Klasifikace úmyslů a gest chodců pomocí neuronových sítí.

Detekce chodců

1 Formát(y)