Continental Tagline
Javaslatok
Visualisierung der Wertschöpfung bei Continental durch das Symbolbild eines Baumes.
© Continental AG

Mozgásban a jövő

Üzleti modellünk és értékteremtésünk szimbóluma a növekvő fa.

© Continental AG

​​​​​​​Gyökerei négy értékünkből és vállalati kultúránkból táplálkoznak. Összeköti a hagyományt és a jövőt. Törzse növekedését három értékáramunk táplálja, koronája pedig cselekedeteink gyümölcseit termi.  Stratégiánkat széles perspektívával tervezzük meg, hogy mindenkor összhangban legyen jövőképünkkel és küldetésünkkel.

Célkitűzésünk: elégedett ügyfelek.

Eszközünk ennek megvalósítására: megfizethető hozzáférés biztosítása a biztonságos, tiszta, intelligens és kényelmes mobilitáshoz.

Célunk: annak biztosítása, hogy Társaságunk készen álljon a jövő kihívásaira.

A gyökerek: vállalati kultúránk és alapvető kezdeményezéseink.

Tartós sikerünk magjait akkor vetettük el, amikor vállalatunk 1871-ben megalakult. A Continental azóta szüntelenül növekszik.

Munkaerőnket, amely ma összesen több mint 240 000 alkalmazottat jelent világszerte, négy hagyományos központi vállalati érték fogja egybe: a bizalom, a győzni akarás, a szabad cselekvés és az egymásért való munka.

Meggyőződésünk, hogy az érték értéket teremt. Ebben gyökerezik jövőbeli fennmaradásunk. Hiszen csakis egy egészséges, gondosan ápolt vállalati kultúrán belül tudják munkatársaink egyéni erősségeik teljes potenciálját kibontakoztatni az egymással való interakció során. Ez teremti meg a jövedelmező gyarapodáshoz és a lehető legnagyobb érték előállításához szükséges energiát. A jövedelmező gyarapodás rendszerszintű támogatása és alakítása a feladata négy elválaszthatatlan alapvető kezdeményezésünknek:

  • "Első a minőség" a legmagasabb fokú minőségért 
  • "A Continental üzleti rendszere", a lehető legnagyobb termelékenység és az egészséges munkafolyamatok 
  • Ultramodern vállalati kultúra a hatékony és célravezető csapatszellemért a globális verseny világában 
  • "Az együttműködés egyensúlya" a centralizált és decentralizált felelősség helyes arányának érdekében.

A négy alapvető kezdeményezés együtt határozza meg mindennapi cselekedeteinket és viselkedésünket. Ezek révén törekszünk rendszerszinten a hosszú távú csúcsteljesítményre.

Növekedésünket egykor a lóerő és a patacsiszoló határozta meg. Ma bitek és byte-ok milliárdjai jelentik a hajtóerőt. Az átalakulás folyamata: A gumiabroncsgyártó, autóipari beszállító és ipari partner Continental egy élvonalbeli technológiákat és szolgáltatásokat előállító Continentallá nőtte ki magát. A szüntelen változás folyamata lehetőségek egész sorát kínálja számunkra.

Dr. Elmar Degenhart, a Continental igazgatótanácsának elnöke​​​​​​​

A fa törzse: hogyan folytatjuk jövedelmező gyarapodásunkat

Ahogy más szervezetek esetében, a mi szimbolikus vállalati fánk törzse is három értékáramból, az innovációból, a termelékenységből és a globális növekedésből tevődik össze. Ezek a mi értékteremtésünk motorjai.

Az innováció értékárama: gyorsabban juttatni el a piacra a legjobb ötleteket, mint versenytársaink.

Első értékáramunk keretében legjobb ötleteinket piacképes termékekké, rendszerekké, funkciókká és szolgáltatásokká alakítjuk. Az innováció az ötletek és a piaci siker kombinációja.

Az innovációk alkotják jövedelmező gyarapodásunk egyik legfontosabb típusát. Hiszen azáltal biztosítjuk sikerünket, hogy másoknál gyorsabban hozzuk forgalomba vezető, úttörő technológiáinkat és új üzleti modelljeinket.

Rendszerszinten tervezzük meg vállalati kultúránkat, hogy biztosítsuk a vállalatunknál dolgozó embereknek a lehető legnagyobb rugalmasságot és a szabadságot, hogy úgy cselekedjenek, ahogy jónak látják. Az a cél, hogy minden alkalmazottunk felszabadíthassa egyéni képességei és tehetségei teljes potenciálját, felnőjön ahhoz, hogy részt vegyen feladataink és célkitűzéseink teljesítésében, és ezáltal a tőle telhető legjobb minőségben járuljon hozzá általános sikerünkhöz. Így használjuk ki a lehető legjobban szervezetünk teljes kreativitását.

Az Ön Continentalja az első csatasorban küzd az elektromos mobilitásért. Az elmúlt néhány évben több mint egymilliárd eurót fektettünk ebbe a jövőorientált területbe, és ez a trend tovább erősödik.

Dr. Elmar Degenhart, a Continental igazgatótanácsának elnöke

A termelékenység értékárama: a versenyképesség fenntartása a hatékonyság és célravezetőség ötvözése révén

A termelékenység a hatékonyság és célravezetőség kombinációja. Hatékonynak lenni azt jelenti, hogy a megfelelő módon bocsátjuk rendelkezésre szolgáltatásainkat, takarékoskodunk az erőforrásokkal, a lehető legkisebb erőfeszítést alkalmazzuk, és a lényeges dolgokra összpontosítunk. Ezek a tényezők azonban önmagukban nem volnának elegendőek az értékteremtéshez. Hiszen legrosszabb esetben az is előfordulhat, hogy bár egy vállalat rendkívül hatékonyan végzi a termelést, de nem figyel a piac szükségleteire. Ezért fontos követelmény a célravezetőség is. Célravezető az, ami a megfelelő szolgáltatásokra összpontosít. Ezek azok a szolgáltatások, amelyek a kívánt eredményhez vezetnek, mindenekelőtt pedig lelkesedést váltanak ki ügyfeleinkből.

Ezért akkor lehetünk termelékenyek, ha sikeresen optimalizáljuk a költség-haszon arányt.

Évről évre növeljük termelékenységünket és ezáltal versenyképességünket és értékteremtésünket is.

Gyorsabb információáramlás, szakadatlan munkafolyamatok, állandó továbbfejlődés: ezt nevezzük az áramlat alapelvének a lean menedzsment elvei szerint.  Nincs forgalmi dugó, nincs időveszteség; jelzőlámpa helyett körforgalom. A Continental üzleti rendszerének (CBS) segítségével valamennyi eljárásunkból módszeresen eltávolítunk mindent, ami fölöslegesen lelassítja vagy meghosszabbítja az ügyfélhez vezető utat. 

Dr. Elmar Degenhart, a Continental igazgatótanácsának elnöke

A globális, jövedelmező gyarapodás értékárama: a fenntartható és hálózatba kötött mobilitásért

A harmadik értékáram keretében megragadjuk a lehetőségeket arra, hogy értéket teremtsünk a világ piacain. Hiszen a járművek és az egyéni mobilitás iránti igény világszerte folyamatosan nő. Mi is vele növekszünk – méghozzá gyorsabban, mint maguk a piacok! E cél érdekében rendkívül gyorsan kell reagálnunk a piac folyton változó követelményeire és az ügyfelek egyéni igényeire. Az ehhez szükséges rugalmasság vállalati értékeink és stratégiánk szerves része.

Stratégiai mottónk: ahol lehet, decentralizálni, ahol kell, centralizálni. Épp ezért, ahol így ésszerű, helyben végezzük a fejlesztést, termelést és beszerzést, és a piacon dolgozunk a piacért.

A fa koronája: jövőképünk, küldetésünk és hét stratégiai dimenziónk

A fa koronája termi meg vállalati stratégiánk gyümölcsét. Ez nem más, mint az együttesen és együtt teremtett érték. Ez az érték hasznára válik a Continentalban érdekelt minden csoportnak (partnereinknek, így ügyfeleinknek, alkalmazottainknak, befektetőinknek, üzlettársainknak, politikusoknak és a társadalomnak), és vállalatunkat felkészíti a jövőre.

Minden egyes piacunk és minden egyes ügyfelünk számára a legjobb megoldást nyújtjuk. Partnereink a lehető legnagyobb értéket teremtő, megbízható üzlettársként ismernek el minket. Megoldásaink szerepet játszanak az emberek és egészségük védelmében, magasabb életminőséget, gyorsabb fejlődést, fokozott környezetvédelmet eredményeznek, valamint több lehetőséget nyitnak a jövő személyes alakítására.