzakelijk in de productopstart in de Automotive Group en de capaciteitsuitbreidingen in de Rubber Group.De Automotive Group boekte na negen maanden een in vergelijking met dezelfde periode van het vorig jaar licht gestegen omzet van 15 miljard euro. De gecorrigeerde marge lag met 7,9 procent precies op hetzelfde niveau als vorig jaar. De Rubber Group boekte in de eerste drie kwartalen eveneens een licht gestegen omzet van meer dan 9,9 miljard euro en realiseerde met 17,3 procent een gecorrigeerde marge die boven die van de 16,2 procent van vorig jaar ligt.

Kerncijfers van het Continental-concern

 

1 januari t/m 30 september

Derde kwartaal

Mln. 

2013

2012

2013

2012

Omzet

24.923,9

24.640,5

8.349,6

8.134,3

EBITDA

3.801,8

3.690,9

1.322,5

1.198,3

in % van de omzet

15,3

15,0

15,8

14,7

EBIT

2.516,9

2.420,2

886,3

766,8

in % van de omzet

10,1

9,8

10,6

9,4

Concernresultaat toe te rekenen aan de aandeelhouders

1.576,0

1.452,4

434,1

449,2

Winst per aandeel (in €)

7,88

7,26

2,17

2,25

 

 

 

 

 

Omzet gecorrigeerd1

24.789,9

24.614,4

8.306,2

8.108,2

Gecorrigeerd operationeel resultaat (EBIT gecorrigeerd)2

2.794,3

2.709,3

1.017,4

854,2

in % van de gecorrigeerde omzet

11,3

11,0

12,2

10,5

 

 

 

 

 

Vrije kasstroom

414,2

168,3

502,4

41,9

 

 

 

 

 

Netto financiële schulden (per 30.09.)

5.589,7

6.802,2

 

 

Gearing ratio in %

61,6

87,1

 

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers (per 30.09.)3

177.387

169.909

 

 

 

 

 

 

 

1  5  Gecorrigeerd voor consolidatiewijzigingen
2  Gecorrigeerd voor de afschrijvingen op immateriële activa uit aankoopprijsallocatie (PPA), consolidatieveranderingen en bijzondere effecten.
3  4  Zonder trainees.