breadcrumbs
 1. Home
 2. Comunicate de presă
 3. Conferinţă anuală de presă

Continental dezvoltă în mod semnificativ libertatea de acţiune

Mar 6, 2014

 • Valoarea profitului este mai mare de 1,9 miliarde de euro / propunerea pentru dividende este de 2,50 euro pe acţiune
 • Fluxul de numerar disponibil este de 1,8 miliarde de euro / datoriile financiare nete au scăzut cu un miliard de euro
 • Cifra de afaceri a crescut la 33,3 miliarde de euro, deși mai mult de 800 de milioane de euro au fost afectaţi de cursul de schimb valutar nefavorabil
 • Rezultatul operativ ajustat (EBIT ajustat) are o valoare de aproximativ 3,7 miliarde de euro / marjă ajustată de 11,3%
 • Perspectiva pentru 2014: o creştere a cifrei de afaceri de 5%, la aproximativ 35 de miliarde de euro
 • Un început bun în anul 2014: cifra de afaceri şi EBIT ajustat din primul trimestru depăşesc valoarea din anul anterior

Hanovra/Frankfurt/Main, 6 martie 2014. Concernul Continental și-a consolidat poziția în anul 2013 şi şi-a dezvoltat din nou, în mod semnificativ, libertatea de acţiune. Acestea au avut loc în pofida unei pieţe auto europene slabe şi a unei influenţe profund negative a cursului de schimb valutar. Furnizorul internaţional pentru industria auto, producătorul de anvelope şi partenerul industrial se aşteaptă pentru anul 2014 la o evoluţie pozitivă a pieţelor din America de Nord şi Asia, asemenea anului anterior. În mod special, activitatea va fi dezvoltată în continuare în China. În plus, prin achiziţionarea convenită a specialistului în mase plastice şi cauciuc, societatea Veyance Technologies Inc., Continental îşi va consolida semnificativ activitatea industrială.

Descarcă documentul WORD

Descarcă fotografia PDF

Descarcă fotografia JPG

„În anul 2013, am obţinut un rezultat foarte bun şi ne-am îndeplinit cu încredere scopurile, cu consecvenţă şi în mod eficient. Privind retrospectiv, am obţinut mult mai mult decât ne aşteptam pe toate planurile: am confirmat venitul la nivel înalt, cu mai mult de 1,9 miliarde de euro, respectiv cu 9,62 de euro pe acţiune. Fluxul de numerar disponibil se ridică la peste 1,8 miliarde de euro, astfel încât datoriile financiare nete au putut fi reduse cu încă un miliard de euro. La sfârșitul anului 2013, gradul de îndatorare era de 46%, situându-se astfel la cel mai scăzut nivel, aşa cum a fost la sfârşitul anului 2006”, a declarat joi preşedintele Consiliului Executiv, dr. Elmar Degenhart, la prezentarea rezultatelor financiare preliminare în cadrul conferinţei de presă anuale de la Frankfurt/Main. „Am investit semnificativ în active fixe şi software, precum şi în cercetare şi dezvoltare. Concomitent, am creat prin perseverenţă oportunităţi pentru achiziţii în valoare de un miliard.”

Degenhart a informat jurnaliştii asupra faptului că acţiunile Continental din anul 2013 s-au situat pentru a doua oară consecutiv în fruntea clasamentului indicelui bursier DAX, cu o creştere valutară de 82%. „În plus, la fel ca în anul trecut, acţionarii noştri vor fi direct implicaţi în succesul companiei. Dorim să distribuim dividende de 2,50 euro pe acţiune şi vom prezenta o propunere corespunzătoare. Raportat la profitul de 9,62 euro pe acţiune, aceasta reprezintă o cotă de distribuţie de aproximativ 26%, situându-se astfel uşor peste nivelul anului anterior”, a explicat Degenhart.

Din punctul de vedere al lui Degenhart, începutul primului trimestru al anului 2014 a fost îmbucurător. „Estimăm o creştere a cifrei de afaceri cu 3-4%. Evoluţia anterioară nefavorabilă a cursului de schimb valutar ne încetineşte semnificativ. Aceasta a afectat cu până la 4% creşterea cifrei de afaceri în primul trimestru al anului 2014. În primul trimestru al anului 2014, rezultatul operativ ajustat se va situa peste valoarea comparativă din anul precedent.”

În anul 2013, cu o creştere de 1,8%, concernul Continental şi-a mărit cifra de afaceri la 33,3 miliarde de euro. După ajustarea cauzată de efectul negativ al cursului de schimb valutar nefavorabil în valoare de aproximativ 800 de milioane de euro, precum şi de modificările bazei de consolidare, a rezultat o creştere cu 4,0%. Rezultatul operaţional (EBIT) a crescut cu 2,4%, la aproximativ 3,3 miliarde de euro. Marja profitului operaţional s-a ridicat la 9,8%, după 9,7% în exerciţiul financiar pentru anul 2012. EBIT ajustat, revizuit cu amortizările achiziţiilor şi cu efectele speciale, a crescut cu 3,5%, la aproximativ 3,7 miliarde de euro. Cota s-a ridicat la 11,3% după 11,0% în anul precedent.

Continental şi-a consolidat capitalul propriu cu peste un miliard de euro. Cota capitalului propriu s-a îmbunătăţit astfel de la aproximativ 30% la circa 35%. „Astfel, ne situăm semnificativ peste valoarea minimă de 30%”, a declarat Degenhart.

Comparativ cu anul 2012, datoriile financiare nete ale concernului s-au diminuat cu aproximativ un miliard de euro, la 4,3 miliarde de euro. În acest fel, gradul de îndatorare (Gearing Ratio) s-a îmbunătăţit semnificativ comparativ cu anul precedent, la 46%, după aproximativ 65% la sfârşitul anului 2012. „Datoriile noastre financiare se situează în continuare peste nivelul înregistrat de cei mai importanţi concurenţi ai noştri. Cu toate acestea, urmărim cu perseverență să atingem obiectivul de a ne consolida în continuare activitatea în afara industriei auto, păstrând simţul proporţiei – eventual prin achiziţii suplimentare în sectorul industrial, însă totodată şi prin dezvoltarea continuă a activităţii cu anvelope de schimb”, a spus Degenhart.

Datoriile financiare nete diminuate şi condiţiile îmbunătăţite aferente creditelor şi împrumuturilor vor avea un efect semnificativ pozitiv asupra rezultatului din dobânzi. „Pentru anul financiar în curs estimăm un rezultat negativ din dobânzi inferior valorii de 400 de milioane de euro”, a menţionat directorul financiar, Wolfgang Schäfer. În anul 2013, rezultatul din dobânzi s-a situat uşor peste valoarea de 800 de milioane de euro. „Creşterea cu 300 de milioane de euro faţă de anul 2012 s-a datorat în principal efectelor nerecurente asociate rambursării anticipate în anul 2010 a patru împrumuturi acordate în euro: în acest fel nu au existat pierderi din evaluare cu efect asupra lichidităţilor. Pe de altă parte, din cauza rambursării anticipate au intervenit costuri adiţionale în valoare de aproximativ 110 milioane de euro”, a explicat Schäfer.

Pentru anul financiar 2013, a rezultat un flux de numerar disponibil de 1,8 miliarde de euro. „La fel ca anul precedent, creşterea cu alte 166 de milioane de euro ne-a depăşit semnificativ aşteptările”, a precizat Schäfer, menţionând că acest lucru se datorează, printre altele, îmbunătăţirii constante şi cu succes a cotei capitalului circulant. Pentru anul 2014, Continental are în vedere achiziţii de cel puţin 1,2 miliarde de euro prin fluxul de numerar disponibil.

În anul 2013, Continental a acordat din nou fonduri substanţiale pentru cercetare şi dezvoltare: cheltuielile au fost de circa 1,9 miliarde de euro. Aceasta corespunde unei cote de 5,6% din cifra de afaceri, faţă de 5,3% în anul anterior. „Suma de 1,9 miliarde de euro reprezintă până în momentul actual cea mai mare valoare din istoria companiei. Ne numărăm să fim printre cele mai puternice companii inovatoare cotate la bursa germană, DAX. În plus, în anul anterior am reinvestit aproximativ 2 miliarde de euro în active fixe şi software”, a spus Degenhart.

Evoluţia pozitivă a activităţii s-a evidenţiat şi prin numărul mai mare de angajaţi: la sfârşitul anului 2013, concernul Continental număra aproximativ 178.000 de angajaţi, deci cu aproximativ 8.000 de persoane mai mult comparativ cu anul precedent. Au fost create locuri de muncă în special pe pieţele în dezvoltare.

„În general, privim încrezători noul an financiar 2014 şi estimăm o creştere de 2% a pieţei de automobile, SUV-uri şi autovehicule utilitare. În acest scop, am fixat obiectivul de a crește din nou cu 5% cifra de afaceri, pentru ca aceasta să crească la un total de aproximativ 35 de miliarde de euro. Estimăm din nou efecte semnificative, negative ale cursului valutar, care însă nu vor influenţa neapărat negativ randamentul cifrei de afaceri”, a concluzionat Degenhart.El a mai adăugat: „De asemenea, suntem optimişti în ceea ce priveşte atingerea unei marje a EBIT ajustat de mai mult de 10%. Pentru grupul Automotive, planificăm o creştere a cifrei de afaceri la aproximativ 21 de miliarde de euro. În anul financiar în curs, grupul Rubber îşi va mări cifra de afaceri la aproximativ 14 miliarde de euro, fără achiziţionarea Veyance Technologies Inc.”

Rezultatele concernului Continental în milioane euro

 

2013

2012

Δîn %

Cifra de afaceri

33.331,0

32.736,2

1,8

EBITDA

5.095,0

4.967,4

2,6

în % din cifra de afaceri

15,3

15,2

 

EBIT

3.263,7

3.186,2

2,4

în % din cifra de afaceri

9,8

9,7

 

Profitul concernului care revine acţionarilor

1.923,1

1.905,2

0,9

Profitul pe acţiune (în €)

9,62

9,53

0,9

Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare

1.878,4

1.744,8

7,7

în % din cifra de afaceri

5,6

5,3

 

Amortizări1

1.831,3

1.781,2

2,8

– din care deprecieri2

126,7

49,9

153,9

Active operaţionale (la 31.12)

15.832,3

16.277,6

-2,7

EBIT în % din activele operaţionale (la 31.12)

20,6

19,6

 

Active operaţionale (medie)

16.804,0

16.953,8

-0,9

EBIT în % din activele operaţionale (medie)

19,4

18,8

 

Investiţii3

1.981,1

2.019,4

-1,9

în % din cifra de afaceri

5,9

6,2

 

Numărul angajaţilor (la 31.12)4

177.762

169.639

4,8

 

 

 

 

Cifra de afaceri ajustată5

33.164,3

32.684,7

1,5

Profit operaţional ajustat (EBIT ajustat)6

3.736,5

3.611,5

3,5

în % din cifra de afaceri ajustată

11,3

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. fără amortizări ale activelor fixe.
 2. termenul „depreciere” (Impairment) include devalorizările neprevăzute şi revalorizările necesare.
 3. investiţii în active fixe şi software.
 4. fără personal în curs de calificare.
 5. ajustat cu fluctuaţiile în baza efectelor de consolidare.
 6. ajustat cu amortizările imobilizărilor necorporale din alocarea preţului de achiziţie (PPA), modificările bazei de consolidare şi efectele speciale.

Date de contact pentru jurnalişti

Hannes Boekhoff

Director media

Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hanovra

Telefon: +49 511 938-1278

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: corporate-media-relations@conti.de


Antje Lewe

Reprezentant de presă

Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hanovra

Telefon: +49 511 938-1364

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: corporate-media-relations@conti.de