breadcrumbs
  1. Home
  2. Bezpečnosť
  3. Future Mobility

Ako môžeme vytvoriť svet bez nehôd?

100 metrov                                               

Naša stereokamera sa pozerá až 100 metrov dopredu na včasné rozpoznanie objektov a na zníženie rizika čelnej zrážky aktivovaním asistenta núdzového brzdenia. Pri rýchlosti 50 km/h stačí už 10-metrový odstup od vozidla idúceho vpredu na to, aby vozidlo včas zastavilo.

   

Každá nehoda je zbytočná, najmä vtedy, ak pri nej dôjde ku zraneniu alebo dokonca ku smrti osôb. Vzhľadom na celosvetovo sa zvyšujúcu intenzitu premávky cca jednej miliardy vozidiel na celom svete sa bezpečnosť mobility stáva centrálnou výzvou pre spoločnosť, priemysel a politiku.

V divízii Chassis & Safety vyvíjame technológie na zvyšovanie bezpečnosti a jazdnej dynamiky. Aktívne bezpečnostné systémy, ako napríklad elektronické brzdové systémy a elektronické systémy asistencie riadenia varujú pre nebezpečenstvami a podporne zasahujú do riadenia, brzdenia a jazdnej dynamiky. Pomáhajú vyrovnávať ľudské chyby, ktoré môžu za väčšiu nehôd. Pasívne bezpečnostné systémy, ako napr. airbagy a ochrana chodcov zaručujú najlepšiu možnú ochranu, ak by predsa došlo k nehode.

Čo sa presne deje, aby sa nič nestalo?

Na to, aby sme sa priblížili nášmu cieľu vytvoriť svet bez nehôd, sa neuspokojíme s jednotlivými riešeniami. Systém ContiGuard® spoločnosti Continental spája život zachraňujúce prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti jazdy v jednom inovatívnom koncepte. Vďaka jedinečnému zosieťovaniu vznikajú jasné výhody. Sem patria kratšie brzdné dráhy, rozsiahla ochrana pasažierov a chodcov pred zraneniami, zabránenie nehodám resp. znižovanie intenzity havárie. V praxi to vyzerá takto:

1. Normálna jazda
Inteligentné tempomaty a výstražné systémy odstupu vozidiel informujú vodiča o odstupe k vozidlu idúceho vpredu. Jazdná stopa sa lepšie udržiava pomocou informácií kamery a zásahom do riadenia a oznamuje sa prostredníctvom asistenta udržiavania jazdnej stopy.

2. Nebezpečná situácia
Pri klzkom podklade a hroziacom nebezpečenstve šmyku pomáha elektronický stabilizačný systéme ESC včas stabilizovať vozidlo pomocou aktívneho zásahu do brzdenia, riadenia a motora.

3. Pred nehodou
Ak vodič aj napriek včasnej výstrahe reaguje nedostatočne alebo nereaguje vôbec, spustia sa všetky opatrenia slúžiace na ochranu pasažierov a iných účastníkov cestnej premávky – napríklad zníženie nárazovej rýchlosti prostredníctvom asistenta núdzového brzdenia.

4. Počas nehody
Ak dôjde k nárazu, sú všetky čiastkové systémy, ako napríklad riadiace jednotky airbagov a nehodové senzory, vzájomne perfektne prispôsobené.

5. Po nehode
Krátko po prvom náraze sa spustia opatrenia, aby sa zabránilo ďalšiemu nárazu, resp. na zmiernenie ďalšieho nárazu. Okrem toho sa automaticky alarmujú záchranné sily.

Môže si bezpečnosť dovoliť každý?

Koncept „Vision Zero“ požaduje, aby bezpečnosť nebola výsadou niektorých z mála. Už dnes sú príslušné technológie k dispozícii pre takmer každé auto. Zákonodarcovia na celom svete budú podporovať rozšírenie inovatívnych bezpečnostných technológií rovnako ako nové požiadavky na získanie piatich hviezdičiek v hodnotení Euro NCAP (Euro NCAP = European New Car Assessment Program).

Spoločnosť Continental je optimálne prispôsobená na trend „Bezpečnosť pre všetkých“ a podieľa sa na jeho vytváraní. Náš bezpečnostný koncept ContiGuard® má rozšíriteľnú štruktúru, aby sme mohli priniesť väčšiu bezpečnosť do všetkých kategórií vozidiel.

4 obchodné oblasti
Vehicle Dynamics, napr. elektronika podvozku, systémy vzduchového pruženia, protiblokovacie systémy (ABS), aj pre motorky, elektronický stabilizačný systém (ESC)
Hydraulic Brake Systems, napr. kotúčové, ručné, parkovacie a bubnové brzdy, elektronické vákuové čerpadlá, posilňovače bŕzd  
Passive Safety & Sensorics, napr. elektronika airbagov, senzory pre otáčky kolies, systémy na reguláciu podvozku a brzdové systémy, na kontrolu akumulátora a na ochranu chodcov
Advanced Driver Assistance Systems, napr. asistent núdzového brzdenia, asistent udržiavania jazdnej stopy, strážca mŕtveho uhla a 360-stupňový priestorový pohľad.