breadcrumbs
  1. Home
  2. Tlačová správa
  3. Predstavenstvo

Hans-Jürgen Duensing bol vymenovaný za nového člena predstavenstva spoločnosti Continental AG

Dec 12, 2014

  • Zodpovedný za divíziu ContiTech
  • Zmluva Heinza-Gerharda Wenteho končí na vlastnú žiadosť k 30. aprílu 2015

Hannover, 10. december 2014. Dozorná rada spoločnosti Continental AG, Hannover, vymenovala na dnešnom zasadnutí Hansa-Jürgena Duensinga (56) s účinnosťou od 1. mája 2015 za člena predstavenstva spoločnosti Continental AG. Bude zodpovedať za divíziu ContiTech a tým nahradí Heinza-Gerharda Wenteho (63), ktorého funkčné obdobie končí po vyše 40 rokoch v spoločnosti regulárne k 30. aprílu 2015.

Download press picture
Hans-Jürgen Duensing

„Tešíme sa z toho, že sme v osobe pána Hansa-Jürgena Duensinga získali veľmi skúseného riaditeľa divízie. V mene kolegýň a kolegov v dozornej rade mu želáme všetko dobré a veľa úspechov pri jeho nastávajúcej úlohe,“ vyhlásil predseda dozornej rady spoločnosti Continental Prof. Dr. Wolfgang Reitzle a doplnil: „Súčasne vyjadrujeme špeciálne poďakovanie pánovi Heinzovi-Gerhardovi Wentemu za jeho dlhoročný a cenný prínos pre našu spoločnosť. Spolu so svojím tímom sa mu podarilo rozvinúť nášho špecialistu v technológii kaučuku a plastov, divíziu ContiTech, z čisto nemeckej spoločnosti na medzinárodne konkurencieschopného dodávateľa pre automobilový priemysel a priemyselného partnera s pravidelne nadpriemerným prínosom pre koncern.“

„Sledujeme strategický cieľ spoločnosti, ktorým je zvýšenie nášho podielu na obrate pomocou priemyselných zákazníkov a koncových spotrebiteľov smerom k 40 percentám. Dnes je tento podiel na úrovni približne 28 percent. ContiTech sa na tom podieľa veľmi cenným prínosom,“ povedal predseda predstavenstva Dr. Elmar Degenhart a dodal: „Hans-Jürgen Duensing je v predstavenstve ďalším protagonistom pre túto stratégiu. V tomto kurze bude pokračovať na plný plyn.“

Duensing pracuje už viac ako 20 pre divíziu ContiTech a od mája tohto roku je členom predstavenstva spoločnosti ContiTech AG. Od roku 2005 viedol diplomovaný ekonóm obchodný úsek Conveyor Belt Group so sídlom v dolnosaskom Northeime. Pod jeho vedením postúpil úsek Conveyor Belt Group na celosvetovo vedúceho dodávateľa systémov dopravných pásov s obratom okolo 600 miliónov eur. Dnes zamestnáva okolo 4 000 zamestnancov.

Predtým viedol Duensing ako člen vedenia takmer päť rokov segment originálneho vybavenia automobilov špecialistu na hnacie remene ContiTech Power Transmission Group. Duensingov nástupca v úseku Conveyor Belt Group sa má vyriešiť do jeho výmeny.

Dr. Felix Gress

Vedúci komunikácie podniku
a verejných záležitostí

Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover

Telefón: +49 (0) 511 938-1485

Fax: +49 (0) 511 938-1055

E-mail: prkonzern@conti.de


Antje Lewe

Tlačová hovorkyňa
pre oblasť ekonomiky a financií

Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover

Telefón: +49 (0) 511 938-1364

Mobil: +49 (0) 160 476 72 60

E-mail: antje.lewe@conti.de


Sťahovanie Tlačová správa