breadcrumbs
  1. Home
  2. Životné prostredie
  3. Future Mobility

Keď budú všetci jazdiť autami, bude náš vzduch ešte čistý?

0,005 milimetra                                               
Ak by sme ľudský vlas rozdelili na sto častí, dostali by sme toleranciu ihly dýzy v našom piezo-injektore. Táto maximálna presnosť umožňuje väčší výkon a nižšiu spotrebu paliva motorov.   


Pre ďalší vývoj hnacích technológií existujú dva rozhodujúce impulzy: jednak je to aktívna ochrana klímy a najmä s tým spojené znižovanie emisií CO2 a výfukových plynov. Druhým impulzom je neustále rastúca potreba individuálnej mobility, ktorá má za následok rôzne požiadavky na vozidlá a pohony. 

Pod centrálnym konceptom „Clean Power“ vznikajú v divízii Powertrain inovatívne riešenia pre benzínové a naftové pohony, ako aj pre elektrické pohony. Jazdenie autom s týmto pohonom je nielen ekologickejšie a dostupnejšie, ale zvyšujú aj komfort a radosť z jazdy.

Ako je možné prevádzkovať bežný spaľovací motor ešte efektívnejšie?

Aj v budúcich desiatich rokoch bude zážihový a dieselový motor štandardným hnacím agregátom pre približne 95 percent všetkých nových vozidiel. Ďalšie zdokonaľovanie a zlepšovanie konvenčného hnacieho mechanizmu sú preto pre nás dôležitými úlohami.

Pri zážihových motoroch sa čoraz viac rozširuje priame vstrekovanie znižujúce spotrebu – čoraz častejšie spolu s preplňovaním turbodúchadlom, ako aj znižovaním zdvihového objemu.

Pri dieselových motoroch zohráva dôležitú úlohu vyšší tlak vstrekovania a lepšia príprava zmesi vzduchu a paliva. Tu vsádzame na piezo-injektory a s ďalšími generáciami dosiahneme ešte lepšie hodnoty.

Tieto technológie dopĺňajú inovácie z oblasti dodatočnej úpravy výfukových plynov. Naše riadenia prevodoviek šetriace palivo, vhodné palivové čerpadlá a celé portfólio našich senzorov a akčných členov okrem toho znižujú množstvo emisií vozidiel.

Ako môžeme priviesť na trh elektrifikáciu?

Čisté elektromobily sú dnes výrobkami pre špecifickú skupinu zákazníkov. O to dôležitejšie je dostať do sériovej výroby elektrickú energiu ako súčasť pohonu inými spôsobmi. Platí totiž, že elektrifikácia bude z dlhodobého hľadiska predstavovať nenahraditeľný prínos pre efektívnejšie jazdenie s nižšími emisiami.

Spoločnosť Continental vidí riešenia pre masový trh v rozšíriteľnej hybridizácii „Elektrifikácia podľa miery“ a ponúka k tomu technologickú stavebnicu, pomocou ktorej môžu výrobcovia odstupňovane hybridizovať vozidlá pri prehľadnom pomere nákladov a výnosov od dvanástich až po 400 voltov.

V stredobode spoločnosti Continental je pritom nový hnací systém „48 Volt Eco Drive“. Tento dopĺňa tradičnú 12-voltovú sieť vozidla o 48-voltový zásobník energie. Táto elektrifikácia hnacieho mechanizmu vypĺňa medzeru medzi dnešnými 12-voltovými systémami štart-stop ako najmenšou formou hybridizácie a nákladnejšími vysokovoltovými hybridmi. S malými nákladmi na integráciu systém „48 Volt Eco Drive“ sprístupňuje množstvo funkcií a výhody z hľadiska spotreby, ktoré boli doteraz vyhradené pre tzv. mild hybridy s vyšším elektrickým napätím. 

Čo myslíme pod pojmom „Elektrifikácia podľa miery“?

Divízia Powertrain ponúka rozsiahlu technologickú stavebnicu, pomocou ktorej môžu výrobcovia flexibilne elektrifikovať súčasné vozidlá – od systémov štart-stop, cez 48-voltové a hybridné systémy až po komponenty a systémy pre elektromobily.

Elektrifikácia podľa miery

  • sa orientuje na potreby vodičov,
  • spĺňa požiadavky výrobcov vozidiel,
  • predstavuje cestu k elektromobilite za jasných politických rámcových podmienok.

5 obchodných oblastí
Engine Systems, napr. systémy riadenia motora a palivové komponenty, výrobky na dodatočnú úpravy výfukových plynov pre úžitkové vozidlá, turbodúchadlá
Transmission, napr. riadiace jednotky prevodoviek: automatické prevodovky, dvojspojkové prevodovky, automatizované mechanické prevodovky, bezstupňové automatické prevodovky
Sensors & Actuators, napr. akčné členy, elektrické čerpadlá, komponenty a moduly na reguláciu emisií, senzory 
Hybrid Electric Vehicle, napr. výkonová elektronika, elektromotory, systémy zásobníkov energie, systémy Power Net na podporu elektrickej siete vozidla
Fuel Supply, napr. palivové čerpacie systémy, snímače hladiny nádrže, palivové čerpadlá, riadiaca elektronika pre palivové čerpadlá