Ochrana dat

Pouze překlad. Jedinou právně závaznou verzí tohoto dokumentu je tatoněmecká verze


Záznam a zpracování dat

Společnost Continental AG ukládá pouze osobní údaje vztahující se k uživatelům jejích webových stránek, pokud jí k tomu udělili svůj souhlas. Ukládané údaje se týkají data a času návštěvy, navštívených stránek, používání kurzoru na webových stránkách, používání funkcí stránky a webové stránky, ze které se uživatel dostal na stránky společnosti Continental. IP adresa se přenáší anonymně a slouží pouze k přiřazení geografické lokace na úrovni města. Společnost Continental AG používá tyto informace k měření aktivity webových stránek, k vytváření statistik a ke zlepšení služeb a informací poskytovaných těmito stránkami. Osobní údaje uživatelů slouží výhradně ke zpracování dotazů v rámci kontextu zaručeného obsahu nebo v souladu s odpovídajícími předpisy na ochranu údajů.

Osobní údaje uživatelů slouží výhradně ke zpracování dotazů v rámci kontextu zaručeného obsahu nebo v souladu s odpovídajícími předpisy na ochranu údajů. Na základě zákonných požadavků společnost Continental AG prosadila globální, jednotná a interní pravidla ochrany údajů (Závazná podniková pravidla (PDF, 262.5 KB) ), která upravují ochranu vašich osobních údajů.

Společnost Continental AG ukládá údaje zadané v kontaktním formuláři, například jméno, název společnosti, e-mail, adresu a telefonní číslo, za účelem osobní komunikace s vámi. Tyto údaje se ukládají a zpracovávají výhradně za účelem odpovídání na vaše dotazy nebo z důvodu kontaktování vás. Vaše údaje se ihned po dokončení zpracování vašeho dotazu vymažou, pokud toto vymazání nekoliduje se zákonnými povinnostmi uchovávat záznamy.

Cookies

Když navštívíte naše webové stránky, informace mohou být ve vašem počítači uloženy ve formě „cookies“. Tyto soubory cookie slouží pouze k zajištění provozu webových stránek. Jiné soubory cookie (například týkající se používání webových stránek) se vytvářejí pouze na základě vašeho souhlasu (viz zásady cookie). Můžete také v nastavení prohlížeče zvolit, že cookies nebudou přijímány. Vezměte však na vědomí, že v případě, že tak učiníte, nebudete moci plně využít několik funkcí tohoto webu. 

Webtrends Infinity

Tato webová stránka využívá Webtrends Infinity, webový analytický nástroj společnosti Webtrends Inc. (dále jen "Webtrends"). Webtrends používá na našem webu soubor cookie, který je vytvořen pouze na základě vašeho souhlasu.

Webtrends Infinity

Ukládané údaje se týkají data a času návštěvy, navštívených stránek, používání kurzoru na webových stránkách, používání funkcí stránky a webové stránky, ze které jste se dostali na stránky společnosti Continental. Vaše IP adresa se přenáší anonymně a slouží pouze k přiřazení geografické lokace na úrovni města. Není tedy nikdy možné určit totožnost návštěvníka jednotlivých webových stránek.

Sdílení v sociálních sítích 

Používáte-li funkci sdílení na našich webových stránkách, žádné osobní údaje nejsou převedeny na příslušnou službu sociálních médií. Používáte-li vlastní profil pro sdílení obsahu našich webových stránek, nemáme žádný vliv na obsah a rozsah dat shromážděných těmito sítěmi. V tomto ohledu platí podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

Právo na informace

Máte právo obdržet na vyžádání informace o osobních údajích uložených o vás. Máte také právo opravit, zablokovat nebo smazat data. Máte-li k tomu nějaké dotazy, obraťte se na našeho správce ochrany údajů e-mailem na adrese: dataprotection@conti.de

Pokud při využívání našich webových stránek přistupujete k stránkám a souborům a poté jste požádáni o zadání osobních údajů, uvědomte si, že přenos takových dat přes internet není bezpečný, a proto mohou být přístupné a manipulovány neoprávněnými osobami.

 

Odpovědi na další dotazy týkající se zpracování údajů můžete získat na adrese:

Continental AG

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover

E-mail: dataprotection@conti.de