breadcrumbs
  1. Home
  2. Persberichten
  3. Concern
  4. Q2/2014

Continental verhoogt na goed resultaat van het eerste halfjaar de vooruitzichten voor de gecorrigeerde EBIT-marge tot 11 procent

Jul 31, 2014

  • Concernwinst stijgt met 14,2 procent tot 1,3 miljard euro resp. 6,52 euro per aandeel
  • Omzet stijgt na zes maanden met 2,1 procent tot bijna 16,9 miljard euro
  • Operationele winst (EBIT) ligt bij 1,8 miljard euro
  • Duidelijke vermindering van de rentelast als gevolg van verbeterde financieringsvoorwaarden

Hannover, 31 juli 2014. Het Continental-concern verhoogt na een goed eerste halfjaar zijn winstprognose voor het boekjaar 2014 opnieuw. „We willen bij een gecorrigeerde operationele winst (EBIT gecorrigeerd) in plaats van tot op heden ten minste 10,5 procent marge nu rond 11 procent realiseren. Bij een vrije kasstroom voor acquisities rekenen we als gevolg van de goede ontwikkeling in de eerste helft van het jaar nu met meer dan 1,5 miljard euro nadat we eerder uitgingen van meer dan 1,2 miljard euro“, zei Dr. Elmar Degenhart, CEO van Continental donderdag tijdens de presentatie van de bedrijfscijfers van het eerste halfjaar.

Picture download (JPG)

Picture download (PDF)

"Naast de continue efficiëntieverbeteringen van ons allen draagt ook de gunstige ontwikkeling van de grondstofprijzen bij aan de positieve inschattingen. Zoals al in de communicatie over het eerste kwartaal aangegeven, zullen de valutakoerseffecten de omzet van 2014 sterk negatief beïnvloeden. In plaats van 700 miljoen euro gaan we nu uit van een negatief effect van rond een miljard euro. Daarom rekenen we voor het lopende jaar met een verdere vertraagde stijging van de geconsolideerde omzet tot rond 34,5 miljard euro", lichtte Degenhardt toe.

Gecorrigeerd voor de invloed van consolidatie en valutaschommelingen steeg de geconsolideerde omzet in het eerste halfjaar slechts met 5,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Niet-gecorrigeerd lag de stijging bij 2,1 procent waardoor de geconsolideerde omzet 16,9 miljard euro bedroeg. Alleen in het eerste halfjaar lag het negatieve omrekeningseffect uit valutakoersen op ongeveer 600 miljoen euro. De concernwinst toerekenbaar aan de aandeelhouders nam buitenproportioneel toe met 14,2 procent tot 1,3 miljard euro. Daarmee steeg de winst per aandeel tot 6,52 euro tegenover 5,71 euro in dezelfde periode van het vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam per 30 juni in vergelijking met vorig jaar eveneens buitenproportioneel toe met 11 procent tot 1,8 miljard euro. Dit komt overeen met een marge van 10,7 procent (vorig jaar 9,8 procent).

Het gecorrigeerde operationele resultaat (EBIT gecorrigeerd) steeg in het eerste halfjaar ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar met 10,2 procent tot bijna twee miljard euro. De gecorrigeerde EBIT-marge bedroeg 11,6 procent en was daarmee hoger dan de 10,8 procent na de eerste zes maanden van 2013.

Het Continental concern verminderde per 30 juni zijn netto financiële schuld tot 4,3 miljard euro. Dat is 1,7 miljard euro minder dan een jaar ervoor. De netto financiële schuld ligt ook net onder de stand per 31 december 2013. De schuldenlast, de gearing ratio op het einde van de eerste helft van het jaar verbeterde tot 42,4 procent.

„Het negatieve renteresultaat konden we in het eerste halfjaar met 220 miljoen euro tot 141 miljoen euro terugbrengen en daarmee meer dan halveren“, verklaarde CFO Wolfgang Schäfer. "Daartoe heeft zowel de aflossing van ons gesyndiceerde krediet door een nieuw gesyndiceerd krediet met betere voorwaarden in april 2014 bijgedragen, alsmede de in 2013 bereikte verlaging van de gemiddelde nominale rente van de door ons uitgegeven obligaties van rond 7,5 procent tot bijna 2,9 procent " voegde Schäfer hier aan toe.

Continental voorziet in de eerste helft van 2014 in de winst- en verliesrekening in totaal ongeveer 324 miljoen euro belasting op inkomen, omzet en winst. Dit komt overeen met een belastingquote van 19,4 procent ten opzichte van 6,6 procent in dezelfde periode vorig jaar. "Doorslaggevend voor het lage tarief van de belastingquote is de activering van belastinglatenties die niet eerder begroot zijn en nu beschikbaar zijn als gevolg van de goede winstgroei," aldus Schäfer. "Een vergelijkbaar effect noteerde Continental al in 2013 met betrekking tot het gebruik van fiscale verliescompensaties in de Verenigde Staten. Voor 2014 verwachten we een totale belastingdruk van minder dan 25 procent."

Per 30 juni 2014 beschikte Continental over een liquiditeitsbuffer van bijna 6 miljard euro, waarvan ongeveer 2 miljard liquide middelen en in pand gegeven ongebruikte kredietlijnen van bijna 4 miljard euro. Continental verbeterde zijn vrije kasstroom na de eerste twee kwartalen van 663 miljoen euro naar 575 miljoen euro. "Tot de zeer positieve ontwikkeling van onze vrije kasstroom dragen in aanvulling op de goede winstontwikkeling ook onze systematische inspanningen bij om het Working Capital te verminderen," voegde Schäfer hieraan toe.

In de eerste zes maanden investeerde Continental 794 miljoen euro in kapitaalgoederen en software. Daarbij bedraagt het investeringsquotum 4,7 procent tegenover 5,2 procent in dezelfde periode vorig jaar. Continental verhoogde zijn uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in vergelijking met het eerste halfjaar van 2013 met 8,8 procent tot rond 1,1 miljard euro. Dit komt overeen met een quotum van 6,3 procent van de omzet tegenover 6,0 procent in het voorbije jaar.

Aan het einde van het derde kwartaal had Continental 186.278 medewerk(st)ers in dienst. Dat is ongeveer 8.500 medewerk(st)ers meer dan aan het einde van 2013. De redenen hiervoor zijn vooral de productie-start-ups, de uitbreiding van onderzoek en ontwikkeling in de Automotive Group en de verhoging van de productiecapaciteit, verkoopkanalen en acquisities in de Rubber Group.

De Automotive Group realiseerde in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 10,3 miljard euro. Gecorrigeerd voor valuta-effecten steeg de omzet in de eerste helft van het jaar met 6,7 procent. De gecorrigeerde EBIT-marge lag met ca. 8,4 procent boven het niveau van 7,8 procent van vorig jaar.De Rubber Group boekte in het eerste halfjaar een lichte stijging van de omzet van 6,6 miljard euro en realiseerde met 17,5 procent een gecorrigeerde EBIT-marge, die ook boven die van de 16,0 procent van vorig jaar ligt.

Kerncijfers Continental-concern

 

1 januari t/m 30 juni

Tweede kwartaal

mln. €

2014

2013

2014

2013

Omzet

16.918,1

16.574,3

8.528,0

8.541,0

EBITDA

2.605,8

2.479,3

1.310,0

1.309,9

in % van de omzet

15,4

15,0

15,4

15,3

EBIT,

1.810,1

1.630,6

906,9

883,2

in % van de omzet

10,7

9,8

10,6

10,3

Concernwinst toerekenbaar aan de aandeelhouders

1.303,8

1.141,9

715,5

700,7

Winst per aandeel (in €)

6,52

5,71

3,58

3,50

 

 

 

 

 

Omzet gecorrigeerd1

16.842,9

16.502,3

8.487,1

8.504,6

Gecorrigeerde operationele winst (EBIT gecorrigeerd)2

1.958,3

1.776,3

1.005,2

980,1

in % van de gecorrigeerde omzet

11,6

10,8

11,8

11,5

 

 

 

 

 

Vrije kasstroom

574,8

-88,2

511,3

222,9

 

 

 

 

 

Netto financiële schulden (per 30.06.)

4.272,8

6.011,9

 

 

Gearing ratio in %

42,4

68,5

 

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers (per 30.06.)3

186.278

174.713

 

 

 

 

 

 

 

1 Gecorrigeerd voor veranderingen in de consolidatiekring

2 Gecorrigeerd voor afschrijvingen op immateriële activa uit aankoopprijs allocatie (PPA) veranderingen in de consolidatiekring en bijzondere effecten.

3 Zonder trainees.