Our Values
© Rawpixel.com / Fotolia

Értékeink

Emberek akik lelkesítenek – egy inspiráló kultúrában

Continental – több mint 220 000 szenvedélyesen elkötelezett ember, akik 56 országban azért dolgoznak, hogy ügyfeleink és felhasználóink számára megvalósítsák a mobilitási álmot. Ezzel fentartható értéket teremtünk. Ezért dolgozunk minden nap legjobb tudásunk szerint.

A Continental vállalatnál az összes alkalmazott magának vallja az alapvető vállalati értékeket. Ezek alkotják vállalati kultúránk alapját: Bizalom, versenyszellem, a cselekvés szabadsága és egymásért. Meggyőződésünk, hogy csak az értékekkel átitatott környezetben jönnek létre útmutató teljesítmények, megoldások és teljesítmények.

A Continental ösztönzi a munkavállalók fejlődését. Ennek érdekében elősegítjük a bizalom kultúráját és teret nyitunk az egyéni felelősségvállalás számára. A Continental munkahelyi klímáját a kölcsönös megbecsülés jellemzi. Minden egyéni hozzájárulás számít. Ezeket megosztjuk globális hálózatunkban és közösen használjuk, fejlesztjük. Észleljük a trendeket és a piaci változásokat, másoknál gyorsabban kihasználjuk ezeket és hatékonyabban jutunk el jobb (azaz eredményesebb) megoldásokhoz.

 

A 2016-ban elvégzett felmérésben a megkérdezettek 85 százaléka teljes mértékben támogatta – bizalom, versenyszellem, a cselekvés szabadsága és egymásért – négy értékünket.

Bizalom: Bizalmat adunk és kiérdemlünk.

Minden cselekedetünk alapja és sikerünk előfeltétele a bizalom. Megtartjuk, amit megígérünk. Ez a Continental minden munkavállalójára és minden értintett csoportjára (a Stakeholder-ek, mindenek előtt az ügyfelek, dolgozók, befektetők, üzleti partnerek, a politika és a társadalom) érvényes. Tisztában vagyunk vele, hogy a bizalmat nehéz kiépíteni és igen könnyű lerombolni. Ezért folyamatosan arra törekszünk, hogy bebizonyítsuk, a megelőlegezett bizalom megtérül.

 

2016-ban világszerte munkavállalóink több mint 90 százaléka számára rugalmas munkakörülményeket teremtettünk. Ide tartoznak a mobil munkavégzés, a részidős-, és rugalmas munkavégzés, valamint Sabbat-év. 

Versenyszellem: Nyerni akarunk.

A verseny a világunk, célunk a csúcsteljesítmény. Ennek ellenére fenntartható értékeket kívánunk létrehozni. A Continental vállalatnál a „Quality First“ egy vállalati fő kezdeményezés: Termékeink és szolgáltatásink mindig megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek. Áthidaljuk az ellenállásokat és a korlátokat. És mindeközben nem engedünk a minőségből.

 

A Continental minden évben világszerte részesedést nyújt a munkavállalóknak vállalat sikeréből - 2017-ben ez összesen 150 millió euró volt.

A cselekvés szabadsága: A szabadság biztosítja növekedésünket a felelősségvállalásban.

Már a kezdetektől munkatársaink számára a lehető legnagyobb alkotóteret biztosítjuk. Minden szinten elősegítjük az önálló munkavégzést, az önszervezési és felelősségvállalási készség kifejlődését. A „Balance of Cooperation” további fő kezdeményezés megteremti a centralizált és decentralizált felelősségvállalás helyes arányát.           

Egymásért: Egymásért dolgozunk és ezáltal a legmagasabb értéket célozzuk meg.

Csapatunk világszerte összetart és korátokon átnyúlóan egyesíti erőit. A Continental vállalatnál dolgozó emberek sokszínűsége, tudásuk és tapasztalatuk minden nap az inspiráció és a kreativitás forrását biztosítja.