breadcrumbs
  1. Home
  2. Tlačová správa
  3. Veyance

Spoločnosť Continental po schválení brazílskym protikartelovým úradom uskutočňuje akvizíciu spoločnosti Veyance

Jan 30, 2015

  • Protikartelové úrady schválili nákup, čiastočne s podmienkami
  • Posilnenie celosvetovej obchodnej činnosti v priemysle a rozšírenie globálnej prítomnosti
  • Obrat spoločnosti ContiTech za rok 2013 je predbežne 5,4 miliardy EUR

Hannover/Fairlawn, USA, 30. január 2015. Spoločnosť Continental uskutočnila akvizíciu americkej spoločnosti na výrobu kaučuku Veyance Technologies Inc, Fairlawn/Ohio 30. januára, potom, ako 29. januára aj brazílsky Protikartelový úrad CADE (Council for Economic Defence - Rada na ochranu hospodárskej súťaže) súhlasil s transakciou s podmienkami, čím pre spoločnosť umožnil predložiť všetky potrebné povolenia v oblasti protikartelového práva. Medzinárodný dodávateľ pre automobilový priemysel, výrobca pneumatík a priemyselný partner Continental posilňuje týmto najvýznamnejším nákupom z najnovšej éry spoločnosti svoju celosvetovú obchodnú činnosť v priemysle. Transakcia predstavuje 1,4 miliardy EUR.

Spoločnosť Veyance podniká v oblasti technológií na výrobu kaučuku a plastov po celom svete a v roku 2013 dosiahla obrat okolo 1,5 miliardy EUR, z toho asi 90 percent v oblasti priemyslu. V 27 závodoch po celom svete bolo koncom roka 2013 zamestnaných spolu 8500 zamestnancov. Pritom Veyance Technologies vytvára asi polovicu svojho obratu v USA. Ďalšími dôležitými trhmi sú Latinská Amerika, Afrika, Čína a iné ázijské krajiny. Ťažiskom výroby sú pásy dopravníkov, hadice a hnacie remene. Celkový obrat spoločnosti ContiTech a Veyance v roku 2013 predstavoval okolo 5,4 miliardy EUR, pričom zamestnávali po celom svete okolo 38 000 zamestnancov.

„Integráciou spoločnosti Veyance do našej divízie ContiTech si celosvetovo budujeme našu pozíciu v oblasti technológií na výrobu kaučuku a plastov. Okrem toho predstavuje táto akvizícia pre spoločnosť Continental významný krok k strategickému cieľu, ktorým je ďalšie zvyšovanie podielu obchodnej činnosti v oblasti priemyslu a koncových zákazníkov na obrate“, hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart z Hannoveru. „Akvizíciu financovala spoločnosť Continental v plnej miere z likvidných prostriedkov a úverových limitov, ktoré má k dispozícii. Spoločnosť Veyance bude okamžite kladne prispievať k výsledkom koncernu .“

„Zlúčenie oboch spoločností bude prínosom ako pre zamestnancov, tak aj pre zákazníkov“, hovorí Heinz-Gerhard Wente, člen predstavenstva spoločnosti Continental a vedúci divízie ContiTech. „Spoločnosť Veyance doplňuje divíziu ContiTech na trhoch, na ktorých sme doteraz nemali zastúpenie. Veľký význam akvizície spočíva aj v tom, že sme vďaka nej významne rozšírili naše podnikanie v oblasti priemyslu a koncových zákazníkov a v divízii ContiTech dosahuje náš podiel na obrate približne 60 percent okrem prvotnej výbavy automobilov.“ Z lepšieho globálneho smerovania budú profitovať predovšetkým obchodné oddelenia ContiTech skupiny Conveyor Belt Group (systémy pásových dopravníkov), Fluiid Technology (hadice a hadicové vedenia) a Power Transmission Group (pohonné systémy).

Kvôli významu nákupu skúmali protikartelové úrady na celom svete počas predchádzajúcich jedenástich mesiacov nákup a jeho vplyv na príslušné trhy. Pre uspokojenie štrukturálnych pripomienok vyslovených zo strany určitých protikartelových úradov sa spoločnosť Continental rozhodla, že predá divíziu výroby pneumatických pružín spoločnosti Veyance v NAFTA, ako aj terajšiu divíziu výroby pásov z oceľových lán spoločnosti Veyance v Brazílii. V predávaných aktivitách pracuje spolu asi 600 zamestnancov.

Kontakt pre novinárov

Antje Lewe

Tlačová hovorkyňa

Vedúca oddelenia prác pre tlač a verejnosť

ContiTech AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover

Telefón: +49 511 938-1304

Mobil: +49 160 4767260

Email: antje.lewe@contitech.de

www.contitech.de

Vincent Charles

Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií

Obchodná komunikácia

Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover

Telefón: +49 511 938-1622

Mobil: +49 173 3145096

E-mail: vincent.charles@conti.de

www.continental-presse.de

Sťahovanie Tlačová správa (Word)