breadcrumbs
  1. Home
  2. Comunicate de presă
  3. Q3/2014

Continental îşi dovedeşte rentabilitatea financiară şi confirmă previziunile referitoare la cifra de afaceri şi la anul financiar 2014

Nov 4, 2014

  • După nouă luni, rezultatul concernului creşte cu 14,1%, la 1,8 miliarde de euro
  • Cifra de afaceri s-a mărit cu aproximativ 3%, la 25,6 miliarde de euro
  • După trei trimestre, rezultatul operativ (EBIT) se ridică la 2,4 miliarde de euro
  • Cheltuielile unice pentru consolidarea rentabilităţii viitoare a diviziei Powertrain sunt în valoare de 334 milioane de euro
  • Reevaluarea la 1,8 miliarde de euro a obiectivului privind fluxul de numerar disponibil înainte de achiziţii

Hanovra, 4 noiembrie 2014. În primele trei trimestre ale anului 2014, concernul Continental şi-a dovedit în continuare rentabilitatea: comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, rezultatul concernului a crescut cu 14,1 %, la 1,8 miliarde de euro. Rezultatul pe acţiune a crescut la 8,99 euro, faţă de 7,88 euro în aceeaşi perioadă a anului precedent. Concomitent, după un rezultat total pozitiv în cel de-al treilea trimestru al anului curent, furnizorul internaţional de componente auto, producătorul de anvelope şi partenerul industrial şi-a confirmat obiectivul pentru anul financiar în curs.

Download JPG
Download PDF

„Am avut în vedere şi am considerat că este realistică creşterea marjei EBIT ajustat în primul semestru la aproximativ 11 %, deoarece la sfârşitul anului dorim să ne situăm uşor peste această valoare. În acest an, cifra de afaceri se va situa la aproximativ 34,5 miliarde de euro, în pofida impactului negativ al efectului cursului de schimb, pentru care a trebuit să ne rezervăm în primele nouă luni o sumă de 650 milioane de euro”, a spus marţi dr. Elmar Degenhart, preşedintele Consiliului de Administraţie al Continental, cu ocazia prezentării situaţiei financiare după trei trimestre. „Evoluţia cursului de schimb relevant pentru noi nu ar trebui însă să determine nicio schimbare semnificativă până la sfârşitul anului.”

Ajustată atât cu modificările bazei de consolidare, cât şi cu cele ale cursului de schimb valutar, cifra de afaceri a concernului a crescut după primele trei trimestre cu aproximativ 4,7 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Valoarea neajustată s-a situat la 2,7 %. Astfel, cifra de afaceri a concernului se ridică la 25,6 miliarde de euro. În vederea consolidării rentabilităţii financiare a diviziei Powertrain şi a reducerii riscurilor viitoare în principal în divizia Hybrid Electric Vehicle (HEV), în divizie a fost depusă în cel de al treilea trimestru o sumă de 334 milioane de euro pentru efecte speciale şi alte cheltuieli fără impact recurent. Ca urmare, rezultatul operativ (EBIT) la data de 30 septembrie a scăzut uşor faţă de anul precedent, cu 2,7 %, la 2,4 miliarde de euro. Aceasta corespunde unei marje de 9,6 %, faţă de 10,1 % în anul precedent.

Rezultatul operativ ajustat (EBIT ajustat) a crescut în primele trei trimestre cu 4,4 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 3 miliarde de euro. Valoarea marjei EBIT ajustat se situează la 11,5 %, fiind astfel uşor superioară valorii de 11,3 % aferentă primelor nouă luni ale anului 2013.

Comparativ cu anul precedent, până la 30 septembrie, concernul Continental şi-a redus datoria financiară netă cu mai mult de 1,6 miliarde de euro, la aproape 3,9 miliarde de euro. În comparaţie cu situaţia de la 31 decembrie 2013, datoria financiară netă s-a redus cu 363 milioane de euro. Astfel, până la sfârşitul celui de-al treilea trimestru, gradul de îndatorare, Gearing Ratio, s-a îmbunătăţit la 36,2 %. La data de 30 septembrie 2014, Continental dispunea de o rezervă de lichidităţi care depăşea 6 miliarde de euro, din care aproximativ 2 miliarde de euro în fluxuri de trezorerie şi aproximativ 4 miliarde de euro în linii de credit angajate şi neutilizate. După primele trei trimestre, Continental şi-a îmbunătăţit fluxul de numerar disponibil cu 527 milioane de euro, la 941 de milioane de euro.

„Deoarece, în mare parte, efectele speciale nu sunt lichide, şi mai ales pentru că eforturile noastre sistematice în vederea reducerii capitalului circulant continuă să dea roade, ne reevaluăm previziunea privind fluxul de numerar disponibil înainte de achiziţii pentru întregul an, de la valoarea
de mai mult de 1,5 miliarde de euro la cea de peste 1,8 miliarde de euro”, a anunţat directorul financiar, Wolfgang Schäfer, adăugând că: „Astfel, fluxul de numerar disponibil este aproximativ suficient pentru a acoperi atât dividendele distribuite în acest an, în valoare de 500 milioane de euro, cât şi cheltuielile în valoare de 1,4 miliarde de euro pentru achiziţionarea Veyance.” De asemenea, Schäfer a subliniat faptul că aprobările conform normelor antitrust pentru achiziţionarea Veyance, aflate încă în curs de examinare, sunt de aşteptat în cel de-al patrulea trimestru.

Faţă de anul precedent, rezultatul negativ din dobânzi s-a redus în primele nouă luni cu aproximativ 415 milioane de euro, la 216 milioane de euro. Această scădere se datorează în principal posibilităţii de rambursare anticipate, de care s-a beneficiat în anul precedent, celor patru împrumuturi contractate în anul 2010, şi refinanţării parţiale a acestora prin împrumuturile acordate în anul 2013, având dobânzi semnificativ mai scăzute. „Pentru întregul an 2014 estimăm un rezultat negativ din dobânzi de aproximativ 300 milioane de euro”, a spus Schäfer.

În primele trei trimestre, Continental înregistrează un total de aproximativ 371 milioane de euro pentru impozite pe venit şi profit. Această valoare corespunde unei cote a impozitului de 16,6 %, faţă de 12,6 % în anul precedent. Factorul determinant constă în utilizarea poziţiilor corespunzătoare impozitului amânat, în valoare totală de aproximativ 260 milioane de euro în S.U.A. şi Germania. Acestea nu au fost utilizate până în prezent, devenind utilizabile acum datorită evoluţiei bune a rezultatului. Încă din anul 2013, Continental a înregistrat un efect comparabil în S.U.A. în ceea ce priveşte utilizarea pierderii raportate. În total, pentru anul 2014 preconizăm o cotă a impozitului de aproximativ 20 de %.

În cel de-al treilea trimestru al anului 2014, în divizia Powertrain au fost făcute cheltuieli unice în valoare de aproximativ 334 milioane de euro. Mai bine de trei sferturi din aceste cheltuieli nu sunt lichide. Aproximativ un sfert din aceste cheltuieli nu se corectează în EBIT ajustat al diviziei.

„Făcând acest pas, ţinem seama de pierderile din activităţile curente ale companiei şi reducem riscurile viitoare. Având în vedere creşterea concurenţei în dezvoltarea şi producţia de celule pentru baterii destinate industriei automobilistice, nu mai vedem pe termen mediu niciun temei economic împreună cu partenerul nostru coreean SK Innovation în cadrul planului nostru Joint Venture. Prin urmare, activităţile şi investiţiile în derulare au fost deja reduse semnificativ”, a explicat Degenhart.

„Aceasta înseamnă o ajustare a valorii contabile anterioare investiţiei în planul Joint Venture în valoare de 78 milioane de euro. În plus, se adaugă alte ajustări ale valorii contabile pentru activele din divizia HEV (58 milioane de euro), precum şi cheltuieli în legătură cu un contract pentru injectoare pentru motorină. De asemenea, am considerat aceste aspecte ca fiind o oportunitate ca, în primul rând în sectorul motoarelor pe motorină, să verificăm pompele care se bazează pe tehnologii care provin din perioada anterioară preluării companiei Siemens VDO”, a explicat Schäfer componenţa efectelor speciale cu impact unic din divizia Powertrain din cel de al treilea trimestru.

În primele trei trimestre, Continental a investit 1,3 miliarde de euro în active fixe şi software. Astfel, rata de investiţie este de 5,1 %, după 5,4 % în aceeaşi perioadă a anului precedent. Faţă de primele nouă luni ale anului precedent, Continental a majorat cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare cu 10,4 %, la aproximativ 1,6 miliarde euro. Această valoare corespunde unei cote de 6,4 % din cifra de afaceri, faţă de 5,9 % în anul trecut.

La sfârşitul celui de-al treilea trimestru, concernul Continental avea 189.361 de angajaţi. Aceasta înseamnă cu aproximativ 11.600 de angajaţi mai mult faţă de finalul anului 2013. În principal, motivele acestei creşteri sunt atât volumele crescute şi achiziţiile, cât şi extinderea cercetării şi dezvoltării în cadrul Grupului Automotive, precum şi capacităţile de producţie, canalele de distribuţie şi achiziţiile suplimentare din cadrul Grupului Rubber.

În primele nouă luni ale acestui an, Grupul Automotive a înregistrat o cifră de afaceri de 15,5 miliarde de euro. Marja EBIT ajustat se situează la 7,9 %, exact la nivelul celei din anul precedent, de 7,9 %.

Grupul Rubber a generat în primele trei trimestre o cifră de afaceri uşor crescută, de aproape 10,2 miliarde de euro, ajungând la o marjă a EBIT ajustat de 17,8 %, din nou superioară valorii din aceeaşi perioadă a anului precedent, de 17,0 %. Având în vedere scăderea în continuare a preţurilor la materiile prime, preconizăm o degrevare în prezent a Grupului Rubber cu o valoare de 180 milioane de euro, în loc de valoarea preconizată anterior, de 160 milioane de euro.

Indicatorii concernului Continental

 

1 ianuarie - 30 septembrie

Al treilea trimestru

Mil. €

2014

2013

2014

2013

Cifra de afaceri

25.587,6

24.923,9

8.669,5

8.349,6

EBITDA

3.809,1

3.801,8

1.203,3

1.322,5

în % din cifra de afaceri

14,9

15,3

13,9

15,8

EBIT

2.447,9

2.516,9

637,8

886,3

în % din cifra de afaceri

9,6

10,1

7,4

10,6

Profitul concernului care revine acţionarilor

1.798,9

1.576,0

495,1

434,1

Profitul pe acţiune în €

8,99

7,88

2,47

2,17

 

 

 

 

 

Cifra de afaceri ajustată1

25.378,2

24.851,9

8.535,3

8.349,6

Rezultat operativ ajustat (EBIT ajustat)2

2.920,3

2.798,2

962,0

1.021,9

în % din cifra de afaceri ajustată

11,5

11,3

11,3

12,2

 

 

 

 

 

Flux de numerar disponibil

941,0

414,2

366,2

502,4

 

 

 

 

 

Datorii financiare nete (la 30.09)

3.926,2

5.589,7

 

 

Gearing Ratio în %

36,2

61,6

 

 

 

 

 

 

 

Număr de angajaţi (la 30.09)3

189.361

177.387

 

 

1 Ajustat cu fluctuaţiile în baza efectelor de consolidare.
2 ajustat cu amortizările imobilizărilor necorporale din alocarea preţului de achiziţie (PPA), modificările bazei de consolidare şi efectele speciale.
3 Fără personalul în curs de calificare.