breadcrumbs
  1. Home
  2. Tlačová správa
  3. Q3/2014

Spoločnosť Continental dokazuje svoju schopnosť dosahovať výnosy a potvrdzuje prognózu obratu a výsledkov na rok 2014

Nov 4, 2014

  • Výsledok koncernu po deviatich mesiacoch vzrástol o 14,1 percenta na 1,8 miliardy eur
  • Obrat sa zvýšil o takmer 3 percentá na 25,6 miliardy eur
  • Prevádzkový zisk (EBIT) sa po troch štvrťrokoch pohybuje na úrovni 2,4 miliardy eur
  • Jednorazové náklady na posilnenie súčasnej schopnosti dosahovať výnosy divízie hnacích jednotiek činia 334 miliónov eur
  • Vyhliadky voľného peňažného toku pred akvizíciami vzrástli na 1,8 miliardy eur

Hannover, 4. november 2014. Koncern Continental v prvých troch štvrťrokoch 2014 aj naďalej dokazoval svoju schopnosť docieľovať výnosy: Výsledok koncernu sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nadmerne zvýšil o 14,1 percenta na 1,8 miliardy eur. Zisk na akciu sa zvýšil na 8,99 eura v porovnaní s 7,88 eura v rovnakom období predošlého roka. Zároveň tento medzinárodný dodávateľ pre automobilový priemysel, výrobca pneumatík a priemyselný partner potvrdil po celkovo pozitívnom priebehu tretieho štvrťroku svoju prognózu pre aktuálny hospodársky rok.

Sťahovanie JPG
Sťahovanie PDF

„Našu čistú maržu EBIT, ktorá k prvému polroku stúpla na cca 11 percent, máme neustále na pamäti a dokonca považujeme za realistický predpoklad, že na konci roka sa budeme pohybovať mierne nad touto úrovňou. Obrat by mal v tomto roku činiť celkovo 34,5 miliardy eur, a to aj napriek negatívne pôsobiacim vplyvom výmenných kurzov, ktoré sme zaevidovali v prvých deviatich mesiacoch vo výške 650 miliónov eur,“ povedal predseda predstavenstva Dr. Elmar Dagenhart v utorok pri predložení čísiel po uplynutí troch štvrťrokov. „Vývoj pre nás relevantných výmenných kurzov by sa však už z dnešného pohľadu až do konca roka nemal zásadne meniť.“

O rozsah zmien konsolidácie a menového kurzu očistený obrat koncernu po prvých troch štvrťrokoch v porovnaní s časovým obdobím uplynulého roka vzrástol o 4,7 percenta. V neočistenej forme sa plusové číslo pohybovalo na úrovni 2,7 percenta. Tým činil obrat koncernu 25,6 miliardy eur. Na posilnenie schopnosti docieľovať výnosy v divízii hnacích jednotiek a na zníženie budúcich rizík predovšetkým v obchodnom úseku Hybrid Electric Vehicle (HEV) boli v danej divízii v treťom štvrťroku vynaložené mimoriadne efekty a iné nenávratné náklady v celkovej výške 334 miliónov eur. Následne sa prevádzkový zisk (EBIT) k 30. septembru v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne znížil o 2,7 percenta na 2,4 miliardy eur.

To zodpovedá marži vo výške 9,6 percenta po 10,1 percenta v časovom období predchádzajúceho roka.

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT) sa v prvých troch štvrťrokoch zvýšil v porovnaní s rovnakým časovým obdobím minulého roka o 4,4 percenta na takmer 3 miliardy eur. Čistá marža EBIT predstavovala 11,5 percenta v porovnaní s 11,3 percenta za prvých deväť mesiacov roku 2013.

Koncern Continental znížil svoje čisté finančné dlhy k 30. septembru v porovnaní s predošlým rokom o viac ako 1,6 miliardy eur na 3,9 miliardy eur. Čisté finančné dlhy sa oproti stavu k 31. decembru 2013 znížili o 363 miliónov eur. Stupeň zadlženosti, tzv. gearing ratio, sa tak na konci tretieho štvrťroka zlepšil na 36,2 percenta. K 30. septembru 2014 disponovala spoločnosť Continental hotovostnými rezervami vo výške celkovo viac ako 6 miliárd eur, z toho okolo 2 miliardy eur predstavovali priebežné prostriedky, ako aj prisľúbené, nevyužité hranice úverov vo výške viac ako 4 miliardy eur. Spoločnosť Continental zlepšila voľný peňažný tok po troch prvých štvrťrokoch o 527 miliónov eur na 941 miliónov eur.

„Keďže nie sú mimoriadne efekty z väčšej časti účinné z hľadiska likvidity a keďže naše systematické snahy o zníženie pracovného kapitálu naďalej prinášajú svoje ovocie, zlepšujeme teraz vyhliadky na voľný peňažný tok pred akvizíciami na celý hospodársky rok zo súčasnej viac ako 1,5 miliardy eur na viac ako 1,8 miliardy eur,“ oznámil Wolfgang Schäfer, člen predstavenstva zodpovedný za oblasť financií, a zároveň doplnil: „Tým je voľný peňažný tok takmer dostatočný na to, aby pokryl tak v tomto roku distribuované dividendy vo výške 500 miliónov eur, ako aj výdavky vo výške 1,4 miliardy eur za prikúpenie Veyance.“ Navyše Schäfer poukázal na to, že sa v štvrtom štvrťroku ešte stále očakávajú chýbajúce protimonopolné schválenia v súvislosti s prikúpením Veyance.

Negatívny úrokový výsledok sa v prvých deviatich mesiacoch znížil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 415 miliónov eur na 216 miliónov eur. Tento pokles možno pripísať obzvlášť v uplynulom roku využitej možnosti predčasného splatenia štyroch pôžičiek emitovaných v roku 2010 a ich čiastočnému prefinancovaniu prostredníctvom pôžičiek s výrazne výhodnejším úrokom, ktoré boli vydané v druhom polroku 2013. „Pre celý hospodársky rok 2014 počítame teda s negatívnym úrokovým výsledkom vo výške okolo 300 miliónov eur,“ povedal Schäfer.

Spoločnosť Continental vykazuje v prvých troch štvrťrokoch 2014 vo výslednom zúčtovaní daň z príjmu a zo zisku v celkovej výške 371 miliónov euro. To zodpovedá daňovému podielu vo výške 16,6 percenta po 12,6 percenta v predchádzajúcom roku. V rozhodnej miere sa prejavuje obzvlášť vykazovanie skrytých daňových položiek vo výške celkovo takmer 260 miliónov eur v USA a Nemecku. Tieto doteraz neboli nasadené a teraz budú na základe dobrého vývoja výsledkov zužitkované. Porovnateľný efekt zaznamenala spoločnosť Continental už v roku 2013 ohľadom využitia prevodov strát v USA. Na rok 2014 očakávame celkový daňový podiel okolo 20 percent.

V divízii hnacích jednotiek sa v treťom štvrťroku 2014 vyskytli jednorazové náklady vo výške okolo 334 miliónov eur. Dobré tri štvrtiny týchto nákladov nie sú účinné z hľadiska likvidity. Približne jedna štvrtina týchto nákladov zostane v čistom EBIT divízie neupravená.

„Týmto krokom zohľadňujeme straty z bežiacich obchodných aktivít a znižujeme budúce riziká. Na základe posilňujúcej konkurencie pri vývoji a výrobe akumulátorových článkov pre automobilový priemysel už spolu s naším kórejským partnerom SK Innovation nevidíme v strednodobom horizonte žiadny hospodársky základ na obchodné aktivity v rámci nášho strategického partnerstva. Preto už boli prebiehajúce aktivity a investície vo výraznej miere znížené,“ vysvetlil Degenhart.

„To znamená korekciu doterajšej účtovnej hodnoty podielu na strategickom partnerstve vo výške 78 miliónov eur. K tomu sa pridávajú ďalšie úpravy účtovných hodnôt majetkových predmetov v oblasti HEV (58 miliónov eur), ako aj náklady spojené so zákazkou na dieselové injektory. Aj toto sme využili ako podnet na preskúšanie čerpadiel založených na technológiách pochádzajúcich z obdobia pred prevzatím Siemens VDO, predovšetkým v dieselovej oblasti,“ objasnil Schäfer zloženie jednorazovo pôsobiacich mimoriadnych efektov v divízii hnacích jednotiek v treťom štvrťroku

V prvých troch štvrťrokoch investovala spoločnosť Continental spolu 1,3 miliardy eur do hmotného majetku a softvéru. Tým činí investičný podiel 5,1 percenta, pričom v porovnateľnom období predchádzajúceho roka to bolo 5,4 percenta. Spoločnosť Continental zvýšila náklady na výskum a vývoj v porovnaní s prvými deviatimi mesiacmi uplynulého roka o 10,4 percenta na 1,6 miliardy eur. To zodpovedá podielu vo výške 6,4 percenta obratu, kým pred rokom to bolo 5,9 percenta.

Na konci tretieho kvartálu zamestnával koncern Continental 189 361 zamestnancov. To je okolo 11 600 zamestnancov viac ako na konci roka 2013. Dôvodom sú predovšetkým zvýšené objemy, akvizície, vybudovanie výskumu a vývoja v divízii Automotive Group, ako aj dodatočné výrobné kapacity, výrobné kanály a akvizície v divízii Rubber Group.

Divízia Automotive Group dosiahla v prvých deviatich mesiacoch tohto roka obrat vo výške 15,5 miliardy eur. Čistá marža EBIT bola s hodnotou 7,9 percenta presne na minuloročnej úrovni taktiež 7,9 percenta.Divízia Rubber Group vytvorila v prvých troch kvartáloch mierne zvýšený obrat vo výške takmer 10,2 miliardy eur a opätovne dosiahla čistú maržu EBIT vo výške 17,8 percenta, čo predstavuje nárast v porovnaní s minuloročnou hodnotou 17 percent. Na základe naďalej klesajúcich cien surovín očakávame pre divíziu Rubber Group finančnú úľavu namiesto doterajších 160 miliónov eur až 180 miliónov eur.

Ukazovatele koncernu Continental

 

1. január až 30. september

Tretí kvartál

Mil. EUR

2014

2013

2014

2013

Obrat

25 587,6

24 923,9

8 669,5

8 349,6

EBITDA

3 809,1

3 801,8

1 203,3

1 322,5

v % z obratu

14,9

15,3

13,9

15,8

EBIT

2 447,9

2 516,9

637,8

886,3

v % z obratu

9,6

10,1

7,4

10,6

Zisk koncernu sa pripisuje majiteľom podielov

1 798,9

1 576,0

495,1

434,1

Zisk na akciu v EUR

8,99

7,88

2,47

2,17

 

 

 

 

 

Čistý obrat1

25 378,2

24 851,9

8 535,3

8 349,6

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT)2

2 920,3

2 798,2

962,0

1 021,9

v % čistého obratu

11,5

11,3

11,3

12,2

 

 

 

 

 

Voľný peňažný tok (free cashflow)

941,0

414,2

366,2

502,4

 

 

 

 

 

Čisté finančné dlhy (k 30.09)

3 926,2

5 589,7

 

 

Stupeň zadlženosti (gearing ratio) v %

36,2

61,6

 

 

 

 

 

 

 

Počet zamestnancov (k 30.09.)3

189 361

177 387

 

 

1 Upravené o akvizície a divestície.
2 Upravené o odpisy dlhodobého nehmotného majetku z alokácie kúpnej ceny (PPA), akvizície a divestície a mimoriadne položky.
3 Bez učňov.