Continental Tagline
Návrhy
Visualisierung der Wertschöpfung bei Continental durch das Symbolbild eines Baumes.
© Continental AG

Našich sedm strategických polí působnosti

Tak zajišťujeme naši budoucí životaschopnost

1. Zvýšení hodnoty – trvalý růst hodnoty společnosti

Trvalý růst hodnoty společnosti pro nás znamená udržitelný, trvalý úspěch při zohlednění kapitálových nákladů. Naším cílem je alespoň 20% návratnost provozně vloženého kapitálu.

 

2. Regionální rovnováha obratu – celosvětově vyvážené členění tržeb

Naším cílem je celosvětově vyvážené členění tržeb. Tak si zajistíme nezávislost na jednotlivých odbytových trzích a srovnáme konjunkturní výkyvy. Pracujeme na trhu pro trh. Řadu aplikací produktů vyvíjíme a vyrábíme lokálně. Neboť přímo na místě jsme našim zákazníkům nejblíže a nejlépe se tak můžeme přizpůsobit jejich potřebám a požadavkům.

 

3. Top pozice na trhu – mezi třemi vůdčími poskytovateli na všech relevantních trzích

V oblastech orientace na zákazníka, kvality a podílu na trhu chceme trvale patřit ke třem celosvětově vůdčím poskytovatelům. Tak můžeme naši budoucnost z vůdčí pozice plánovat a podstatnou měrou tak spoluutvářet vývoj jednotlivých odvětví.

Významným faktorem úspěchu a motorem pro budoucí vývoj je naše silná přítomnost v inovativních nadějných technologických odvětvích automobilového průmyslu. Naše portfolio téměř z poloviny sestává z 20 celosvětově nejvíce rostoucích produktových segmentů automobilového průmyslu. U mnoha technologií se počítáme k vůdčím společnostem automobilového dodavatelského průmyslu. To platí také pro naše odvětví pneumatik, i pro obchod s výrobci automobilů a pro ostatní odvětví v divizi ContiTech.

 

4. Na trhu pro trh – vysoký stupeň lokalizace

Náš globální obchodní model se vyznačuje vysokým stupněm lokalizace. Řadu aplikací produktů vyvíjíme a vyrábíme na místě, v těsné blízkosti našich zákazníků a ve spolupráci s nimi. Alespoň osm z deseti vývojů aplikací má vznikat na místě na trhu pro trh a stejně tak vysoký by měl být podíl místní produkce.

Tímto způsobem se nejlépe přiblížíme potřebám a požadavkům našich zákazníků. Díky našemu celosvětovému vývoji a výrobě můžeme nabízet produkty, systémy, funkce a řešení pro vozidla všech tříd i pro průmyslové použití střižené přímo na míru.

 

5. Vyvážené portfolio zákazníků – rovnováha mezi automobilovým odvětvím a ostatními odvětvími

Díky vyváženému portfoliu zákazníků chceme snížit závislost na automobilové ekonomice. Proto usilujeme o rozšíření našeho obchodu v odvětvích mimo automobilové vybavení. Současně chceme dále růst v oblasti obchodu s výrobci automobilů a dalšími poskytovateli mobility.

Obchod mimo automobilové vybavení nám umožňuje lépe vyrovnávat zpoždění nebo zpomalení v automobilové ekonomice. Do roku 2020 proto chceme zvýšit podíl obratu u koncových spotřebitelů a průmyslových zákazníků z jiných odvětví směrem ke 40 %. Základem jsou naše aktivity v divizích Pneumatiky a ContiTech. 

Sledujeme přitom tři přístupy:

  • V odvětví pneumatik investujeme do doplňkových výrobních kapacit, které jsou zaměřeny převážně na obchod s koncovými zákazníky.
  • Posilujeme automobilový obchod s koncovými zákazníky pomocí specifických řešení a produktů.
  • Zvyšujeme obrat u průmyslových zákazníků z odvětví mimo automobilový průmysl jak organicky, tak prostřednictvím akvizicí.

 

6. Technologická rovnováha – kombinace etablovaných a průkopnických technologií

Naše produktové portfolio má tvořit zisková a do budoucna životaschopná kombinace etablovaných a průkopnických technologií.

V růstově silných trzích nebo tržních segmentech stanovujeme a doprovázíme nové trendy a standardy. Na etablovaných klíčových trzích garantujeme, že stále dále rozvíjíme naše pozice jako jednoho z vůdčích automobilových dodavatelů a průmyslových partnerů. Tak může být Continental ve všech fázích příslušného životního cyklu produktu přítomen a konkurenceschopný.

V současné době patříme k vedoucím poskytovatelům systémů pro podporu řízení, vstřikovacích systémů pro nižší spotřebu vznětových a zážehových motorů, elektrické mobility i bezklíčových odemykacích systémů a řešení displejů v interiéru vozidla.

Naše prémiové pneumatiky splňují ty nejvyšší nároky. Důkazem jsou testy nezávislých subjektů, v nichž dosahují těch nejlepších výsledků. Jsou tak inovativní a hodnotné jako špičková elektronika a nabízejí maximální bezpečnost jízdy i brzdění.

K předním průmyslovým řešením divize ContiTech pro oblast strojírenství a investiční výstavby, důlní stavby, zemědělský průmysl a také automobilový průmysl patří produkty a systémy z pryže, plastu, kovu, textilu a elektronických součástek, které jsou určeny pro kontrolu vibrací a zušlechťování povrchů a rovněž pro pneumatické pružiny, hadice a vedení, řemenové pohony a dopravní pásy.

 

7. Lidé, kteří inspirují – v kultuře, která inspiruje

Průkopnická řešení a technologie vznikají pouze v inspirativním prostředí, které nabízí prostor a podporuje vzájemnou důvěru. Společnost Continental pěstuje ve všech divizích a funkcích atmosféru plnou důvěry, vlastní odpovědnosti a samoorganizace. Důležitou součástí je přitom využití chyb jako příležitostí k učení. 

Firemní kulturu rozvíjíme pomocí mnoha iniciativ a podporujeme a vytváříme takové pracovní klima, které se vyznačuje důvěrou i vzájemnou úctou. Tak vytvoříme prostředí pro nové nápady a iniciativy i komplexní výměnu vědomostí a oceňující spolupráci. Prostřednictvím propojené spolupráce bez organizačních nebo hierarchických hranic rychleji zachytíme trendy a změny na trhu a účinněji dospějeme k lepším (tzn. účinnějším) řešením.