1. Domov
  2. Ochrana údajov

Ochrana údajov

Len preklad. Jediná právne záväzná verzia tohto dokumentu je jeho nemecká verzia.


Zaznamenávanie a spracovanie údajov

Spoločnosť Continental AG ukladá len osobné údaje týkajúce sa používateľov svojej webovej stránky, pokiaľ na to dali súhlas. Jediné údaje, ktoré sa ukladajú, súvisia s informáciami o dátume a čase návštevy, navštívených stránkach, používaní kurzora na webovej stránke, použitých funkciách stránky a webovej stránke, z ktorej používateľ prišiel na webové stránky spoločnosti Continental. IP adresa sa prenáša anonymne a používa sa len na priradenie geografickej polohy na úrovni mesta. Spoločnosť Continental AG využíva tieto informácie na meranie aktivity na webovej stránke, na tvorbu štatistík a na zlepšovanie služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom webových stránok. Osobné údaje používateľov sa využívajú výlučne na spracovanie požiadaviek v rámci kontextu udeleného súhlasu alebo v súlade s príslušnými nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje používateľov sa využívajú výlučne na spracovanie požiadaviek v rámci kontextu udeleného súhlasu alebo v súlade s príslušnými nariadeniami o ochrane osobných údajov. Na základe zákonných požiadaviek spoločnosť Continental AG prijala globálne, jednotné a interné predpisy na ochranu osobných údajov (Záväzné korporátne predpisy, v nemčine), ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov.

Spoločnosť Continental AG ukladá údaje zadané do kontaktného formulára – meno, spoločnosť, e-mailová adresa, poštová adresa a číslo telefónu – na účely osobnej komunikácie s vami. Údaje sa ukladajú a spracúvajú výlučne na účely zodpovedania vašich požiadaviek alebo na účely kontaktovania vašej osoby. Vaše údaje sa vymažú po dokončení spracovania vašej požiadavky, pokiaľ vymazanie takýchto údajov neporušuje žiadne zákonné povinnosti archivovania záznamov.

Súbory Cookie

Keď navštívite našu webovú stránku, informácie sa môžu uložiť vo vašom počítači vo forme súborov „cookies“. Takéto súbory cookie sa využívajú výlučne na zaistenie prevádzky webových stránok. Iné súbory cookie (napr. týkajúce sa používania webovej stránky) sa vytvoria len na základe vášho súhlasu (pozri pravidlá tvorby súborov cookie). V nastaveniach vášho prehliadača si môžete zvoliť možnosť neakceptovať súbory cookie. V takom prípade však nemusíte byť schopní plne využívať niektoré funkcie tejto webovej stránky. 

Webtrends Infinity

Táto webová stránka využíva Webtrends Infinity, webový analytický nástroj od spoločnosti Webtrends Inc. (ďalej označované len ako „Webtrends“). Webtrends využíva na našej stránke súbor cookie, ktorý a vytvorí len na základe vášho súhlasu.
Jediné údaje, ktoré sa potom ukladajú, súvisia s informáciami o dátume a čase návštevy, navštívených stránkach, používaní kurzora na webovej stránke, použitých funkciách stránky a webovej stránke, z ktorej ste prišli na webové stránky spoločnosti Continental. Vaša IP adresa sa prenáša anonymne a používa sa len na priradenie geografickej polohy na úrovni mesta. Preto v žiadnom prípade nie je možné určiť identitu individuálneho návštevníka webovej stránky.

Zdieľanie na sociálnych sieťach  

Ak používate funkciu zdieľania na našej webovej stránke, na príslušnú službu sociálnych médií sa neprenášajú žiadne osobné údaje. Ak na zdieľanie obsahu našej webovej stránky používate vás vlastný profil, nemáme žiadny vplyv na obsah a zameranie údajov, ktoré získavajú tieto siete. Platia podmienky používania a ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete.

Právo na informácie

Na požiadanie máte právo na informácie týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré boli o vás uložené. Taktiež môžete nechať tieto údaje opraviť, zablokovať alebo vymazať. Ak máte otázky týkajúce sa tejto problematiky, kontaktujte našu osobu zodpovednú za ochranu údajov na e-mailovej adrese: dataprotection@conti.de

Ak sa pri používaní našej webovej stránky dostanete k stránkam a súborom, ktoré od vás žiadajú zadanie osobných údajov, upozorňujeme vás, že prenos takýchto údajov cez internet nie je zabezpečený a k týmto údajom sa preto môžu dostať a manipulovať s nimi aj neoprávnené osoby.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania údajov, kontaktujte nás na adrese:

Continental AG
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
Email: dataprotection@conti.de