Unternehmens- und Wertschöpfungsmodell คอนติเนนทอล เอจี
© Continental AG

The Future in Motion

ต้นไม้ที่กำลังเติบโตคือสัญลักษณ์ของรูปแบบธุรกิจของเราและการสร้างค่านิยมของเรา

ค่านิยม 4 ประการและวัฒนธรรมองค์กรของเรา

ลำต้นของต้นไม้เติบโตด้วยความทะนุถนอมจากค่านิยมทั้ง 3 ประการของคอนติเนนทอล และเรือนยอดของต้นไม้ออกดอกผลจากการดําเนินธุรกิจของเรา เราวางแผนกลยุทธ์ของเราด้วยมุมมองทัศนคติแบบกว้างเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคอนติเนนทอลเสมอ

วัตถุประสงค์ของเรา คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการและผลิตภัณฑ์ของคอนติเนนทอล

วิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ของคอนติเนนทอล คือ การเดินทางที่มีความปลอดภัย สะอาด อัจฉริยะ และความสะดวกสบาย

เป้าหมายของเรา คือ การทําให้องค์กรของเราพร้อมสำหรับอนาคต

รากต้นไม้ คือ วัฒนธรรมองค์กรและโครงการริเริ่มที่สำคัญ

เมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จแบบยาวนานของเราได้หว่านลงเมื่อบริษัทของเราได้ก่อตั้งในปี 2414 คอนติเนนทอลประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้น

คอนติเนนทอลมีพนักงานกว่า 240,000 คนทั่วโลก รวมใจเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยค่านิยมองค์กรของเรา 4 ประการ ความเชื่อมั่น มุ่งมันเพื่อชัยชนะ อิสระในการเลือกทํา และเพื่อกันและกัน

เราเชื่อว่าค่านิยมสร้างคุณค่า สิ่งนี้คือรากฐานในการดําเนินธุรกิจเพื่ออนาคตของเรา วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและการได้รับการปลูกฝังที่ดีเท่านั้นจึงจะสามารถแสดงศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละท่านได้ในเรื่องของวิถีทางที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจะสร้างแรงผลักดันที่จำเป็นสำหรับการเติบโตที่ให้ผลกำไรและการสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การส่งเสริมและการกำหนดการเติบโตที่ให้ผลกำไรอย่างเป็นระบบเป็นภารกิจของโครงการริเริ่มหลักแบบบูรณาการทั้งสี่ประการของเรา

  • “คุณภาพต้องมาก่อน” สำหรับคุณภาพระดับสูงสุดในการทำงานของเรา
  •  ระบบธุรกิจของคอนติเนนทอล ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของเราสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • วัฒนธรรมองค์กรแบบทันสมัย เพื่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแข่งขันระดับสากล
  • “Balance of Cooperation” การปลูกฝังความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกัน


โครงการริเริ่มหลักทั้งสี่โครงการแสดงให้ทราบถึงการกระทำและการประพฤติของเราในแต่ละวัน ด้วยโครงการริเริ่มเหล่านี้ เราจึงพยายามอย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดในระยะยาว

ในอดีตเราได้เติบโตด้วยการสร้าง Horsepower และ Hoof Buffers คอนติเนนทอลผู้ผลิตยางรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และคู่ค้าทางธุรกิจได้กลายเป็น ผู้นําด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับผู้ใช้ยานยนต์และบริการชั้นนำต่างๆ กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่นี้ให้โอกาสต่างๆ มากมายแก่เรา

ดร. เอลมาร์ ดีเกนฮาร์ท ประธานคณะกรรมการบริหารของคอนติเนนทอล​​​​​​​

ลำต้น คือ แนวทางการเติบโตที่ให้ผลกำไรอย่างต่อเนื่องแก่คอนติเนนทอล

เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ ลำต้นของต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของเราที่ประกอบขึ้นโดยจากสายธารคุณค่า 3 ประการ คือ นวัตกรรม ผลิตภาพ และการเติบโตระดับสากล

สายธารคุณค่าด้านนวัตกรรม คือ การนำเอาความคิดที่ดีที่สุดเข้าสู่ตลาดให้เร็วกว่าคู่แข่งของเรา

ในสายธารคุณค่าของเรานี้ เราเปลี่ยนแนวความคิดที่ดีที่สุดของเราให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ระบบ ฟังก์ชันการทำงาน และโซลูชันในความต้องการของตลาด นวัตกรรมคือการผสมผสานระหว่างแนวคิดกับความสำเร็จในตลาด

นวัตกรรมอยู่ในประเภทของการเติบโตที่ให้ผลกำไรที่สำคัญที่สุดของเรา โดยแท้จริงแล้วเทคโนโลยีอัจฉริยะและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เรานำเข้าสู่ตลาดได้เร็วกว่าผู้อื่นนั้นคือแนวทางที่เราประสบความสำเร็จ

เราออกแบบวัฒนธรรมองค์กรของเราอย่างเป็นระบบ เพื่อรับประกันว่าบุคลากรในองค์กรของเราจะมีความยืดหยุ่นและมีอิสระในการเลือกทํา เมื่อบุคลากรเหล่านี้เห็นว่าถูกต้องเหมาะสม จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้พนักงานทั้งหมดสามารถปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ ในส่วนที่เกี่ยวกับทักษะและความถนัดของแต่ละบุคคล สร้างศักยภาพให้มีมากขึ้นเพื่อช่วยให้ภารกิจและวัตถุประสงค์ของเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และให้มีส่วนช่วยในความสำเร็จโดยรวมของเราตามความสามารถที่พวกเขาทำได้ นี่คือแนวทางที่เราใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มรูปแบบขององค์กรของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

คอนติเนนทอลอยู่ในระดับแนวหน้าสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ลงทุนจำนวนเงินมากกว่าพันล้านยูโรในภาคธุรกิจที่มุ่งเน้นอนาคต และแนวโน้มนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดร. เอลมาร์ ดีเกนฮาร์ท ประธานคณะกรรมการบริหารของคอนติเนนทอล

สายธารคุณค่าด้านผลิตภาพ คือ การรักษาสถานะการแข่งขันได้โดยการผสมผสานระหว่างความมีประสิทธิผลเข้ากับความมีประสิทธิภาพ

ผลิตภาพคือการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ หมายถึง เราให้บริการของเราในวิถีทางที่เหมาะสม นั่นคือการอนุรักษ์ทรัพยากร และการมุ่งเน้นในสิ่งที่จำเป็น อย่างไรก็ดี ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอสำหรับการสร้างคุณค่า นั่นเป็นเพราะว่าในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด องค์กรหนึ่งอาจสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ นั่นคือสาเหตุที่ยังต้องมีประสิทธิผลอีกด้วย ความมีประสิทธิผล หมายถึง การเน้นความสำคัญด้วยการบริการที่เหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการและที่สำคัญที่สุดจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความกระตือรือร้น

ดังนั้นหากคุณสามารถปรับปรุงอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุนให้เหมาะสม คุณจะได้รับผลิตผลที่มากขึ้นในการทำงาน

เราเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกๆ ปี ดังนั้นความสามารถในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจและการสร้างมูลค่าของเราจึงเพิ่มขึ้น

กระบวนการทํางานที่ต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้มาจากแนวคิดในการบริการจัดการผลิต (Lean Management)

ดร. เอลมาร์ ดีเกนฮาร์ท ประธานคณะกรรมการบริหารของคอนติเนนทอล

สายธารคุณค่าด้านการเติบโตระดับสากลที่ให้ผลกำไร คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั่วโลกมีความต้องการทางด้านยานยนต์มากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับผู้ใช้ยานยนต์ก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงต้องพัฒนาและก้าวล้ำกว่าความต้องการในตลาดโลก เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คอนติเนนทอลจึงตามทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของคู่ค้าทางธุรกิจของเราอย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่นจึงเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังในค่านิยมขององค์กรและกลยุทธ์

คำขวัญเชิงกลยุทธ์ คือ การพัฒนา ผลิตผลิตภัณฑ์ และวางจําหน่ายตามความต้องการในตลาดอุตสาหกรรม

เรือนยอด คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเจ็ดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของเรา

ดอกผลของกลยุทธ์องค์กรของเราเติบโตบนเรือนยอดของต้นไม้ของเรา เป็นคุณค่าที่เราสร้างโดยรวมและร่วมกัน ค่านิยมนี้ให้ประโยชน์กับทุกกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน คู่ค้าธุรกิจ นักการเมือง และสังคมที่ คอนติเนนทอล และทำให้องค์กรของเราเจริญเติบโตในอนาคต

เราให้โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับตลาดของเราทุกแห่งและสำหรับลูกค้าของเราทุกคน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราชื่นชมเราในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ โซลูชันของเรามีบทบาทในการปกป้องผู้คนและสุขภาพของพวกเขาและหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความก้าวหน้าที่รวดเร็วขึ้น การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและโอกาสที่มากขึ้นต่อการแต่งแต้มอนาคต