breadcrumbs
  1. Home
  2. Tlačová správa
  3. Štúdia mobility spoločnosti Continental za rok 2013

Automatizovaná jazda má u vodičov po celom svete dvere otvorené

Jan 14, 2014

  • Stúpajúca hustota dopravy zvyšuje záťaž na vodičov – každý druhý vodič bol už účastníkom dopravnej nehody
  • Asistenčné systémy vodiča sa už vo svete tešia veľkému záujmu
  • Priaznivé prijatie automatizovanej jazdy vyplýva z pozitívnych skúseností s asistenčnými systémami vodiča
  • Automatizácia sa považuje za zmysluplnú najmä v situáciách na diaľnici
  • Zdržanlivé očakávania o dostupnosti na svetovom trhu a zároveň realistický odhad cien

Hannover, 14.01.2014. Automatizovaná jazda má u vodičov po celom svete zásadne dvere otvorené. Podľa „Štúdie mobility spoločnosti Continental za rok 2013“ sa jasná väčšina opýtaných prihovára v prospech príslušnej technológie: 79 % Číňanov, 77 % Japoncov, 53 % Nemcov a 50 % Američanov považuje automatizovanú jazdu za zmysluplnú. Z odpovedí na otázku praktického využitia vyplýva, že vodiči chcú využívať automatizované vedenie vozidla predovšetkým v oblasti stavenísk a dopravných zápch na diaľnici a na dlhých cestách po diaľnici, ako aj automatické parkovanie v parkovacích garážach.

Sťahovanie Tlačová správa (na Word).

 Sťahovanie JPG.

Tieto predstavy sú presným odrazom bežnej dopravnej situácie opýtaných vodičov: Výsledky štúdie ukázali, že predovšetkým zvýšená doprava (Japonsko 64 %, Nemecko 51 %, USA 49 % a Čína 27 %), ako aj dopravné zápchy a situácie, keď sa vyžaduje neustále brzdenie a pridávanie plynu (Japonsko 68 %, Nemecko 63 %, USA 52 % a Čína 22 %) sú spojené so zvýšeným stresom. Napriek tomu si však väčšina vodičov (Nemecko 67 %, USA 63 % a Japonsko 57%) naďa‑lej radšej zvolí sedenie za volantom – s výnimkou Číny (48 %) – a spolieha sa na vlastné šoférske schopnosti (USA 85 %, Nemecko 63 %, Čína 60 % a Japonsko 53 %). Len málo vodičov vyjadrilo úplnú nechuť k šoférovaniu (Japonsko 17 %, Čína 11 %, Nemecko 9 % a USA 5 %).

„Potreby vodičov po celom svete idú ruka v ruke s vývojovým trendom nasledujúcich rokov. Poloautomatizované vozidlá totiž v prvom rade zvládnu jazdu cez staveniská a v dopravných zápchach na diaľnici, na čo nadväzuje možnosť automatického parkovania vozidla v parkovacích garážach,“ vyjadril sa vo štvrtok v Hannoveri predseda predstavenstva spoločnosti Continental, Dr. Elmar Degenhart, pri príležitosti uverejnenia štúdie.

„Z výsledkov navyše vyplýva, že úspešné zavedenie asistenčných systémov vodiča na celom svete spolu s priamym využitím pre zákazníkov predstavuje významný krok v ústrety automatizovanej jazde,“ dodal.

Spoločnosť Continental, medzinárodný dodávateľ automobilov, poverila nemecký inštitút pre prieskum trhu a sociálny výskum infas vykonaním reprezentatívneho prieskumu na vzorke vodičov z Nemecka, USA, Japonska a Číny, ako aj kvalitatívneho prieskumu na vzorke z Francúzska, Indie a Brazílie pre „Štúdiu mobility spoločnosti Continental za rok 2013“. Okrem toho sú jej súčasťou aj rozhovory s odborníkmi z oblasti vedy (dopravná psychológia, právo) a automobilového priemyslu. Ide preto o jednu z najrozsiahlejších štúdií svojho druhu o prijatí asistenčných systémov vodiča a automatizovanej jazdy na svete.

Každý druhý vodič bol už účastníkom dopravnej nehody

Štúdia poukazuje na hrozivé výsledky v oblasti dopravných nehôd: Každý druhý vodič v uvedených krajinách bol už podľa vlastných slov účastníkom dopravnej nehody (Nemecko 59 %, Čína 57 %, Japonsko 48 %, USA 62 %). Najčastejším dôvodom nehody je pritom zadný náraz. 46 % respondentov v USA, 45 % v Číne, 44 % v Nemecku a 37 % v Japonsku už takúto nehodu zažilo z pozície vodiča. „Asistenčné systémy s funkciou núdzového brzdenia sú už dostupné vo všetkých triedach automobilov. V mnohých prípadoch sa preto možno zadným nárazom vyhnúť. Trh s asistenčnými systémami vodiča je veľmi dynamický, práve vďaka prvým zľavám pri poistení vozidiel vybavených asistenčným systémom s funkciou núdzového brzdenia a vďaka spotrebiteľským testom, ako napr. Euro NCAP. Môžeme preto predpokladať, že tieto systémy budú mať do budúcna čoraz väčšie zastúpenie vo všetkých triedach automobilov,“ reagoval na výsledky štúdie Frank Jourdan, člen predstavenstva spoločnosti Continental a riaditeľ divízie Chassis & Safety.

Asistenčné systémy vodiča sa už tešia obrovskému záujmu na medzinárodnej úrovni

Asistenčné systémy vodiča zamerané na pohodlie sú už medzi používateľmi veľmi obľúbené. V medzinárodnom meradle stoja v popredí najmä tempomaty (USA 67 %, Nemecko 51 %, Čína 50 % a Japonsko 20 %), parkovacie senzory (Čína 55 %, Nemecko 50 %, USA 19 % a Japonsko 18 %) a cúvacie kamery (Čína 71 %, Japonsko 34 %, USA 20 % a Nemecko 13 %). Asistenčné systémy vodiča zamerané na pohodlie sa celkovo tešia veľmi vysokému záujmu: 90 % opýtaných z Nemecka a Číny, 84 % z USA a 82 % z Japonska považuje tieto systémy za nápomocné.

Asistenčné systémy vodiča zamerané na bezpečnosť sú síce veľmi známe, ale vyskytujú sa skôr v obmedzenej miere. Asistenčný systém s funkciou núdzového brzdenia je vo všetkých uvedených krajinách najznámejší spomedzi asistenčných systémov (85 % v Japonsku, 61 % v Nemecku, 54 % v USA a 38 % v Číne). Odhliadnuc od elektronickej kontroly stability ESC (62 % v Nemecku, 32 % v Číne, 19 % v Japonsku a 16 % v USA) sú však v medzinárodnom meradle podľa údajov o používaní na čele predovšetkým čínski vodiči. Z dôvodu relatívne nového vozidlového parku (74 % vozidiel má menej ako päť rokov) sa v Číne pravidelne používa asistenčný systém zmeny jazdného pruhu (41 %), systém signalizácie pri opúšťaní jazdného pruhu (36 %) a parkovací asistenčný systém (30 %). Celkovo predstavujú hodnoty o priaznivom prijatí asistenčných systémov vodiča nanajvýš pozitívny obraz. 93 % Nemcov a Číňanov, 84 % Japoncov a 78 % Američanov považuje tieto systémy za nápomocné.

Ak sa pozrieme na jednotlivé hodnoty priaznivého prijatia zo strany respondentov v kontexte charakteristických znakov vodiča, ako napríklad vek, jazdný výkon, typ vodiča, zistíme, že tieto faktory zohrávajú v daných krajinách iba zanedbateľnú úlohu. „Nie je možné určiť typického používateľa asistenčných systémov vodiča. Ani v Nemecku, ani v USA, ani v Japonsku, ani v Číne. Priaznivé prijatie asistenčných systémov vodiča preto nie je otázkou veku, jazdného výkonu, typu vodiča ani triedy automobilu,“ vysvetľuje Jourdan.

Globálne myslenie sa vo všeobecnosti jednotne prihovára v prospech automatizovanej jazdy

Väčšina opýtaných vodičov v Nemecku (67 %), Číne (64 %) a v USA (50 %) už automatizovanú jazdu pozná. Naproti tomu len takmer jedna tretina japonských vodičov (29 %) o automatizovanej jazde vôbec počula. Po objasnení presných funkcií označila viac ako polovica vodičov (Čína 79 %, Japonsko 77 %, Nemecko 53 % a USA 50 %) možnosť prenechať v budúcnosti vedenie vozidla automatizovanej jazde za zmysluplný vývoj. Výsledky štúdie zároveň ukazujú, že automatizovaná jazda si ešte nezískala rovnakú dôveru ako asistenčné systémy vodiča. Veľká časť opýtaných vodičov na celom svete pochybuje, že bude automatizovaná jazda fungovať spoľahlivo (74 % v Číne, 50 % v USA, 48 % v Nemecku, 43 % v Japonsku). Viac ako polovica vodičov sa vývoja automatizovanej jazdy obáva: 52 % v Číne aj v Nemecku a 42 % v Japonsku. V USA je táto hodnota veľmi výrazná, až 66 %. Z výsledkov štúdie však možno vyvodiť aj nasledovné: Čím priaznivejšie vnímajú vodiči asistenčné systémy vodiča, tým otvorenejšie prijímajú aj automatizovanú jazdu.

„Skúsenosti s asistenčnými systémami vodiča majú priaznivý vplyv na hodnotenie automatizovanej jazdy. Vodič, ktorému sa osvedčila spoľahlivosť asistenčného systému s funkciou núdzového brzdenia vo vlastnom vozidle, zásadne nepochybuje o tom, či automatizovaná jazda funguje“, vysvetľuje Christian Senger, riaditeľ oddelenia predbežného vývoja pre automobilovú elektroniku spoločnosti Continental. Ďalšiu súvislosť možno vidieť aj na jednotlivých hodnoteniach týkajúcich sa prijatia automatizovanej jazdy. Automatizovaná jazda sa rovnako ako asistenčné systémy vodiča nevzťahuje na určitý typ vodiča.

Väčšina opýtaných vodičov (62-76 %) považuje využitie automatizovanej jazdy za zmysluplné na dlhých cestách po diaľnici. Naopak využitie v dopravných zápchach na diaľnici malo odlišné hodnotenie: 70 % nemeckých vodičov ho považuje za zmysluplné, avšak v USA iba 36 %. Medzi nimi sa nachádza Japonsko s 59 % a Čína s 43 %. Celkovo sa však využitie v situáciách na diaľnici považuje za veľký prínos.

Vodiči sú v odhadoch dostupnosti na trhu skôr zdržanliví a v prípade ceny realistickí

Dostupnosť poloautomatizovaných vozidiel, pri ktorých je ešte nevyhnutné neustále monitorovanie dopravy, sa na medzinárodnej úrovni odlišuje. Polovica vodičov v Číne očakáva vozidlá s poloautomatizovanými funkciami v období medzi 2018 a 2019, nasleduje Nemecko (2023), USA (2024) a Japonsko (medzi 2024 a 2028). Celkovo odhaduje viac ako polovica opýtaných vodičov na celom svete, že automatizovaná jazda sa stane súčasťou každodenného života za desať až pätnásť rokov. Číňania sú v tomto smere najviac optimistickí (65 %) v porovnaní s Japonskom (57 %), USA (53 %) a Nemeckom (50 %).

V rámci štúdie mohli respondenti uviesť aj svoje očakávania v súvislosti s obstarávacími nákladmi na jednotlivé funkcie. Vo všeobecnosti odhadovali opýtaní v USA skôr nižšie náklady ako opýtaní v Japonsku, Číne a Nemecku. Nemeckí vodiči uvádzajú cenu za automatizovanú jazdu po diaľnici v priemere 2 900 €, nasleduje Čína s 2 600 €, Japonsko s 2 300 € a USA s 1 100 €. Na základe miestnych priemerných cien za osobné automobily (zdroj: POLK 2013) to zodpovedá v Číne a v Japonsku 14 %, v Nemecku 10 % a v USA 5 % priemerných obstarávacích nákladov na nové vozidlo.„Cenové odhady vodičov po celom svete sú z celkového pohľadu na realistickej úrovni. Poloautomatizované jazdné funkcie budú okrem toho môcť využívať ešte skôr, ako sa nazdávajú,“ vyjadril sa Senger k odhadom cien a dostupnosti poloautomatizovaných jazdných funkcií.

Click here for more information and more pictures:
Continental Mobility Study 2013

Kontakt pre novinárov

Hannes Boekhoff

Vedúci pre oblasť médií

Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover

Telefón: +49 511 938-1278

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: hannes.boekhoff@conti.de


Vincent Charles

Hovorca pre oblasť inovácií a technológie spoločnosti Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover

Telefón: +49 511 938-1622

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: vincent.charles@conti.de