Visualisierung der Wertschöpfung bei Continental durch das Symbolbild eines Baumes.
© Continental AG

Sedem našich strategických rozmerov

Takto zabezpečujeme našu trvalú udržateľnosť v budúcnosti.

1. Tvorba hodnôt – zvyšovanie hodnoty korporácie z dlhodobého hľadiska

Pre nás znamená zvyšovanie hodnoty korporácie z dlhodobého hľadiska trvalo udržateľný, stály úspech pri zohľadnení kapitálových nákladov. Našim cieľom je výnos z investovaného kapitálu (ROCE) vo výške najmenej 20%.

 

2. Regionálna predajná bilancia – globálne vyvážená distribúcia predaja

Našim cieľom je globálne vyvážená distribúcia predaja. Tak dokážeme zaručiť našu nezávislosť od individuálnych predajných trhov a odolať ekonomickým fluktuáciám. Pracujeme na trhu pre trh. Vyvíjame a vyrábame veľký počet produktových aplikácií na lokálnej báze. Lokálna práca nás čo najviac približuje k našim zákazníkom a je tým najefektívnejším spôsobom, akým dokážeme efektívne plniť ich požiadavky a potreby.

 

3. Najlepšia pozícia na trhu – spomedzi troch hlavných dodávateľov na všetkých relevantných trhoch

Chceme byť dlhodobo medzi tromi najvýznamnejšími dodávateľmi na svete z hľadiska zamerania sa na zákazníka, kvalitu a podiel na trhu. To nám umožní plánovať si našu budúcnosť na vedúcej pozícii a zohrať tak hlavnú úlohu pri formovaní vývoja jednotlivých sektorov.

Naša silná prítomnosť v inovatívnych, nádejných technologických oblastiach v odvetví motorových vozidiel tvorí kľúčový faktor úspechu a poháňa vpred náš budúci vývoj. Približne polovica nášho portfólia sa venuje 20 najrýchlejšie rastúcim produktovým segmentom automobilového priemyslu na svete. Patríme medzi vedúcich dodávateľov viacerých technológií v oblasti automobilového priemyslu. To isté platí aj v našej divízii výroby pneumatík, pri obchodovaní s výrobcami automobilov a v iných priemyselných odvetviach divízie ContiTech.

 

4. Na trhu pre trh – vysoký stupeň lokalizácie

Vysoký stupeň lokalizácie charakterizuje náš globálny obchodný model. Vyvíjame a vyrábame veľký počet produktových aplikácií na lokálnej báze a pracujeme blízko k našim zákazníkom a v úzkej spolupráci s nimi. Cieľom je uskutočňovať vývoj ôsmich z desiatich aplikácií lokálne na trhu, pre tento trh a tiež dosiahnuť rovnaké percento lokálnej výroby.

Takým spôsobom spĺňame potreby a požiadavky našich zákazníkov najefektívnejšie. Naše vývojové a výrobné tímy na celom svete nám umožňujú ponúkať produkty, systémy, funkcie a riešenia pre vozidlá všetkých tried, ako aj individuálne priemyselné aplikácie.

 

5. Vyvážené zákaznícke portfólio – vyváženie medzi automobilovým priemyslom a inými odvetviami

Vyváženým zákazníckym portfóliom chceme znížiť našu závislosť od situácie v automobilovom priemysle. Práve preto sa snažíme rozširovať našu obchodnú činnosť v iných odvetviach ako je výroba originálneho vybavenia vozidiel. Súčasne dosahujeme ďalší rast s výrobcami automobilov a inými poskytovateľmi mobility.

Obchodná činnosť mimo sektoru výroby originálneho vybavenia vozidiel nám umožňuje lepšie kompenzovať fluktuácie na automobilovom trhu z hľadiska výziev popísaných vyššie. Do roku 2020 preto chceme zvýšiť podiel predaja koncovým užívateľom a priemyselným zákazníkom z iných sektorov smerom k číslu 40%. Naše aktivity v divíziách výroby pneumatík a ContiTech tomu tvoria základ.

S ohľadom na to využívame tri rôzne prístupy:

  • V sektore výroby pneumatík investujeme do ďalších výrobných kapacít vo vzťahu k obchodnej činnosti zameranej na koncových zákazníkov.
  • Posilňujeme obchodnú činnosť s koncovými zákazníkmi automobilového priemyslu prostredníctvom špecifických zákazníckych riešení a produktov.
  • Zvyšujeme objemy predaja priemyselným zákazníkom zo sektorov mimo automobilového priemyslu organicky, ako aj prostredníctvom akvizícií.

 

6. Technologická rovnováha – kombinácia zaužívaných a priekopníckych technológií

Naše produktové portfólio by malo pozostávať z výnosnej a životaschopnej kombinácie zaužívaných a priekopníckych technológií.

Stanovujeme a sledujeme nové trendy a štandardy na rýchlo rastúcich trhoch a segmentoch trhu. Na zavedených hlavných trhoch ručíme za to, že naša pozícia jedného z najvýznamnejších dodávateľov automobilového priemyslu a iných priemyselných partnerov, sa bude naďalej rozvíjať. To umožňuje spoločnosti Continental, aby bola zastúpená a konkurencieschopná vo všetkých fázach životného cyklu príslušného produktu.

V súčasnosti patríme medzi hlavných dodávateľov z hľadiska pokročilých asistenčných systémov vodiča, vstrekovacích systémov pre znižovanie spotreby paliva, prepĺňaných naftových motorov a benzínových motorov, systémov bezkľúčového prístupu a zobrazovacích riešení pre interiér vozidiel.

Naše prémiové pneumatiky spĺňajú najvyššie štandardy a potvrdzujú ich najlepšími výsledkami v neutrálnych testoch. Sú rovnako inovatívne a cenné ako najmodernejšie technológie a ponúkajú vysokú mieru bezpečnosti počas jazdy a brzdenia.

Hlavné priemyselné riešenia od spoločnosti ContiTech pre stavby strojov a zariadení, baníctvo, poľnohospodársky priemysel a automobilový priemysel, vrátane produktov a systémov vyrobených z gumy, plastov a polyamidov, kovu a tkaniny, ako aj elektronické komponenty pre kontrolu vibrácií a povrchovú úpravu a pre vzduchové pružiny, hadice a vedenia, remeňové pohony a dopravníky.

 

7. Kultúra úžasných ľudí

Priekopnícke riešenia a prelomové technológie vznikajú len v inšpirujúcom prostredí, ktoré ľuďom poskytuje priestor na kreativitu a podporuje spoluprácu na báze vzájomnej dôvery. Spoločnosť Continental podporuje atmosféru dôvery, osobnej zodpovednosti a organizácie vo všetkých divíziách a oddeleniach. Naučiť sa vysporiadať s chybami je kľúčovou časťou tohto úsilia. 

Pri rozvoji našej korporátnej kultúry implementujeme rôzne iniciatívy na podporu a formovanie pracovnej atmosféry, ktorú charakterizuje dôvera a vzájomný rešpekt. Takto vytvárame prostredie, ktoré je prospešné pre nové nápady a iniciatívy, ako aj pre rozsiahlu výmenu vedomostí a spoluprácu s pridanou hodnotou. Prácou v sieťovo prepojených zoskupeniach, ktoré prekračujú organizačné a hierarchické hranice, dokážeme zachytiť trendy a zmeny na trhu omnoho rýchlejšie a môžeme tak prinášať lepšie (t. j. efektívnejšie) riešenia ešte účinnejšie.