breadcrumbs
  1. Home
  2. Persberichten
  3. Concern
  4. Q3/2014

Continental toont kracht van omzet aan en bevestigt omzet- en resultaatsprognose voor 2014

Nov 4, 2014

  • Concernwinst stijgt na negen maanden met 14,1 procent tot 1,8 miljard euro
  • Omzet stijgt met vrijwel 3 procent tot 25,6 miljard euro
  • Operationele winst (EBIT) ligt na drie kwartaal bij 2,4 miljard euro
  • Eenmalige inspanningen om de toekomstige omzet van de divisie Powertrain  te versterken bedragen 334 miljoen euro
  • Vooruitzichten voor vrije kasstroom vóór acquisities voor een bedrag van 1,8 miljard euro aan de orde gesteld

Hannover, 4 november 2014. Het Continental-concern heeft in de eerste drie kwartalen van 2014 zijn winstgevendheid verder aangetoond: het geconsolideerde resultaat is ten opzichte van het vorige jaar buitenproportioneel met 14,1 procent gestegen tot 1,8 miljard euro. Daarmee steeg de winst per aandeel naar 8,99 euro tegenover 7,88 euro in dezelfde periode van vorig jaar. Tegelijkertijd bekrachtigde de internationale automobielleverancier, bandenfabrikant en industrieel partner na een in zijn totaliteit positief verlopen derde kwartaal zijn prognose voor het huidige fiscale jaar.

Picture download (JPG)
Picture download (PDF)

Onze voor een half jaar met ruim 11 procent toegenomen aangepaste EBIT-marge hebben we vast in gedachten en achten het zelfs waarschijnlijk dat we aan het einde van het jaar zelfs licht daarboven liggen. De omzet zal dit jaar in totaal ongeveer 34,5 miljard euro bedragen ondanks de negatief werkende wisselkoerseffecten die we in de eerste negen maanden voor een bedrag van 650 miljoen euro hebben moeten inboeken", zei dr. Elmar Degenhart, bestuursvoorzitter van Continental dinsdag tijdens de presentatie van de cijfers na drie kwartaal. De ontwikkeling van onze relevante wisselkoersen zal zich vanuit het huidig perspectief tot het einde van het jaar echter niet meer in bijzondere mate veranderen."

Gecorrigeerd voor de invloed van consolidatie en valutaschommelingen steeg de geconsolideerde omzet na de eerste drie kwartaal met 4,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ongecorrigeerd bedroeg de stijging nabij 2,7 procent. Daarmee bedroeg de bedrijfsomzet 25,6 miljard euro. Voor de versterking van de rentabiliteit van Powertrain en ter vermindering van de toekomstige risico's, voornamelijk in de divisie Hybrid Electric Vehicle (HEV), werden in de divisie tijdens het derde kwartaal speciale effecten en andere niet-terugkerende uitgaven van in totaal 334 miljoen euro opgevoerd. Bijgevolg daalde het bedrijfsresultaat (EBIT) per 30 september in vergelijking met vorig jaar licht met 2,7 procent tot 2,4 miljard euro.

Dit komt overeen met een marge van 9,6 procent (zelfde periode vorig jaar 10,1 procent).

Het gecorrigeerde operationele resultaat (EBIT aangepast) steeg in de eerste drie kwartaal vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 4,4 procent tot bijna 3 miljard euro. De gecorrigeerde EBIT-marge lag op 11,5 procent en daarmee boven de waarde van 11,3 procent uit de eerste negen maanden van 2013.

Het Continental-concern verlaagde haar netto-financiële schuld per 30 september in vergelijking met vorig jaar met meer dan 1,6 miljard euro tot 3,9 miljard euro. De netto financiële schulden zijn in dezelfde positie ten opzichte van vorig gedaald tot 31 december 2013 met € 363 miljoen euro. De schuldgraad, de gearing ratio, kon daarbij zelfs aan het einde van het derde kwartaal met 36,2 procent verbeterd worden. Per 30 september 2014 beschikte Continental over een liquiditeitsbuffer van totaal meer dan 6 miljard euro, waarvan ongeveer 2 miljard euro liquide middelen en totaal gegeven ongebruikte kredietlijnen van meer dan 4 miljard euro. Continental verbeterde zijn vrije kasstroom na de eerste drie kwartaal met 527 miljoen euro naar 941 miljoen euro.

"Omdat de speciale effecten voor het grootste deel niet effectief zijn en omdat onze systematische inspanningen om het werkkapitaal te verminderen verder vruchten afwerpen,  hebben we de vooruitzichten voor de vrije kasstroom voor het volledige jaar tot nu toe met meer dan € 1,5 miljard tot meer dan 1,8 miljard euro verhoogd" kondigde CFO Wolfgang Schäfer aan en voegde eraan toe: "daarmee is de vrije kasstroom bijna voldoende ter dekking van het dividend ten bedrage van 500 miljoen euro als ook voor de uitgaven ten bedrage van 1,4 miljard euro voor de verwerving van Veyance dit jaar." Schäfer wees er bovendien op dat de nog uitstaande antitrust goedkeuringen voor de acquisitie van Veyance net als anders in het vierde kwartaal verwacht worden.

Het negatieve renteresultaat daalde in de eerste negen maanden in vergelijking tot vorig jaar met 415 miljoen euro tot 216 miljoen euro. Deze daling wordt voornamelijk gebruikt door de mogelijkheid van vorig jaar om een vervroegde aflossing van vier in 2010 uitgegeven obligaties  en de gedeeltelijke herfinanciering van de in de tweede helft van 2013 uitgegeven aanzienlijk gunstiger renderende rente obligaties terug te voeren. "Voor het gehele jaar 2014 rekenen we nu met een negatief renteresultaat van ongeveer 300 miljoen euro", zei Schäfer.

Continental voorziet in de eerste drie kwartaal in de winstrekening in totaal 371 miljoen euro belasting op inkomen en van omzet. Dit komt overeen met een belastingquote van 16,6 procent ten opzichte van 12,6 procent in dezelfde periode van vorig jaar. Dit heeft vooral veel effect op de belastingpositie  van in totaal bijna 260 miljoen euro in de VS en Duitsland. Deze waren tot op heden nog niet geëffectueerd en worden nu op grond van de goede resultaatsontwikkeling bruikbaar. Een vergelijkbaar effect tekende Continental al in 2013 op met betrekking tot het gebruikmaken van verliesposities in de VS. Voor 2014 houden we rekening met een totale belastingquote van ongeveer 20 procent.

In de divisie Powertrain werden in het derde kwartaal van 2014 eenmalige kosten ter hoogte van 334 miljoen euro opgenomen. Meer dan driekwart van deze uitgaven heeft geen invloed op de liquiditeit. Ongeveer één kwart van deze kosten worden in de aangepaste EBIT van de divisie niet gecorrigeerd.

„Met deze stap houden we rekening met de verliezen van de lopende zakelijke activiteiten en reduceren we de toekomstige risico's. Als gevolg van de toenemende concurrentie in de ontwikkeling en productie van accucellen voor de automobielindustrie, zien we samen met onze Koreaanse partner SK Innovation op de middellange termijn geen economische basis meer voor de zakelijke activiteiten in onze joint venture. Daarom werden de huidige activiteiten en de investeringen al sterk verminderd. " zei Degenhart.

"Dit betekent een aanpassing van de huidige boekwaarde van de investering in de joint venture van 78 miljoen euro. Daarbij komen meerdere boekwaarde-aanpassingen voor vermogensbestanddelen in de divisie HEV (58 miljoen euro) en kosten in verband met één contract voor dieselinjectoren. Wij hebben dit ook als gelegenheid aangegrepen om de pompen die gebaseerd zijn op technologieën afkomstig uit de periode voorafgaande aan de overname van Siemens VDO, vooral in de dieselgroep, te controleren“, verklaarde Schäfer de samenstelling van de eenmalige speciale effecten in de divisie Powertrain in het derde kwartaal.

In de eerste drie kwartalen investeerde Continental 1,3 miljard euro in vaste activa en software. Daarbij bedraagt het investeringsquotum ​​5,1 procent tegenover 5,4 procent in dezelfde periode vorig jaar. Continental verhoogde zijn kosten voor Onderzoek en Ontwikkeling in vergelijking met de eerste negen maanden vorig jaar met 10,4 procent tot ongeveer 1,6 miljard euro. Dit komt overeen met een quotum van 6,4 procent van de omzet tegenover 5,9 procent in het voorbije jaar.

Aan het einde van het derde kwartaal had Continental 189.361 medewerkers in dienst. Dat waren ongeveer 11.600 medewerkers meer dan ultimo 2013. Dit is het gevolg van toegenomen volumes, acquisities en de uitbreiding van onderzoek en ontwikkeling in de Automotive Group, alsmede de verhoging van de productiecapaciteiten, distributiekanalen en overnames in de Rubber Group.

De Automotive Group bereikte in de eerste negen maanden van dit jaar een omzet van 15,5 miljard Euro. De aangepaste EBIT-marge lag met 7,9 procent precies op de waarde van die van vorig jaar en dus eveneens op 7,9 procent.De Rubber Group realiseerde in de eerste drie kwartaal een licht gestegen omzet van bijna 10,2 miljard euro en bereikte met 17,8 procent opnieuw een aangepaste EBIT-marge hoger dan die in dezelfde periode van vorig jaar van 17,0 procent ligt. Als gevolg van de verder gedaalde grondstofprijzen, verwachten we nu een verdere ontlasting van de Rubber Group voor een bedrag van 180 miljoen euro in plaats van 160 miljoen euro tot nu toe.

Kerncijfers Continental-concern

 

1 januari t/m 30 september

Derde kwartaal

mln. €

2014

2013

2014

2013

Omzet

25.587,6

24.923,9

8.669,5

8.349,6

EBITDA

3.809,1

3.801,8

1.203,3

1.322,5

in % van de omzet

14,9

15,3

13,9

15,8

EBIT

2.447,9

2.516,9

637,8

886,3

in % van de omzet

9,6

10,1

7,4

10,6

Concernwinst toerekenbaar aan de aandeelhouders

1.798,9

1.576,0

495,1

434,1

Winst per aandeel in €

8,99

7,88

2,47

2,17

 

 

 

 

 

Omzet gecorrigeerd1

25.378,2

24.851,9

8.535,3

8.349,6

Gecorrigeerde operationele winst (EBIT gecorrigeerd)2

2.920,3

2.798,2

962,0

1.021,9

in % van de gecorrigeerde omzet

11,5

11,3

11,3

12,2

 

 

 

 

 

Vrije kasstroom

941,0

414,2

366,2

502,4

 

 

 

 

 

Netto-financiële schulden (per 30.09.)

3.926,2

5.589,7

 

 

Gearing ratio in %

36,2

61,6

 

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers (per 30.09.)3

189.361

177.387

 

 

1 Gecorrigeerd voor consolidatiewijzigingen
2 Gecorrigeerd voor de afschrijvingen op immateriële activa uit aankoopprijsallocatie (PPA), consolidatieveranderingen en bijzondere effecten.
3 Zonder trainees.