breadcrumbs
 1. Home
 2. Comunicate de presă
 3. Fiscal Year 2014

Continental îşi atinge obiectivele şi preconizează pentru anul 2015 o cifră de afaceri de aproximativ 37,5 miliarde euro

Mar 5, 2015

 • Profitul net pentru anul 2014 s-a îmbunătăţit ajungând la aproximativ 2,4 miliarde de euro / 11,88 euro per acţiune
 • Dividendele cresc cu 30%, ajungând la 3,25 euro
 • Obiectivul privind cifra de afaceri de 34,5 miliarde de euro a fost atins în pofida situaţiei nefavorabile cauzate de efectele cursului de schimb valutar
 • Datoriile financiare nete se situează la cel mai scăzut nivel din anul 2006 / fluxul de numerar disponibil este de 2,0 miliarde de euro
 • EBIT ajustat are o valoare de 3,9 miliarde de euro / marja EBIT ajustată este de 11,3 %
 • Începutul anului financiar 2015 este promiţător
 • Obiective pentru anul 2020: cifră de afaceri de peste 50 miliarde de euro, în condiţiile unei marje EBIT de două cifre

Hanovra, 5 martie 2015. Concernul Continental şi-a atins obiectivele stabilite pentru anul 2014, îndeplinind în acelaşi timp şi dispoziţiile prevăzute pe termen lung. Lider în tehnologia de vârf, compania a obţinut cifra de afaceri anunţată, de 34,5 miliarde de euro, realizând o marjă ajustată de 11,3%. Randamentului investiţiilor din anul 2014 este exact de 20%. Aceasta reprezintă o creştere pentru al cincilea an consecutiv. Datoriile financiare nete au scăzut cu circa 1,5 miliarde, la aproximativ 2,8 miliarde de euro. Gradul de îndatorare (Gearing-Ratio) a înregistrat la sfârşitul anului 25,6%.

Descarcă documentul WORD

Descarcă fotografia PDF

Descarcă fotografia JPG

Pentru anul financiar în curs, Continental estimează o creştere a cifrei de afaceri de aproape 9%, la aproximativ 37,5 miliarde de euro. Aceasta exclude valoarea cifrei de afaceri de cel puţin 1,3 miliarde de euro din consolidarea primară a companiei achiziţionate Veyance Technologies. Din perspectiva curentă, efectele pozitive ale cursului de schimb valutar pot aduce în mod suplimentar cifrei de afaceri un miliard de euro. În anul 2015, marja EBIT ajustată trebuie să înregistreze peste 10,5%. Anticipăm creşteri în Asia, şi în special China, precum şi în America de Nord. Pentru anul 2015, în ceea ce priveşte producţia la nivel mondial a autovehiculelor cu masă totală de până la şase tone, Continental preconizează un număr de aproximativ 89 milioane de unităţi.

 „Începutul anului 2015 s-a dovedit promiţător, confirmând aşteptările noastre pentru întregul an”, a spus joi, la Hanovra, preşedintele Consiliului de administraţie al Continental, dr. Elmar Degenhart, cu ocazia prezentării cifrelor financiare preliminare. „Suntem deosebit de încântaţi de încă un an financiar care a avut un succes extraordinar: în 2014 ne-am atins obiectivele.”

Degenhart a menţionat în continuare: „în ceea ce priveşte analiza rezultatelor, nu trebuie să uităm faptul au existat unele încetiniri pronunţate ale creşterii în Europa, Rusia şi America de Sud. Acestora li s-au adăugat fluctuaţiile considerabile ale cursului de schimb valutar. Suplimentar, „iarna primăvăratică” de la sfârşitul anului 2014 a avut impact negativ asupra afacerii cu anvelope de iarnă din Europa. „Locomotivele” care au dus la creşterea cifrei de afaceri au fost din nou reprezentate de China şi America de Nord. Astfel că, profitul avut în vedere, înregistrat după impozitare, este de aproximativ 2,4 miliarde de euro sau 11,88 euro per acţiune. Având în vedere aceste considerente, dorim să mărim dividendele pentru a treia oară consecutiv, propunând o plată de 3,25 euro per acţiune. Astfel, cota de distribuţie înregistrează 27,4 de procente, situându-se, din nou, uşor peste nivelul anului anterior.”

„De asemenea, o caracteristică remarcabilă este fluxul puternic de numerar disponibil, de peste două miliarde de euro. Acest lucru ne-a permis să reducem datoriile financiare nete la cea mai mică valoare din anul 2006 și până în prezent. Concomitent, am investit mai mult de 4 miliarde atât în active fixe şi software, cât şi în cercetare şi dezvoltare”, a spus Degenhart.

Echiparea cu sisteme electronice şi software continuă să se dezvolte puternic

De asemenea, Degenhart a schiţat pentru jurnalişti dezvoltarea companiei până în anul 2020: „ne concentrăm pe creşterea continuă a necesităţii de mobilitate şi pe solicitările din ce în ce mai mari din partea clienţilor noştri industriali. Se preconizează o creştere între 100 milioane şi 105 milioane de autovehicule a volumelor de producţie pentru vehiculele cu masă totală de până la 6 tone. În plus, echiparea cu sisteme electronice şi software continuă să se dezvolte puternic, determinată fiind atât de creşterea solicitărilor din partea consumatorilor finali, cât şi de prevederile legale din ce în ce mai stricte în privinţa siguranţei şi consumului de energie. Printre altele, pe această bază, vizăm pentru anul 2020 o cifră de afaceri fructuoasă, de peste 50 miliarde de euro”, a declarat Degenhart.

EBIT a crescut la 3,3 miliarde de euro

În 2014, cu o creştere de 3,5%, concernul Continental şi-a mărit cifra de afaceri la 34,5 miliarde de euro. După ajustarea cauzată de efectul negativ al cursului de schimb valutar nefavorabil, în valoare de aproximativ 470 milioane de euro, precum şi de modificările bazei de consolidare, a rezultat o creştere cu 4,2%. Rezultatul operaţional (EBIT) a crescut cu 2,5%, la aproximativ 3,3 miliarde de euro. Marja EBIT a înregistrat 9,7% faţă de 9,8% în exerciţiul financiar precedent din 2013. EBIT ajustat în mod special prin scăderea amortizările achiziţiilor şi a efectelor speciale a crescut cu 3,7%, la aproximativ 3,9 miliarde de euro. Cota din cifra de afaceri a înregistrat 11,3%, faţă 11,2% în anul anterior.

Rezultatul din dobânzi s-a îmbunătăţit cu mai mult de o jumătate de miliard de euro

Datoriile financiare nete diminuate şi condiţiile îmbunătăţite aferente creditelor şi împrumuturilor au avut un efect semnificativ pozitiv asupra rezultatului din dobânzi al concernului Continental. „Faţă de anul 2013, rezultatul nostru din dobânzi s-a îmbunătăţit cu mai mult de o jumătate de miliard de euro, la minus 265 milioane de euro”, a spus directorul financiar, Wolfgang Schäfer.

„Această dezvoltare pozitivă se datorează în special rambursării anticipate a patru dintre împrumuturile angajate în anul 2010 şi realizării refinanţării parţiale a acestora în anul 2013. În anul în curs, având în vedere plata pentru achiziţionarea companiei Veyance Technologies, estimăm un rezultat negativ din dobânzi de aproximativ 300 milioane de euro. În plus, planificăm să înregistrăm un flux de numerar disponibil înainte de achiziţii de cel puţin 1,5 miliarde de euro”, a specificat Schäfer.

În anul 2014, Continental a reinvestit fonduri substanţiale în cercetare şi dezvoltare: efortul financiar a înregistrat mai mult de 2,1 miliarde de euro. Aceasta corespunde unei cote de 6,2% din cifra de afaceri, faţă de 5,6% în anul anterior. În plus, prin aproximativ 2 miliarde euro, 5,9% din cifra de afaceri au fost investite în active fixe şi software. Şi în anul financiar în curs, cota de investiţii ar trebui să fie de aproximativ 6%.

Dezvoltarea pozitivă a afacerii este indicată şi prin numărul în continuă creştere al angajaţilor: la sfârşitul anului 2014, concernul Continental număra aproximativ 190.000 de angajaţi, cu aproximativ 11.000 de persoane mai mult faţă de anul precedent. În prezent, compania are aproximativ 200.000 de angajaţi.

Concernul Continental în milioane de euro

2014

2013

D în %

Cifra de afaceri

34.505,7

33.331,0

3,5

EBITDA

5.133,8

5.095,0

0,8

în % din cifra de afaceri

14,9

15,3

 

EBIT

3.344,8

3.263,7

2,5

în % din cifra de afaceri

9,7

9,8

 

Profitul concernului care revine acţionarilor

2.375,3

1.923,1

23,5

Profitul pe acţiune (în €)

11,88

9,62

23,5

Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare

2.137,7

1.878,4

13,8

în % din cifra de afaceri

6,2

5,6

 

Amortizări1

1.789,0

1.831,3

-2,3

– din care deprecieri2

178,9

126,7

41,2

Active operaţionale (la 31.12)

16.596,1

15.832,3

4,8

Active operaţionale (medie)

16.726,5

16.804,0

-0,5

Randamentul investiţiilor (ROCE)

20,0

19,4

 

Investiţii3

2.045,4

1.981,1

3,2

în % din cifra de afaceri

5,9

5,9

 

Număr de angajaţi (la 31.12)4

189.168

177.762

6,4

 

 

 

 

Cifra de afaceri ajustată5

34.177,6

33.259,1

2,8

Rezultat operativ ajustat (EBIT ajustat)6

3.874,5

3.737,5

3,7

în % din cifra de afaceri ajustată

11,3

11,2

 

 1. fără amortizări ale activelor fixe.
 2. termenul „depreciere” (Impairment) include devalorizările neprevăzute şi revalorizările necesare.
 3. investiţii în active fixe şi software.
 4. Fără personalul în curs de calificare.
 5. Ajustat cu fluctuaţiile în baza efectelor de consolidare.
 6. Ajustat cu amortizările imobilizărilor necorporale din alocarea preţului de achiziţie (PPA), modificările bazei de consolidare şi efectele speciale.