Unternehmens- und Wertschöpfungsmodell คอนติเนนทอล เอจี
© Continental AG

เจ็ดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

นี่คือแนวทางที่เราเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

1. การสร้างค่านิยม – การส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในระยะยาว

สำหรับคอนติเนนทอล การส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในระยะยาว หมายถึง ความสำเร็จที่ยั่งยืนและคงอยู่ยาวนานในขณะที่ยังคำนึงถึงต้นทุนเงินทุน เป้าหมายของบริษัทฯ คือผลตอบแทนจากการใช้เงินทุน (return on capital employed) (ROCE) อย่างน้อยที่สุดในระดับ 20 เปอร์เซ็นต์

 

2. ความสมดุลของยอดขายในระดับภูมิภาค – การกระจายตัวของยอดขายแบบสมดุลทั่วโลก

เป้าหมายของคอนติเนนทอล คือ การกระจายตัวของยอดขายแบบสมดุลทั่วโลก และสามารถสร้างความสมดุลสำหรับสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ เราดำเนินงานในตลาดเพื่อตลาด เราพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ การลงพื้นที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา และเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. ผู้นำในตลาด – ติดอันดับหนึ่งในสามของผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนําของโลก สําหรับตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์

คอนติเนนทอลต้องการเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของโลกในเรื่องของการมุ่งเน้นที่ลูกค้า คุณภาพ และส่วนแบ่งทางการตลาดแบบระยะยาว ซึ่งจะทำให้เราสามารถวางแผนอนาคตของเรา และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

ฐานธุรกิจที่มั่นคงของคอนติเนนทอลด้านเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม และที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์มอเตอร์กลายเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ และเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาในอนาคต ประมาณครึ่งหนึ่งในผลงานความสำเร็จของเราได้แก่ประเภทผลิตภัณฑ์จำนวน 20 ประเภทของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก คอนติเนนทอลอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจยางรถยนต์ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจนี้จะดำเนินงานกับผู้ผลิตรถยนต์และในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกลุ่มธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์

 

4. ดำเนินงานในตลาดเพื่อตลาด – การนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ

การนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ เราพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์จำนวนมากตามความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ ด้วยการทำงานแบบใกล้ชิดและการทำงานร่วมกับลูกค้าของเรา วัตถุประสงค์คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถจําหน่ายสู่ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างน้อยแปดในสิบรายการ

นี่คือแนวทางที่เราจะสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทีมงานฝ่ายการพัฒนาและการผลิตของเราที่ประจำอยู่ทั่วโลกทำให้เราสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ ระบบ ฟังก์ชัน และโซลูชันต่างๆ สำหรับยานยนต์ในทุกระดับ

 

5. กลุ่มลูกค้าแบบสมดุล – ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

การมีกลุ่มลูกค้าอย่างสมดุล เราจึงต้องการลดการพึ่งพาเศรษฐกิจด้านยานยนต์ของเราให้น้อยลง นั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราจึงพยายามขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์ดั้งเดิมด้านยานยนต์ ในขณะเดียวกันเรากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตรถยนต์และผู้บริการด้านการเดินทางอื่นๆ

ธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์ดั้งเดิมด้านยานยนต์ช่วยให้เราสามารถชดเชยความล่าช้าหรืออัตราเร่งในตลาดรถยนต์ได้ดีขึ้น เมื่อเกิดความท้าทายต่างๆ ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ดังนั้นภายในปี 2563 เราจึงต้องการเพิ่มส่วนแบ่งยอดขายให้ลูกค้ารายปลีกหรือลูกค้ารายย่อย และลูกค้าภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ได้ถึงระดับ 40 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมต่างๆ ของเราในกลุ่มธุรกิจยางรถยนต์และกลุ่มธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์ สร้างฐานรากสำหรับเป้าหมายนี้

เราดำเนินการตามแนวทาง 3 ประการ

  • ในภาคอุตสาหกรรมยางรถยนต์ เราลงทุนเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจลูกค้าโดยตรง (End User)
  • เราเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยจากโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะสำหรับลูกค้า
  • เราเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในลักษณะยอดขายที่เราสร้างเองและด้วยการซื้อกิจการ

 

6. ความสมดุลทางเทคโนโลยี – การผสานรวมระหว่างเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีที่กำลังบุกเบิก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราควรประกอบด้วยทั้งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีบุกเบิกที่สามารถทำกำไรและเติบโตได้

เรากำหนดและติดตามแนวโน้มและมาตรฐานใหม่ๆ ในตลาดภาคต่างๆ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในตลาดอุตสาหกรรมที่มั่นคงแล้ว เรามั่นใจว่าคอนติเนนทอลเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำและคู่ค้าทางธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทคอนติเนนทอลเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับผู้ใช้ยานยนต์มาโดยตลอด

ปัจจุบันเราอยู่ในกลุ่มของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบความช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ระบบหัวฉีดสำหรับการใช้เชื้อเพลิงต่ำ เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลแบบซุปเปอร์ชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการเข้าถึงแบบไร้กุญแจ และโซลูชันหน้าจอแสดงผลสําหรับอุปกรณ์ภายในรถยนต์

โซลูชันอุตสาหกรรมชั้นนำจากกลุ่มธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์ สำหรับเครื่องจักรและวิศวกรรมโรงงาน งานเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ ที่ทำจากยางพารา พลาสติก และพอลิเอไมด์ โลหะ และ วัสดุสิ่งทอ  เช่นเดียวกับ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สำหรับระบบควบคุมการสั่นสะเทือนและการปรับผิวขั้นสุดท้าย และสำหรับถุงลม ท่อ และสายพาน
 

7. วัฒนธรรมบุคลากรยอดเยี่ยม

โซลูชันและเทคโนโลยีอัจฉริยะจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่มีแรงบันดาลใจเท่านั้น ที่ให้พื้นที่แก่พนักงานเพื่อการคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจกัน คอนติเนนทอลสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ ความรับผิดชอบของบุคคล และการจัดองค์กรในกลุ่มธุรกิจและฝ่ายต่างๆ ทั้งหมด การเรียนรู้วิธีการจัดการกับความผิดพลาดเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานนี้

เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร คอนติเนนทอลใช้โครงการริเริ่มต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน นี่คือแนวทางที่เราสร้างสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การเกิดแนวความคิดใหม่และการริเริ่มต่างๆ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวางและการทำงานร่วมกันที่เพิ่มมูลค่า ด้วยการทำงานในเครือข่ายที่อยู่เหนือพรมแดนด้านโครงสร้างองค์กร เราจึงสามารถตอบสนองกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วด้วยโซลูชันที่ดีกว่า กล่าวคือที่มีประสิทธิภาพมากกว่า