Evropská Unie
© Evropská Unie

Projekty Evropské Unie

Společnost Continental Automotive s.r.o. realizuje tyto projekty

Přehled projektů

Zvýšení inovačního potenciálu laboratoří Trutnov a Adršpach

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rozšíření a modernizaci výzkumných a vývojových kapacit a celkové zvýšení možností výzkumu a vývoje v závodech Continental Trutnov a Continental Adršpach. Cílem projektu je zajištění adekvátního VaV zázemí pro vývoj nových produktů pro automobilový průmysl. V některých laboratořích dojde v rámci projektu k instalaci zařízení pro zcela nové typy zkoušek, které byly doposud prováděny v zahraničních laboratořích.

Lokace:
Trutnov a Adršpach

Realizace:
18. 8. 2015 – 31. 1. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Laboratoře Brandýs nad Labem - Implementace technické čistoty

Popis projektu:
Předmětem projektu je rozšíření vývojových a testovacích kapacit laboratoří Continental v Brandýse nad Labem v souvislosti s novými požadavky na tzv. technickou čistotu. Technická čistota jsou nové velmi přísné normy a standardy stanovené německými automobilkami pro celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. V důsledku jejich zavedení je nutné adekvátně rozšířit a modernizovat VaV kapacity, aby bylo možno zajistit vývoj produktů i výrobních procesů, které budou splňovat požadavky těchto norem.

 

Lokace:
Brandýs nad Labem

 

Realizace:
1. 9. 2015 – 31. 1. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Ultrasonické měření výšky hladiny a koncentrace urea kapaliny

Popis projektu:
Cílem projektu je vývoj nové generace inteligentního senzoru pro automobilové aplikace na principu ultrasonického měření hladiny kapaliny a koncentrace. Mezi hlavní cíle patří zvýšení rychlosti, přesnosti a spolehlivosti měření senzoru. V rámci výzkumné části projektu bude řešena problematika ultrasonického děje. V rámci vývojové části projektu budou implementovány nové poznatky z výzkumné části, bude navržen a realizován prototyp ultrasonického UREA senzoru nové generace.

 

Lokace:
Ostrava

 

Realizace:
1. 1. 2017 – 30. 9. 2019

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Rozšiření VaV kapacit Continental v Moravskoslezském kraji

Popis projektu:
Předmětem projektu je rozšíření vývojových kapacit R&D centra v Ostravě. Cílem projektu je zajistit adekvátní zařízení pro vývoj nových produktů pro automobilový průmysl. Projekt je realizován závodem Continental Ostrava, který se zabývá vývojem a výrobou senzorů pro automobilový průmysl.

 

Lokace:
Ostrava

 

Realizace:
2. 1. 2017 – 31. 12. 2018

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace

Popis projektu:
Cílem projektu je vývoj produktu, který na základě nové technologie, založené na optických a vláknově optických metodách, umožní měření vysokých teplot. Nová technologie přinese vylepšení stávajících vlastností vysokoteplotních senzorů a to především zvýšení rychlosti odezvy, přesnosti a spolehlivosti měření, ale také vyšší životnost senzorů a snížení technologické náročnosti výroby oproti stávajícím vysokoteplotním senzorům založených na principu termokaplového měření.

 

Lokace:
Ostrava

 

Realizace:
1. 10. 2016 – 31. 12. 2019

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.