Indicaţii de natură juridică

Versiunea juridică angajantă este versiunea germană.

Utilizarea paginilor web; garanţia pentru produs

Informaţiile de pe aceste pagini web sunt fără caracter asiguratoriu şi sunt puse la dispoziţie exclusiv în scopuri informative. Acestea au numai caracter informativ şi nu sunt oferte în sensul dispoziţiilor legale aplicabile; informaţii suplimentare şi condiţiile contractuale pot fi obţinute de la dealerul autorizat de competenţa respectivă. Pe baza informaţiilor conţinute în pagina web nu se poate constitui un raport contractual în ceea ce priveşte mărfurile prezentate.

Informaţiile de pe aceste pagini web, precum şi produsele şi serviciile descrise în aceste informaţii, pot fi modificate sau actualizate în orice moment de către firma Continental AG fără înştiinţare prealabilă. În măsura în care nu este explicat explicit în altă parte, paginile web ale firmei Continental AG nu conţin niciun fel de garanţii pentru produs sau date de calitate, pentru care răspunde firma Continental AG, fie explicit sau tacit nici chiar în ceea ce priveşte actualitatea, corectitudinea, integralitatea şi calitatea informaţiilor.

Firma Continental AG nu îşi asumă nicio răspundere în legătură cu paginile sale web. Este exclusă răspunderea pentru orice prejudicii nemijlocite sau indirecte, solicitări de despăgubiri, prejudicii ulterioare de orice fel şi din orice cauză juridică, care se produc prin accesul dumneavoastră sau prin utilizarea paginilor web, în special şi prin infectarea sistemului dumneavoastră de calculatoare cu viruşi.

Pentru motivarea şi respectarea obligaţiilor, precum şi pentru răspunderea firmei Continental AG pentru produsele şi serviciile Continental sunt determinante exclusiv acordurile contractuale încheiate în acest sens, cu includerea condiţiilor generale de afaceri ale firmei Continental AG, în redactarea respectivă aflată în vigoare.

Link-uri spre alte pagini web

Ca serviciu suplimentar vă sunt puse la dispoziţie legături ("link-uri") spre paginile web ale unor terţi. Aceste pagini web sunt complet independente şi se află în afara controlului firmei Continental AG. Firma Continental AG nu răspunde pentru conţinuturile paginilor web ale unor terţi, pe care le accesaţi prin intermediul paginilor web Continental, şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru conţinutul, dispoziţiile de protecţie a datelor sau utilizarea unor astfel de pagini web.

Disponibilitatea pe plan mondial a produselor

Pe această pagină web se pot găsi informaţii despre produse Continental, care nu sunt disponibile în ţara dumneavoastră. Existenţa unor astfel de informaţii pe această pagină web nu reprezintă intenţia firmei Continental AG, de a anunţa disponibilitatea produselor în întreaga lume. Vă rugăm să vă informaţi la reprezentantul dumneavoastră comercial Continental sau la dealer, pentru a afla mai multe despre planurile de viitor privind produsele care încă nu vă sunt disponibile.

Mărci şi drepturi de autor

Mărcile şi logo-urile ("mărci"), care sunt reprezentate pe aceste pagini web, sunt proprietatea firmei Continental AG sau filialelor acesteia. Nicio informaţie de pe aceste pagini web nu trebuie interpretată ca o acordare de licenţe sau mărci. În acest scop, este necesar un acord explicit în scris al firmei Continental AG. Utilizarea neautorizată a acestor mărci este strict interzisă. Firma Continental AG îşi va impune drepturile sale de proprietate intelectuală în toată lumea cu respectarea legilor respective.