Mobilitätsstudie 2018: Automatisiertes Fahren (USA)

Automatisiertes Fahren (USA)

50% der Autofahrer in den USA finden automatisiertes Fahren sinnvoll.

1 Format(e)